CHRONOTOPIER / morfologi og topologi/kartografi og chronotopi

Beskrivelse

Med en særlig tilgang til tegningen, teksten og mediet som producerende begivenheder, der gennemstrømmes af kræfter og danner egenskabsfyldte relationer udvikles nye arkitektoniske konfigurationer og formkategorier med en kompleksitet som i sig rummer en skabende tænkning i mediet.
Der har i forløbet udviklet en særlig tilgang til tegningen som enproducerende begivenhed, der gennemstrømmes af kræfter og danneregenskabsfyldte relationer, som udvikler nye arkitektoniske konfigurationer ogformkategorier med en kompleksitet som i sig rummer en skabende tænkning I mediet.
Denne tegningsmæssige generering har mange ligheder med den amorfe animationmellem tilstande som den digitale tegning kan udvikle og som filmen gennemmontagen kan bidrage med.Det ville være nærliggende at undersøge disseerfaringer gennem tegning, animation og montage/film.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201309/01/2019

Emneord

  • morfologi og topologi