Arkitekturens evne til at fremme fysisk aktivitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette forskningsprojekt er at skaffe ny viden om fysiske miljøer og det offentlige rum. Kan vi gennem arkitekturen få såvel børn og unge som den ældre generation til at være mere fysisk aktive? Hypotesen er, at hvis vi forstår at bruge byens rumlige kvaliteter er vi også i stand til at aktivere byens borgere.
Haraldsgadekvarteret på Nørrebro, er valgt som område for casestudierne og de empiriske undersøgelser. Området er tæt bebygget og markant dårligere stillet end resten af hovedstadsområdet, med hensyn til udendørs udfoldelsesmuligheder. Derudover har Københavns Kommune igangsat et områdeløft i Haraldsgadekvarteret, som via sekretariatet bidrager med lokalkendskab om sociale og fysiske forhold. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200715/08/2010

Finansiering

  • Intern finansiering