Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kortlægning af af konkrete byggeprojekter hvor brand været et bærende designparameter. Udvikling og afprøvning /brandtests af facadeudsnit mock-ups

Nøgleresultater

workshops med praktiserende arkitekter, -virksomheder og studerende. Fuldskala brandtests og notater
Kort titelBrand som designparameter
StatusIkke startet