Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger bio-design og brugen af bakterier som arkitektonisk lyskilde. Ved at sammenholde undersøgelsen af bakterier der kan udsende lys (bio-luminescence) med avanceret robot-styret 3D print er det vores mål at undersøge den kritiske tænkning og materielle fremstilling bakterier som arkitektonisk materiale.

Projektets hovedspørgsmål er etisk: hvordan ændres arkitekturens tænkning idet vi be-gynder at bruge den levende natur som materiale for arkitekturen? Projektets metode er kunstnerisk: gennem fysiske eksperimenter og en-til-en forsøg ønsker vi at undersøge bakterier som materiale – deres egenskaber, fremstilling og formgivning i en arkitekto-nisk ramme og dermed forstå de konceptuelle, rumlige og teknologiske potentialer for bio-design som arkitektur metode.


StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201801/12/2020

Emneord

  • bio design
  • digital fabrication
  • bacteria
  • 3D print
  • generative design