DAIM: Design-Antropologisk Innovations Model

Projektdetaljer

Beskrivelse

Design-Antropologisk Innovationsmodel (DAIM) er et forskningsprojekt under Danmarks Designskole. DAIM arbejder på at skabe innovation og ny viden inden for brugerstudier fra en design-antropologisk forskningsvinkel. DAIM tager udgangspunkt i en ny innovations-model med særligt fokus på brugerinvolvering, innovation og antroplogisk designviden
DAIM-projektet er startet i 2008 og testes i 2008 - 2009 på et pilotprojekt inden for affaldshåndtering. Virksomheder, designbureauer samt partnere inden for affalds- og genbrugsområdet deltager i samarbejdet. Danmarks Designskole er projektholder. De andre partnere er SPIRE, Syddansk Universitet, 3PART, 1508, MakeTools (USA), Ergonomidesign (Sverige), samt SWECO/FFNS (Sverige).
Kendetegnet ved den design-antropologiske innovationsmodel er, at hverdagsundersøgelser og fremtidskoncepter udvikles samtidigt og gennem aktiv involvering af brugere.
Ny viden om affald. Sammen med Vestforbrænding udforsker DAIM-projektet affald som en bred samfundsmæssigt problemstilling. Med et etnografisk blik på affald udfordres kendte former for affaldshåndtering - mens projektet konkretiserer nye muligheder for fremtidens affaldssystem konkretiseres med en designbevidst tilgang.
I tilknytning til forskningsprojektet gennemføres designresearch og designprojekter med studerende fra Danmarks Designskole.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200828/02/2011

Finansiering

  • EBST-programmet om Brugerdreven Innovation