Projektdetaljer

Beskrivelse

Brudlinjer og virtualitet

 

Publikation om kunstnerisk udviklingsarbejde

Morten Meldgaard

 

I det følgende vil jeg beskrive et forskningsprojekt, som søger at sammenfatte og eksemplificere en erfaring og tænkning, som er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af min afhandling ”Blikkets konstruktion” (KA 2009), samt min debut film ”Kim” (Barokfilm 2009).

 

I denne optik kunne man for nemheds skyld opfatte afhandlingen som en teoretisk overvejelse om hvordan man producerer kunstværker, mens den realiserede film i praksis anvender denne metodik. Metoden er altså ikke specifik i forhold til filmen som fag, men bredt anvendelig, mens den endelige film er til gengæld er specifik i forhold til metodiske overvejelser, som her får et konkret udtryk som afhandlingens teoretiske natur savner.

 

Den refleksion som jeg foreslår er altså af en anden natur end en ren teoretisk eller ren praktisk. Der er både tale om en generalisering af regler inden for det fagområde man kunne kalde visuel kommunikation, altså generelle betragtninger om billedets beskæring, komposition, farve etc. Endvidere er der med udgangspunkt i det konkrete arbejde tale om en måde at tænke filmen konstruktivt, som et sæt lokale overvejelser over en kunstnerisk metode. På dette konstruktive niveau tænkes over objektivisering af problemer, aktualisering af virtualiteter og intuitiv metode. Dette fagområde kunne kaldes arkitektur teoretisk med udgangspunkt i kunstnerisk udviklingsarbejde.

 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201009/01/2019

Finansiering

  • Intern finansiering

Publikation

  • 1 Lyd og/eller billed produktion (digital)

mortenmeldgaard.com

Meldgaard, M., 1 nov. 2018

Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformLyd og/eller billed produktion (digital)Forskning