Designfagligt udviklingsprojekt: Design af Identitetsskrift til Designskolen Kolding

Projektdetaljer

Beskrivelse

Problemformulering
Det anslås at der idag findes ca. 40.000 skrifter i digital form og nye kommer til dagligt.Det enorme antal af fonte skyldes for det første at det har været nød-vendigt at designe nye skrifter til de nye medier som web og mobil m.m, samt til nye produktionsformer, som fx digital print.
Det er blevet betydeligt mere overkommeligt både økonomisk og tidsmæssigt at udvikle en ny skrift. Den sofware som bruges til design og produktion af skrifter er blevet hvermandseje – som så mange andre desktop-programmer.
Det er især digitale programmer som fx Ikarus, Fontographer og Fontlab der har gjort det nemmere at special designe skrifter.
Den lettere tilgang til at få designet og produceret skrifter, har gjort at det ikke kun er forbeholdt store velkonsoliderede koncerner. Men nu også økonomisk muligt for mindre virksomheder og organisationer, at få udviklet deres egen skrift som et centralt element i designprogrammet.
På fagområdet Grafisk Design ved Institut for Kommunikationsdesign er Interessen for skriftdesign i de senere år øget betragteligt blandt de studerende.
Jeg vil med dette designfaglige udviklingsprojekt folde et skriftdesign forløb ud fra skitse til endelig digitalisering. Jeg vil dokumentere og registrere væsentlige og relevante dele af processen med henblik på kommende undervisningsforløb.
Metode og systematik
Med afsæt i en kortlægning af funktionskrav, skolens visioner og målsætning, udarbejdes de første ideskitser til alfabetets proportioner og udtryk. Derefter focuseres der på det enkelte bogstavs kurvetræk og detaljer.
Ordbilleder, sammensættes og der foretages en justering af bogstavernes sværtning, bredde, form osv.  Når alfabetet karakteristika er ved at være på plads, — afslutninger, kurveforløb og kontrast er definerede, scannes det enkelte tegn ind ved programmet Fontlab og digitalisering af skriften foretages.
Arbejdsted teknologi
Arbejdstedet vil hovedsagligt være designskolen og processen vil være fra skitsering på papir til digitalisering i programmet Fontlab
Tidsplan/budget
6 mdr.startende 1. januar 2010og afsluttes 30. juni 2010  Budget til indkøb af fagbøger samt udstillingsfaciliteter vil beløb sig til ca. Kr.15.000
Dokumentationform
Som dokumentation af forløbet ville en udstilling og forelæsning om designprocessen være muligt og evt. en udgivelse af publikation / kompendium
Omfang
Design af et alfabet bestående af versaler, minuskler og tal i henholdsvis regular, light og bold
Målgruppe
Målgruppen for et sådan projekt er studerende, potentielle studerende designskolens ansatte, bevillingsmyndigheder og samarbejdspartner  
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201030/07/2010

Finansiering

  • Intern finansiering