Dansk restaurerings historie

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets idé er at beskrive dansk bygningsrestaurerings historie fra 1850 og til nutiden. Der lægges ikke mindst vægt på udviklingen og tendenserne i det 20. århundrede, som er ubeskrevet i en sammenhæng. Der findes meget lidt litteratur om emnet generelt, og sammenlignet med udgivelser om den nye arkitekturs historie er feltet ganske ubeskrevet i Danmark.

Nøgleresultater

Det er forfattet en synopsis samt gennemført en række studiebesøg i en lang række restaurerede bygninger i de danske købstæder. Hensigten med disse besøg er at sammenholde det der er beskrevet om restaureringerne i div. kilder med det som man i dag ser i virkeligheden. Sammenligningen foretages for at afgøre om der er overensstemmelse med kilderne og virkeligheden. Herved skabes et bedre fundament for en kritisk analytisk beskrivelse i det endelige bogværk.
Kort titelDansk restaurerings historie
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201801/02/2020

Emneord

  • restaurering
  • transformation
  • conservation
  • arkitektonisk Kulturarv
  • arkitekturhistorie
  • preservation
  • bevaring
  • bevaringsteori
  • conservation theory