Arkitektur og bæredygtig udvikling - båndbyen en mulig løsning

Projektdetaljer

Beskrivelse

'Arkitektur og bæredygtig udvikling' genlæser hovedtræk af historien og arkitekturhistorien gennem begrebet 'bæredygtig udvikling'. Projektet diskuterer arkitekturens negative og positive bidrag til bæredygtig udvikling. 'Overdreven relativ urbanisering' i I-landene og 'overdreven absolut urbanisering' i U-landene foreslås som hovedproblemer. I byskala konkretiseres de globale principper for lokalisering og et forslag til en alternativ byudvikling understøttet af båndbyer fremlægges. Den bagvedliggende tankegang er, at spørgsmålet om udvikling af bæredygtige boformer meget ligger i planskalaen, som lokalisering, tæthed, international arbejdsdeling og i kollektive tiltag frem for ideen om selvforsynende enkeltboliger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/200601/11/2010

Finansiering

  • Intern finansiering

Emneord

  • Bæredygtig byudvikling
  • Båndbyen
  • Byudviklingens historie