Borte - det, der henfalder - det, der bortfalder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Over tid finder radikale forandringer sted i det danske (by)landskab. Arkitektur, der har været rammen om meningsfulde livsformer forlades. Noget betragtes som kulturarv og bevares, hvor andet i et tavst fravalg henfalder og dematerialiserer i naturens tempi eller nedrives af maskinelle kræfter. Men hvad definerer ar-kitekturens værdi? Hvilke situationer og tilstande er betydningsbærende for at udskille æstetiske parametre i spændet mellem ruin og vrag? Hvad sker der, når en arkitektur, der har været rammen om en betydnings-bærende hverdagspraksis, ikke er det længere? Hvorfor bliver noget bevaret? – hvor andet forgår langsomt eller fjernes hastigt? Hvor rummes det - det der er forladt? - det degenererede? Hvor opdages de æstetisk performative egenskaber i det, der er på vej væk?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2020

Emneord

  • Det danske (by)landskab
  • ruiner
  • forfald
  • repræsentationer