Billede af Thomas Ryborg Jørgensen
 • Margretheholmsvej 2

  1432 København K

  Danmark

20022023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UDDANNELSE:

2002-2005Ph.d.-stipendiat på Kunstakademiets Arkitektskole København.

Ph.d.-titel tilkendt, ved forsvar af ph.d.-afhandlingen Det Ustadige i Arkitekturen.

Vejleder; Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum

Bedømmelsesudvalg; Professor Arkitekt Carsten Juel-Christiansen (formand),

Professor Billedhugger Henrik B. Andersen og Lektor Kunsthistoriker Henrik Oxvig.

1986-1993Kunstakademiets Arkitektskole, København. 

1992       Kunstakademiets Billedkunstskole, Afd. for Mur- & rumkunst,

          ved gæsteprofessor Arkitekt Daniel Libeskind.

1983-1986Danmarks Designskole.

 

 

FORSKNING / KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE:

2006-2007Arkitektur & Mass Customization. Forskningsprojekt på Center for Industriel Arkitektur,

Kunstakademiets Arkitektskole. Udgivet som bog maj 2007. Udgives på engelsk i 2009.

2006     Indlæg og paper; What was, what is and what will be, optaget på konferencen

The Complexity of the Ordinary - Context as key to architectural strategies,

Kunstakademiets Arkitektskole okt. 2006 (www.scarch.dk).

2005-2006Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer – råhuset i det aktuelle danske

etageboligbyggeri. Forskningsprojekt på Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets

Arkitektskole, i samarbejde med Professor Anne Beim og Forskningsassistent Kasper

Sánchez Vibæk. Udgivet som bog maj 2007

2002-20053årigt ph.d.-stipendiat på Kunstakademiets Arkitektskole, med projektet Det Ustadige i

Arkitekturen. Afleveret februar 2005, tildelt ph.d.-graden den 13. juni 2005.

2003       Car pour finir, tout retourne á la mer - en analyse af Le Corbusiers dominikanske kloster

Sainte Marie de La Tourette i PROCES 18, publikation for foreløbige resultater af

arkitekturforskning i Danmark, sept. 2003.

1999-2002Projekt 2, Rummets konstruktion, Kunstakademiets Arkitektskole. Undervisningsrelateret

forskningsprojekt i samarbejde med Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum, Filosof Kasper Nefer

Olsen, Arkitekt Anna Müller. (http://www.karch.dk/expression/).

1996  Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i

Københavns Havn. Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos.

Udstillet på Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig. 

1995      Arkitektur/Arkæologi - Erindring/drøm, Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara Japan.

                   Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos.Udstillet på The Nara Triennale of Architecture

1995 - Japan.

 

 

PUBLIKATIONSLISTE:

 - Thomas Ryborg Jørgensen; Arkitektur & Mass Customization,

CINARK overblik 2007 (www.cinark.dk) – ISBN: 987-87-7830-148-2. Udgives på engelsk i 2009.

-     Anne Beim, Kasper Sánchez Vibæk og Thomas Ryborg Jørgensen;

Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer

– råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri,

CINARK forskning 2007 (www.cinark.dk) – ISBN: 978-87-7830-149-9.

-      ARKITEKTEN 06/2007, s. 26 Thomas Ryborg Jørgensen; Det udadvendte plus.

Anmeldelse af antologien ARK+, Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv.

-    Thomas Ryborg Jørgensen; What was, what is and what will be.

Paper til konferencen The Complexity of the Ordinary - Context as key to architectural strategies,

Kunstakademiets Arkitektskole okt. 2006. (se konferencens hjemmeside; www.scarch.dk).

-    Thomas Ryborg Jørgensen; Det Ustadige i Arkitekturen, Ph.d.-afhandling Kunstakademiets

Arkitektskole 2005.

Distribution; KASB, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek – ISBN: 87-7830-111-4.

-     Thomas Ryborg Jørgensen; Car pour finir, tout retourne á la mer.

PROCES 18, publikation for foreløbige resultater af arkitekturforskning i Danmark, sept. 2003;

Distribution; KASB, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek – ISBN: 0908-1062.

-    Hjemmeside til forskningsprojektet Projekt 2, Rummets konstruktion;

    http://www.karch.dk/expression/ Kunstakademiets Arkitektskole 1999-2002.

-     Et Anelsens Observatorium / An Observatory of Premonition: Book of Copenhagen / Modeln of

Copenhagen. Galleri Aedes, Berlin / Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 1992 –

ISBN: 87-88608-63-8.

-      EnDvelopments, a study of 9 houses, Kunstakademiets Forlag 1989 – ISBN: 87-87136-05-8.

 

UNDERVISNING:

2012 Lektor, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2009-2012 Adjunkt, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2007-2009Timelærer, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2005-2007   Faglig assistent, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan

Søndergaard. Bl.a. på projektet; Evolution – Ny industriel arkitektur, et udviklingsorienteret

studieforløb for arkitektstuderende i samarbejde med Afd. 3 og 9, foruden Dansk Arkitektur

Center og en række danske arkitekttegnestuer. - se bl.a.; www.dac.dk/evolution.

