Computeren som medskaber af form - potentialer ved at inddrage computeren i idéudviklingsfasen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der argumenteres i ph.d. afhandlingen for, at de omfattende ændringer i designpraksis, forårsaget af både de teknologiske landvindinger og af globaliseringen, må få som konsekvens at designuddannelsen også må søge at implementere de nye redskaber, metoder og teknologier i idéudviklingsfasen af den kreative proces.

Værkanalyser fra kunst, design og arkitektur tjener som argumenter mod designuddannelsens (og praksis) tidligere blinde adoption af ”de-facto” CAD programmer, der primært blev anvendt som en rationel digital reproduktion af tidligere tiders analoge tegneprocesser. Værkanalyserne tjener ligeledes som argument for, at det kan være gensidigt frugtbart at hente inspiration udenfor de traditionelle faglige domæner, specielt i forbindelse med idéudvikling, altså i de tidligste stadier af en designproces, hvor idéerne bliver undfanget.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200702/03/2012