Billede af Thomas Ryborg Jørgensen
 • Margretheholmsvej 2

  1432 København K

  Danmark

20022024

Publikationer pr. år

Personlig profil

CV

FAGLIG PROFIL

Thomas Ryborg Jørgensen er arkitekt Ph.D. med speciale i moderne og nutidig arkitektur.

Jeg har i en årrække været ansat som underviser og forsker på Det Kongelige Akademi/Arkitektskolen, og har sideløbende drevet min egen arkitekttegnestue hvor jeg har realiseret en større mængde nybygninger, tilbygninger, transformationer, udstillinger, møbler o.a.

Mit arbejdsfelt er udspændt imellem byggende praksis, undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Mit forskningsfelt dækker arkitekturteori, værk- og helhedsanalyse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og poetik, med en gennemgående og stædig optagethed af forholdet mellem arkitekturværker, urbanitet, landskab, tid og komplekse helhedsdannelser, senest med den omfattende bogudgivelse ’VÆRELSER TIL TILVÆRELSER – fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser’, hvormed jeg plæderer for en eksistentiel tilgang til arkitekturen, bl.a. på baggrund af den økologiske og klimatiske krise.

Et udvalg af min produktioner og aktiviteter er nævnt i det følgende:

 

UDDANNELSE

2002-2005 Ph.D.-stipendiat på Kunstakademiets Arkitektskole København.

Ph.D.-titel tilkendt, ved forsvar af ph.d.-afhandlingen Det Ustadige i Arkitekturen.

Vejleder; Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum

Bedømmelsesudvalg; Professor Arkitekt Carsten Juel-Christiansen (formand),

Professor Billedhugger Henrik B. Andersen og Lektor Kunsthistoriker Henrik Oxvig.

1986-1993 Kunstakademiets Arkitektskole, København. 

1992 Kunstakademiets Billedkunstskole, Afd. for Mur- & rumkunst,

ved gæsteprofessor Arkitekt Daniel Libeskind.

1983-1986 Danmarks Designskole.

 

FORSKNING / KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

2006-2007 Arkitektur & Mass Customization. Forskningsprojekt på Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole. Udgivet som bog maj 2007.

2006 Indlæg og paper; What was, what is and what will be, optaget på konferencen The Complexity of the Ordinary - Context as key to architectural strategies,

Kunstakademiets Arkitektskole okt. 2006 (www.scarch.dk).

2005-2006 Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer – råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri. Forskningsprojekt på Center for Industriel Arkitektur,

Kunstakademiets Arkitektskole, i samarbejde med Professor Anne Beim og Forskningsassistent Kasper Sánchez Vibæk. Udgivet som bog maj 2007

2002-2005 3årigt Ph.D.-stipendiat på Kunstakademiets Arkitektskole, med projektet Det Ustadige i Arkitekturen.

Afleveret februar 2005, tildelt Ph.D.-graden den 13. juni 2005.

1999-2002 Projekt 2, Rummets konstruktion, Kunstakademiets Arkitektskole.

Undervisningsrelateret forskningsprojekt i samarbejde med Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum, Filosof Kasper Nefer Olsen, Arkitekt Anna Müller

(http://www.karch.dk/expression/).

1996 Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i Københavns Havn. Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos.

Udstillet på Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig. 

1995 Arkitektur/Arkæologi - Erindring/drøm, Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara Japan. Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos.

Udstillet på The Nara Triennale of Architecture 1995 - Japan.

 

PUBLIKATIONER

-     Thomas Ryborg Jørgensen; Arkitektur & Mass Customization,

CINARK overblik 2007 (www.cinark.dk) – ISBN: 987-87-7830-148-2.

-     Anne Beim, Kasper Sánchez Vibæk og Thomas Ryborg Jørgensen;

Arkitektonisk kvalitet og industrielle byggesystemer – råhuset i det aktuelle danske etageboligbyggeri,

CINARK forskning 2007 (www.cinark.dk) – ISBN: 978-87-7830-149-9.

-      ARKITEKTEN 06/2007, s.26 Thomas Ryborg Jørgensen; Det udadvendte plus.

Anmeldelse af antologien ARK+, Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv.

-    Thomas Ryborg Jørgensen; What was, what is and what will be.

Paper til konferencen The Complexity of the Ordinary - Context as key to architectural strategies,

Kunstakademiets Arkitektskole okt. 2006. (se konferencens hjemmeside; www.scarch.dk).

-    Thomas Ryborg Jørgensen; Det Ustadige i Arkitekturen, Ph.d.-afhandling Kunstakademiets Arkitektskole 2005.

Distribution; KASB, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek – ISBN: 87-7830-111-4.

-     Thomas Ryborg Jørgensen; Car pour finir, tout retourne á la mer.

PROCES 18, publikation for foreløbige resultater af arkitekturforskning i Danmark, sept. 2003;

Distribution; KASB, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek – ISBN: 0908-1062.