1999-2002Undervist på det undervisningsrelaterede forskningsprojekt; Projekt 2, Rummets

konstruktion, Kunstakademiets Arkitektskole, i samarbejde med Lektor Dr. Arch. Peter

Bjerrum, Filosof Kasper Nefer Olsen og

Arkitekt Anna Müller. http://www.karch.dk/expression/ 

1995-1999Timelærer, Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 3F (nu Afd. 6).

 

Undervejs i min undervisningskarriere har jeg, udover tegnebordsundervisningen, været ansvarlig for

planlægningen og udviklingen af div. undervisningstilbud; bl.a. formuleringen af div. semesteropgaver,

skitseopgaver, foruden div. workshops, studiekredse, studieture, forelæsningsrækker,

kursussamarbejder o.a. på både bachelor- og kandidatniveau. Derudover har jeg indtil videre haft

ansvaret for 25 afgængere.

 

Div. undervisningsrelaterede forelæsninger på Arkitektskolen i Aarhus og Kunstakademiets

Arkitektskole.

 

UDSTILLINGER:

 2006   Usete virkeligheder - i og omkring Limfjorden. Udstilling af elevprojekter fra afd. 7

Kunstakademiets Arkitektskole, på udstillingsstedet Gimsinghoved i Struer 23.6.-13.8.

2004            Økolariet i Vejle; flere af mine villaer repræsenteret på udstillingen Træhuse i moderne

arkitektur. Okt.-dec.

2000      EXPRESSION en udstilling af forskningsprojektet PRO2, Rummets konstruktion i Meldahls

Smedie. http://www.karch.dk/expression/

1998             Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok, Arkitekturgalleriet: Arbejder af Studio Chiasmos.

1996         Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig 1996, repræsenterende Danmark i den

Danske Pavillon.Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos:

                    Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i

Københavns Havn.

1995            Optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling, Arkitektursektionen,

med projektet Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara, Japan, i samarbejde med

Studio Chiasmos.

1995            The Nara Triennale of Architecture 1995 - Japan.

Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos: Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara,

Japan.

1994       Optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling, Arkitektursektionen, med projektet En

Strandvilla.

1992            An Observatory of Premonition, et kollektivt projekt under ledelse af Arkitekt Daniel

Libeskind. Projektet har været udstillet på bl.a.:

                     - Tate Gallery, London 1992.

                      - Galleri Aedes, Berlin 1992, hvor en bog om projektet blev udgivet.

                     - Nationalbankens Foyer, København 1993.

                     - Udstillingen Tid og Rum i Meldahls Smedie 2004, i anledning af Kunstakademiets 250

års jubilæum.

 

LEGATER O.A.:

2008         Optaget i Kunstnersamfundet.

2007           Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium til fortsat kunstnerisk arbejde.

Tildelt for perioden 1. april 2007 – 31. marts 2009.

Ved Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg; Christoffer Harlang (formand), Signe Cold og

Johan Celsing.

 

PRAKSIS-VIRKSOMHED:

2008-2009Selvstændigt regi: Tilbygning på 80 m2 til villa i Jægersborg - forventes færdigopført i 2009.

2007-2008  Selvstændigt regi: Villa på 162 m2 i Espergærde - forventes færdigopført i 2009.

2006     Etablering af tegnestuen Rode+Ryborg Arkitekter i samarbejde med Arkitekt Ditte Rode.

2005          Selvstændigt regi: Skitseforslag til Kongsgård; 200 m2 villa + 350 m2 lade.

Landbrugsejendom ved Høgelund, Tørninglundsvej 8, Vojens - ikke opført.

2004             Selvstændigt regi: Skitseforslag til ombygning og indretning af 450 m2  fabrikshal til kontor

for M2b in Sweden AB i Hyltebruk, Sverige - ikke opført.

2003             Selvstændigt regi: Tilbygning på 150 m2 til eksist. villa, Solvænget 1, Rungsted Kyst -

opført.

2002             Selvstændigt regi: Villa (incl. ateliér) på 184 m2 + have, Herluf Trollesparken 7, Tølløse -

opført.

2001             Ansat hos Dissing + Weitling; deltaget i div. konkurrencer og skitsering/projektering.

2001              Intern konsulent hos NNE-Architects Novo Nordisk.

Idémager, tegner og designansvarlig (i samarbejde med arkitekt Victor Galavits) på

forprojekt og hovedprojekt til 1600 m2 Sports- og Fritidscenter med sportshal, fitnesscenter,

restaurant, mødelokaler o.a. for Novo Nordisk i Kalundborg. Opført og indviet 13. august

2002. (færdigprojektering og opførelse blev gennemført internt af NNE-Architects,

entreprenør MT Højgaard a/s). Byggeriet er opført med kun uvæsentlige ændringer ift.

hovedprojektet. Præmieret af Kalundborg Kommune 2003.

