Børnemiljøprojektet: Pædagogisk arbejde med børnemiljø og børns perspektiver i dagtilbud

 • Jørgensen, Hanne Hede (PI)
 • Koch, Anette Boye (Projektleder, organisatorisk)
 • Laursen, Hanne (Projektdeltager)
 • Krøyer, Pia Rauff (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En indsats, som i en årrække har været obligatorisk i samtlige dagtilbud, men hvor der mangler viden om indsatsens praktiske betydning, er det pædagogiske arbejde med børnemiljø, herunder arbejdet med børneperspektiver i evaluering og udvikling af pædagogiske initiativer. Ambitionen om, at pædagoger skal interessere sig for børneperspektiver og lytte til børns stemmer i forbindelse med at skabe viden om forhold i børnemiljøet, er i overensstemmelse med det moderne barndomsparadigme, hvor børn ses som sociale aktører, der former og bliver formet af deres omgivelser (Prout and James 1990). Samtidig er dagtilbudspædagoger dog også underlagt nogle neoliberale mål- og kompetencestyringsmekanismer, der foreskriver, hvad børn skal lære for at blive gode samfundsborgere, hvorved den uddannelsestænkning, som tidligere var henholdt skolen siver ned til dagtilbudsområdet (Dahlberg og Moss 2005). Pædagogerne i danske dagtilbud skal således både kunne arbejde ud fra en dobbelt dannelsestænkning, der på den ene side tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets personlige udvikling. Og et dannelsessyn, der er defineret ud fra en kompetencetænkning, Nærværende projekt ønsker at studere de processer, som finder sted i og omkring det pædagogiske arbejde med børnemiljø i to konkrete dagtilbud. Vi anvender en narrativ tilgang samt etnografisk metode i form af deltagerobservation og kvalitative interviews med henblik på at få indsigt i pædagogers henholdsvis børns narrativer om deres "livsrum". PUBLIKATIONER: Koch, A.B. og Jørgensen, H.H. (2018). Pædagogers arbejde med børneperspektiver: ”Det er vigtigt at få lavet de drejninger, som børnene har lyst til”. Tidskrift for Socialpædagogik 21 (1): 110-121. Jørgensen, H.H. og Koch, A.B. (2018). Legende samspil, frihed og rammer i det pædagogiske miljø. Narrative strukturer giver orienteringspunkter i hverdagen. Forskning i pædagogers profession og praksis. 2 (1): 96-107. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105401 Jørgensen H.H., Laursen H., Koch, A.B. & Krøyer, P.R (2017). Trivsel i det gode børnemiljø. Pædagogisk Ekstrakt: Det handler om trivsel. Side 9-12. Jørgensen H.H., Laursen H., Koch, A.B. & Krøyer, P.R (2017). Pædagogiske drejninger. Pædagogisk Eks-trakt: Det handler om trivsel. Side 13. Jørgensen, H.H. ”Vi har mødtes to gange – narrative møder med børn i et pædagogisk miljø.” Tidsskriftet BARN. Forskning om barn og barndom i Norden. 2018 Vol. 36, Nr. 2, p. 61-73 Jørgensen, H.H.: ”Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv, I: Holst, T. & Næsby, T.(red): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo, 2018, p. 35 - 48. se links til artikler her på siden.

Nøgleresultater

Børns perspektiver på det gode børnemiljø handler om leg, mens pædagogers handler om nærvær. Pædagoger inddrager børns perspektiver i et legende samspil der indholder både leg, voksenaktiviteter og samtaler
Kort titelBørnemiljøprojektet
StatusIkke startet

Emneord

 • Leg
 • Pædagogisk praksis
 • Børnehave
 • Børnemiljø
 • Legende samspil

Publikation

 • 4 Tidsskriftartikel
 • 1 Bidrag til bog/antologi
 • 1 Konferenceabstrakt til konference
 • 1 Paper

Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv

Jørgensen, H. H., 1 sep. 2018, Den styrkede pædagogiske læreplan. Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.). Frederikshavn: Dafolo Forlag A/S, s. 35-48 14 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Legende samspil, frihed og rammer i det pædagogiske miljø.

Jørgensen, H. H. & Koch, A. B., maj 2018, I : Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. 2, 1, s. 96-107 12 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Pædagogers arbejde med børneperspektiver

Koch, A. B. & Jørgensen, H. H., 2018, I : "Det er vigtigt at få lavet de drejninger, som børnene har lyst til". 21. årgang, 1, s. 110-121 12 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review