Bæredygtige systemleverancer ved renovering og nybyggeri

Projektdetaljer

Beskrivelse

Emnet bæredygtighed og energi-klima problematikken bliver mere og mere vigtig i vores daglige liv. Især byggebranchen konfronteres med nye, store udfordringer. Nye lovkrav tvinger arkitekter, ingeniører men også bygherrer til at tænke nyt og øge indsatsen for at forringe vores bygnings-relateret energiforbrug og ressourceforbrug drastisk.
Nye bygningskoncepter, nye materialer og moderne teknologi giver os allerede i dag muligheden for at bygge mere ressourceskånende og opføre mere energieffektive bygninger.
Men i forhold til den danske byggebestand udgør nybyggeri kun en mindre procentdel og er derfor næsten ikke relevant i diskussionen om en stor reducering af energiforbruget i byggeriet. Til gengæld vil bæredygtige renoveringsprojekter kunne gøre en forskel og bliver derfor fremtidens udfordring – både for arkitekter og byggeindustrien.
Ph.D-projektets mål er at udforske mulighederne for at bruge systemleverancer ved renoveringsprojekter, altid med fokus på emnet bæredygtighed. Der skal undersøges byggeopgaver af forskellige størrelser og vurderes i hvorvidt systemleverancer kan anvendes og hvad deres egenskaber må være for at kunne være bæredygtigt i denne sammenhæng. Samtidig skal der udvikles vurderingskriterier og værktøjer for arkitekter (men også for byggeindustrien) som skal gøre udvikling, planlægning og indsatsen af systemleverancer ved renoveringsprojekter nemmere.
Især begrebet ”arkitektonisk bæredygtighed” skal undersøges nærmere i henhold til renoveringsopgaver og brug af systemleverancer. Arkitektonisk bæredygtighed henviser ikke kun til en høj æstetisk eller design-orienteret kvalitet, men først og fremmest til de kvaliteter som tillader en lang og meningsfuld brug af en bygning og muliggør en videreudvikling og/eller funktionsskifte.
Specielt ved renoveringsprojekter er helhedsblikket på alle delaspekter af begrebet bæredygtighed nødvendigt: Hvor stor er besparelsespotentialet ved brug af nutidig teknik i en eksisterende bygning?
Hvordan står energibesparelsen i forhold til materialeforbrug og økonomisk ydelse? Står ydelser og resultat i et acceptabelt forhold?
Hvilken indflydelse har renoveringen på bygningen selv og i hvorvidt bliver dens ikke-målbare egenskaber (livskvalitet, sociale aspekter, men også arkitekturen) påvirket?
Phd-projektet stiller også spørgsmålet hvad kan læres af nutidige renoveringsprojekter om vores byggekultur? Findes der bestemte perioder hvor meget fleksible bygninger blev opført? Hvilke materialer er velegnet til renoveringsopgaver? Er der bestemte arkitektoniske koncepter der kan tåle renoveringer bedre end andre? Hvilke bygningskoncepter tillader nemt funktionsskifte? Og hvordan skal vi planlægge i dag for at muliggøre enklere, mere effektive og især mere bæredygtige renoveringsprojekter i fremtiden?
Projektet gennemføres i tæt sammenarbejde med JJW arkitekter og forskningsnetværket SYSBYG (www.sysbyg.dk).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/201006/02/2015

Emneord

  • Bæredygtighed
  • systemleverancer
  • ressourceforvaltning
  • økologi
  • miljø
  • livscyklustankegang
  • LCA
  • bæredygtigt byggeri
  • bæredygtig renovering