1997-2001Konsulent for Tivolis Udviklingsafdeling.

2000-2001   Idémager, tegner og designansvarlig på en ny forlystelse, Monsunen, til Tivoli, i

samarbejde med Tivoli’s tegnestue - opført.

2000              Selvstændigt regi: Villa (incl. ateliér) på 203 m2 + have, Siljeager 28, Jelling - opført.      

2000             Selvstændigt regi: Udstillingsarkitekt på udstillingen Under Samme Himmel, om dansk og

tysk guldaldermaleri, på Thorvaldsens Museum 19.04.00.-18.06.00., i samarbejde med

Thorvaldsens Museum.

2000              Restaurering af eksisterende Tivoli-bro - opført.

1999-2000Idémager, tegner og designansvarlig (i samarbejde med arkitekt Christina Capetillo) på et

nyt byggeri; 3 pavilloner til restaurant ”Spisepinden”, en ny restaurant i det kinesiske

område i Tivoli - opført. (byggeriet er senere blevet udsat for en meget uheldig ombygning

af Tivoli).

1999           Idémager, tegner og designansvarlig for en ny bro til Tivoli-søen - færdigprojekteret, men

ikke opført.

1998-1999Idémager, tegner og designansvarlig på et nyt byggeri, et såkaldt ”Bazaar-område”, i Tivoli;

                       en pladsdannelse med en ny butiksbygning, en overdækket markedsplads, div. arkader og

                       et centralt tårn – opført (byggeriet er senere blevet udsat for en meget uheldig ombygning

af Tivoli).

1997-1999  Idémager, tegner og designansvarlig på et forprojekt for Tivoli: 4000 m2 randbebyggelse v.

”Det Muntre Hjørne” m. spillehal, radiobiler, dark-ride, restaurant, café, butik og ca. 1500

m2 kontorareal - ikke opført. 

1997-1998Tegner og designmedvirkende i forbindelse med projektering og opførelse af

Valhallaborgen i Tivoli.

 

1997            Selvstændigt regi: Udstillingsarkitekt på udstillingen Søren Kierkegaard - Den Hemmelige

Note i Hans Scharoun´s Staatsbibliothek zu Berlin, Tyskland. November 1997.

1997              Selvstændigt regi: Forprojekt: Klubhus på 1200 m2 til Jelling Golfklub - ikke opført.

1996            Selvstændigt regi: Villa på 156 m2 + have, Siljeager 30, Jelling - opført.                                                                                       

1996            Selvstændigt regi: Udstillingsarkitekt på udstillingen Le Secret de Kierkegaard

                       i Det Danske Hus, ChampsElysée Paris, Frankrig. Oktober 1996

1996              Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos:

                       Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i

Københavns Havn.

                      Udstillet på Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig 1996,

repræsenterende Danmark i den Danske Pavillon.            

1996              Selvstændigt regi: Udstillingsarkitekt på udstillingen Søren Kierkegaard - Den Hemmelige

Note. Kulturbyudstilling i Rundetaarn, København 06.05.96. - 09.06.96. I samarbejde med

Søren Kierkegaard Forskningscenteret v. Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard

Selskabet v. Joakim Garff.

1995             Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos:

Arkitektur/Arkæologi - Erindring/drøm, Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara Japan.

                     Udstillet på The Nara Triennale of Architecture 1995 - Japan.

1994              Selvstændigt regi: Udstillingsarkitekt på udstillingen Radix - Matrix, Daniel Libeskinds

Arkitektur, på Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok. 11.12.94. - 19.02.95.

1994             Arkitektkonkurrence: Arkitekternes Hus, København, i samarbejde med Arkitekt Peter

Bjerrum og Ingeniør Ole Vanggaard.

1993            Arkitektkonkurrence: Musikhus, København, i samarbejde med Arkitekt Peter Bjerrum og

Ingeniør Ole Vanggaard.

1993             Arkitektkonkurrence: Udvidelse af Det Kongelige Bibliotek, København, i samarbejde med

Arkitekt Peter Bjerrum og Ingeniør Ole Vanggaard.

1989               Ansat hos Arkitekttegnestuen Virumgaard.

Bl.a. deltaget i forprojekt, hovedprojekt og detailprojektering af 64 ældreboliger, med

tilhørende fællesfaciliteter, i Roskilde - opført.

1987           Ansat hos Haugaard & Voldsgaard A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Deltaget i forprojekt, hovedprojekt, detailprojekt og tilsynsføring i forbindelse med

udflytningen af B&W til sydhavnen - opført.

1986-2009Selvstændigt regi: Div. unika møbeldesign, indretningsopgaver, tilbygninger og

ombygninger.

 

 

 

Forskningsområder

 • By
 • Byggeri
 • Bygningskunst
 • Arkitektur
 • Arkitekturteori
 • Helhedsdannelser
 • Proces og metode
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form