Det daglige valg

Projektdetaljer

Beskrivelse

'Det daglige valg', handler om hvordan forskning i garderober
kan bidrage med en bedre forbindelse mellem produktion of forbrug af
beklædningsobjekter. Afhandlingen bygger på eksemplariske studier af informanter og
deres garderober, med en målsætning om at fokusere på de metodiske og teoretiske
implikationer af sådanne studier. Den har en tredelt struktur, hvor hver del har sin egen
introduktion, literaturgennemgang, metodedel, feltarbejde, og konkluderende
reflektioner. Som sådan representerer delene i samlet form en rullende proces gennem
hvilken mine grundlæggende forskningsspørgsmål filtreres og reflekteres. Min
forskningsmæssige tilgang bygger på en kombination af mode- og beklædningsforskning
og designforskning, og jeg søger på denne måde at lukke nogle gab mellem
beklædningspraksis som 'symbolsk diskurs' på den ene side, og på den anden side som
en kropslig praksis der er indlejret i beklædningsobjekternes fysiske materialitet. I del I
udbygger jeg dette syn ved at kombinere Joanne Entwistle's syn på beklædningspraksis
som 'kropsligt forankret' (Entwistle 2000), med Shove og andres syn på design og
hverdagspraksis som processuelt (Shove m. fl. 2008). Med udgangspunkt i dette
bidrager jeg med to forståelsesmodeller, nemlig 'beklædningssystemer' og 'sensorisk
forankring', ud fra hvilke jeg har opbygget hele afhandlingen. For at operationalisere
disse modeller i mit feltarbejde har jeg udviklet en særlig metodologi i forhold til
forskning i garderober der indbefatter både det sensoriske og temporale aspekt af
beklædningspraksis. I del II filtreres dette syn gennem et samarbejde med den danske
designer Mads Nørgaard, hvor jeg observerer hvorledes beklædningsdesign fra Mads
Nørgaard's kollektioner approprieres og bruges i mine informanters garderober. På den
måde identificerer jeg et misforhold mellem produktion og disseminering af beklædning
som den finder sted i modebranchen på den ene side, og på den anden side hvordan
beklædning bruges og opleves i garderoben. I del III foretager jeg en række
garderobeundersøgelser i samarbejde med en designer, med det formål at udforske
hvordan beklædningspraksis kan kaste reflektioner tilbage på designprocesser. Endelig
konkluderer jeg hvordan afhandlingen bidrager med et mere facetteret og reflekteret
syn på beklædningspraksis end det nuværende, og hvordan dette syn potentielt kan
være med til at skabe radiale forandringer i den måde beklædning for indenværende er
producered, dissemineret, og solgt. Alt i alt viser afhandlingen, at for at skabe en tættere
forbindelse mellem produktion og forbrug af beklædning er der en yderst god grund til
at studere beklædningspraksisser i garderoben. 
 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200813/05/2014

Finansiering

  • Intern finansiering

Emneord

  • antropologi
  • brugercentreret design
  • sociologi
  • cultural studies
  • herremode
  • modeforskning
  • garderobeundersøgelser