-    Hjemmeside til forskningsprojektet Projekt 2, Rummets konstruktion;

    http://www.karch.dk/expression/ Kunstakademiets Arkitektskole 1999-2002.

-     Et Anelsens Observatorium / An Observatory of Premonition: Book of Copenhagen / Modeln of Copenhagen. 

Galleri Aedes, Berlin / Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 1992 – ISBN: 87-88608-63-8.

-      EnDvelopments, a study of 9 houses, Kunstakademiets Forlag 1989 – ISBN: 87-87136-05-8.

 

UNDERVISNING

2012 Lektor, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2009-2012 Adjunkt, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2007-2009 Timelærer, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard.

2005-2007 Faglig assistent, Kunstakademiets Arkitektskole Afd. 7 ved Professor Arkitekt Jan Søndergaard. 

Bl.a. på projektet; Evolution – Ny industriel arkitektur, et udviklingsorienteret studieforløb for arkitektstuderende i samarbejde med Afd. 3 og 9, foruden Dansk Arkitektur Center og en række danske arkitekttegnestuer. - se bl.a.; www.dac.dk/evolution.

1999-2002 Undervist på det undervisningsrelaterede forskningsprojekt;

Projekt 2, Rummets konstruktion, Kunstakademiets Arkitektskole,

i samarbejde med Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum, Filosof Kasper Nefer Olsen og

Arkitekt Anna Müller. http://www.karch.dk/expression/ 

1995-1999 Timelærer, Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 3F og Afd. 6

ved Arkitekt lektor Cort Ross Dinesen og Arkitekt Lektor Dr. Arch. Peter Bjerrum.

 

UDSTILLINGER

 2006 Usete virkeligheder - i og omkring Limfjorden.

Udstilling af elevprojekter fra afd. 7 Kunstakademiets Arkitektskole, på udstillingsstedet Gimsinghoved i Struer 23.6.-13.8.

2004 Økolariet i Vejle; flere af mine villaer repræsenteret på udstillingen Træhuse i moderne arkitektur. Okt.-dec.

2000 EXPRESSION en udstilling af forskningsprojektet PRO2, Rummets konstruktion i Meldahls Smedie. http://www.karch.dk/expression/

1998 Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok, Arkitekturgalleriet: Arbejder af Studio Chiasmos.

1996 Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig 1996, repræsenterende Danmark i den Danske Pavillon.

Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos:

Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i Københavns Havn.

1995 Optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling, Arkitektursektionen, med projektet Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara, Japan, i samarbejde med

Studio Chiasmos.

1995 The Nara Triennale of Architecture 1995 - Japan.

Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos: Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara, Japan.

1994 Optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling, Arkitektursektionen, med projektet En Strandvilla.

1992 An Observatory of Premonition, et kollektivt projekt under ledelse af Arkitekt Daniel Libeskind. 

Projektet har været udstillet på bl.a.: Tate Gallery, London 1992. Galleri Aedes, Berlin 1992, hvor en bog om projektet blev udgivet.

Nationalbankens Foyer, København 1993. Udstillingen Tid og Rum i Meldahls Smedie 2004, i anledning af Kunstakademiets 250 års jubilæum.

 

LEGATER O.A.:

2008 Optaget i Kunstnersamfundet.

2007 Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium til fortsat kunstnerisk arbejde.

Tildelt for perioden 1. april 2007 – 31. marts 2009. Ved Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg; Christoffer Harlang (formand), Signe Cold og Johan Celsing.

 

PRAKSIS-VIRKSOMHED:

2008-2009 Tilbygning på 80 m2 til villa i Jægersborg - opført.

2007-2008 Villa på 162 m2 i Espergærde - ikke opført.

2006 Etablering af tegnestuen Rode+Ryborg Arkitekter i samarbejde med Arkitekt Ditte Rode.

2005 Skitseforslag til Kongsgård; 200 m2 villa + 350 m2 lade. Økologisk landbrugsejendom ved Høgelund, Tørninglundsvej 8, Vojens - ikke opført.

2004 Skitseforslag til ombygning og indretning af 450 m2  fabrikshal til kontor for M2b in Sweden AB i Hyltebruk, Sverige - ikke opført.

2003 Tilbygning på 150 m2 til eksist. villa, Solvænget 1, Rungsted Kyst - opført.

2002 Villa (incl. ateliér) på 184 m2 + have, Herluf Trollesparken 7, Tølløse - opført.

2001 Ansat hos arkitekttegnestuen Dissing + Weitling; deltaget i div. konkurrencer og skitsering/projektering.

2001 Intern konsulent hos NNE-Architects Novo Nordisk. Idémager, tegner og designansvarlig (i samarbejde med arkitekt Victor Galavits) på forprojekt og hovedprojekt til 1600 m2 Sports- og Fritidscenter med sportshal, fitnesscenter, restaurant, mødelokaler o.a. for Novo Nordisk i Kalundborg. Opført og indviet 13. august 2002. (færdigprojektering og opførelse blev gennemført internt af NNE-Architects, entreprenør MT Højgaard a/s). Byggeriet er opført med kun uvæsentlige ændringer ift. hovedprojektet. Præmieret af Kalundborg Kommune 2003.

