Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv. Bebyggede strukturer i det åbne land

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en hypotese om, at den præ-industrielle bygningskulturarv er
præget af en stærk ressourcebevidsthed på både by- og bygningsniveau. Projektet vil kortlægge og
bidrage til den allerede eksisterende viden inden for dette område med henblik på at udvikle en bedre
forståelse for de principper og metoder, der har præget udformningen og realiseringen af denne
bygningskulturarv. Det er hensigten, at denne viden skal bidrage til at skabe et bedre funderet grundlag
for at arbejde med den danske bebyggelses- og bygningsarv i et bæredygtighedsperspektiv. Dette
grundlag skal medvirke til at opkvalificere arbejdet med at restaurere og/eller transformere den
eksisterende bebyggelses- og bygningskulturarv i et bæredygtigt perspektiv. Det skal også belyse
mulighederne for at udnytte disse principper i et fremadrettet perspektiv ved tilrettelæggelsen af nye
bebyggelser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201231/12/2015

Emneord

  • Arkitektonisk Kulturarv
  • Architectural Heritage
  • Bæredygtighed
  • Sustainability
  • bæredygtig renovering
  • Sustainable architecture
  • Transformation
  • Restaurering
  • bevaring
  • preservation