Dobbelthuset

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingen søger at udforske hvilke arkitektoniske potentialer der ligger i en særlig bygningstypologi, dobbelthuset, som er kendetegnet ved at boligkernen er løsrevet fra klimaskærmen ved hjælp af en uopvarmet mellemzone, som store dele af året fungerer som et rum i boligen.Hovedvægten i projektet ligger i et reflekteret, kunstnerisk udviklingsarbejde. Derudover bliver projektets tilblivelse reflekteret over i væsentlig grad - hvordan forsker man med sprog og billeder? Hvordan aktualiseres mellemrummet, ikke bare mellem boligkerne og klimaskærm, men også mellem videnskab og billeddannelse?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201102/12/2015

Emneord

  • boligbyggeri
  • bæredygtig arkitektur
  • industrialisering
  • kunstnerisk udviklingsarbejde