1997-2001 Konsulent for Tivolis Udviklingsafdeling.

2000-2001 Idémager, tegner og designansvarlig på en ny forlystelse, Monsunen, til Tivoli, i samarbejde med Tivoli’s tegnestue - opført.

2000 Villa (incl. ateliér) på 203 m2 + have, Siljeager 28, Jelling - opført.      

2000 Udstillingsarkitekt på udstillingen Under Samme Himmel, om dansk og tysk guldaldermaleri,

på Thorvaldsens Museum 19.04.00.-18.06.00., i samarbejde med Thorvaldsens Museum.

2000 Restaurering af eksisterende Tivoli-bro - opført.

1999-2000 Idémager, tegner og designansvarlig (i samarbejde med arkitekt Christina Capetillo) på et nyt byggeri; 3 pavilloner til restaurant ”Spisepinden”, en ny restaurant i det kinesiske område i Tivoli - opført. (byggeriet er senere blevet udsat for en meget uheldig ombygning af Tivoli).

1999 Idémager, tegner og designansvarlig for en ny bro til Tivoli-søen - færdigprojekteret, men ikke opført.

1998-1999 Idémager, tegner og designansvarlig på et nyt byggeri, et såkaldt ”Bazaar-område”, i Tivoli; en pladsdannelse med en ny butiksbygning, en overdækket

markedsplads, div. arkader og et centralt tårn – opført (byggeriet er senere blevet udsat for en meget uheldig ombygning af Tivoli).

1997-1999 Idémager, tegner og designansvarlig på et forprojekt for Tivoli: 4000 m2 randbebyggelse v. ”Det Muntre Hjørne” m. spillehal, radiobiler, dark-ride, restaurant,

café, butik og ca. 1500 m2 kontorareal - ikke opført. 

1997-1998 Tegner og designmedvirkende i forbindelse med projektering og opførelse af Valhallaborgen i Tivoli.

1997 Udstillingsarkitekt på udstillingen Søren Kierkegaard - Den Hemmelige Note i Hans Scharoun´s Staatsbibliothek zu Berlin, Tyskland. November 1997.

1997 Forprojekt: Klubhus på 1200 m2 til Jelling Golfklub - ikke opført.

1996 Villa på 156 m2 + have, Siljeager 30, Jelling - opført.                                                                                       

1996 Udstillingsarkitekt på udstillingen Le Secret de Kierkegaard i Det Danske Hus, ChampsElysée Paris, Frankrig 1996.

1996 Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos: Fra Husterritorium til Bykosmos - integreret bolig- og erhvervsbebyggelse på Dokøen i Københavns Havn.

Udstillet på Den 6. Internationale Arkitekturtriennale i Venedig 1996, repræsenterende Danmark i den Danske Pavillon.            

1996 Udstillingsarkitekt på udstillingen Søren Kierkegaard - Den Hemmelige Note. Kulturbyudstilling i Rundetaarn, København 06.05.96. - 09.06.96.

I samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret v. Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet v. Joakim Garff.

1995 Projekt i samarbejde med Studio Chiasmos: Arkitektur/Arkæologi - Erindring/drøm, Museum for Arkæologi og Arkitektur - Nara Japan.

Udstillet på The Nara Triennale of Architecture 1995 - Japan.

1994 Udstillingsarkitekt på udstillingen Radix - Matrix, Daniel Libeskinds Arkitektur, på Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok. 11.12.94. - 19.02.95.

1994 Arkitektkonkurrence: Arkitekternes Hus, København, i samarbejde med Arkitekt Peter Bjerrum og Ingeniør Ole Vanggaard.

1993 Arkitektkonkurrence: Musikhus, København, i samarbejde med Arkitekt Peter Bjerrum og Ingeniør Ole Vanggaard.

1993 Arkitektkonkurrence: Udvidelse af Det Kongelige Bibliotek, København, i samarbejde med Arkitekt Peter Bjerrum og Ingeniør Ole Vanggaard.

 

 

 

Forskningsområder

 • By
 • Byggeri
 • Bygningskunst
 • Arkitektur
 • Arkitekturteori
 • Helhedsdannelser
 • Hermeneutik
 • Bæredygtighed / Væredygtighed
 • Værkanalyse
 • Stedsanalyse
 • Arkitekturens værkbegreb
 • Arkitekturens helhedsbegreb
 • Arkitekturhistorie
 • Arkitekturtænkning
 • Arkitekturens betydningsbegreb
 • Arkitekturens meningsbegreb
 • Resonans
 • Kompleksitet
 • Relationalitet
 • Autonomi
 • Potentialitet
 • Oplevelse
 • Forståelsesvidenskab
 • Eksistens
 • Tid
 • Værelse
 • Tilværelse
 • Proces og metode
 • Teori og filosofi
 • Æstetik og form