Ekstraktion af DNA fra animalske lime anvendt som bindemiddel i farvelag

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med dette projekt vil mulighederne for at beskrive de genetiske profiler i animalske bindemidler i malerier blive undersøgt. Indledende pilotforsøg på stør- og okselime, udført på Konservatorskolens DNA laboratorium, har for første gang nogensinde demonstreret, at det er muligt at ekstrahere DNA fra makroskopiske prøver af pigmentbærende bindemidler. Sekvensering af disse prøver har positivt identificeret, hvilken dyreart bindemidler er fremstillet af. En sikker bestemmelse af oprindelsen af bindemidler er af stor interesse, både kunsthistorisk og konserveringsteknisk.  DNA vil blive oprenset med kommercielle kits, udviklet specifikt til ekstraktion af aDNA. Opformering af DNA vil ske vha. primer plus Taq polymerase i thermocyclisk PCR maskine. Flere forsøg udført på referencemateriale vil yderligere medvirke til at etablere en metode på Konservatorskolens DNA laboratorium til ekstraktion af aDNA fra pigmentbærende animalske bindemidler i malerier. Bevaringsgraden af det genetiske materiale vil blive bestemt ud fra kvalitative og kvantitative analysemetoder.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201030/06/2013