Intet billede af Tau Ulv Lenskjold

Tau Ulv Lenskjold

Danmarks Designskole

20112016

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse

KONFERENCER:


2008:
Konference: Nordisk Sommer Universitet, vintersymposium: Oplæg med titlen: ”Meet the Bodyhammers - Tactics of survival”, København.

2006:
Konference: ”Når kulturformidling bliver allestedsnærværende” på Knowledge Lab DK, Syddansk Universitet.

2005:
Konference: Nordisk Sommer Universitet, sommersession: Oplæg med titlen: ” Noter om molyekylær gastronomi og singularitetsernes æstetik”, Norge.
Konference: ”User-driven Innovation”. IT-Universitetet i København.

2004:        
Konference: Association of Internet Researchers: Ubiquity? Oplæg med titlen: “Digital Unitary Urbanism – Investigating the role of the internet in the emergence of mobile and location-based technologies in urban space”. University of Sussex, Brighton.
Konference: Nordisk Sommer Universitet, sommersession: ‘Oplæg’ med titlen: ”AIBO”, Island.
Workshop: RAM5: Open Source Media Architecture i Riga.
Workshop: Mobile ICT, Context-dependent Mobile Communication. University Research Coordination Committee, Handelshøjskolen. Specialepræsentation.
Konference: CADE – Computers in Art and Design Education.
Symposium: Nordisk Sommer Universitet, vintersymposium: Oplæg med titlen: ”Digital Cityscapes – On augmented spaces, human experience and a stronger sense of connectedness in the city”.
Workshop: Outside In: DIY Media architecture workshop, i Gøteborg.    
Konference: Transmediale: Fly Utopia. Berlin. Specialepræsentation.

UDVALGTE PUBLIKATIONER:


2006:
Artikel: Lenskjold, Tau & Huvendick, Rune.”På vej mod en digital urbanisme”: Knowledge Lab DK, Syddansk Universitet.

2004:
Artikel(peer-reviewed): Lenskjold, Tau & Huvendick, Rune. ”Designing for Social Friction”: CADE – Computers in Art and Design Education. CBS & Malmø Universitet         (K3)

UNDERVISNING & FOREDRAG:


2006:
It –Universitetet: Gæsteunderviser med kurset: ”Cross media rhetorics”. Del af faget Digital Rhetorics, v. Susana Tosca.
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO): Gæsteunderviser på kurset: "Current theories in urbanism" v/. Jonny Aspen.
Danmarks Designskole: Gæsteunderviser på kurset: " Design – fra rum til sted”, v. Troels Degn Johansson.

2005:
Heinze’s Boghandel i Roskilde: “Overthrowing presidents by SMS” & “Smarts Mobs: Social Tsunami or Utopian Dream?”. To foredrag om masseanvendelse af mobile teknologier.
 
2004:
Københavns Universitet: Oplæg med titlen ”Digitale strategier i det urbane rum”, for studiekredsen ’Urbanitet som filosofisk begivenhed’

KURSER, mv.:


2008:
Phd kursus & seminar: ”Paradoxes of Appearance” På DKAD, v./ Henrik Oxvig mfl.

2007:
Kursus: Den Danske Filmskoles Efteruddannelse: Dramaturgi Niveau 2, v./ Lolita Annekatrina Steenholdt Bellstar.

2006:
Seminar: Den Danske Filmskoles Efteruddannelse, v./Verner Herzog

2005 - 2006:
Iværksætterkurset ”Born Global”: Praksisorienteret kursusforløb med undervisning i relevante emner for iværksættere. Herunder: Forretningsplan, markedsføring og salg, etc.

2005:
Seminar: “Creativity and Innovation - from idea to product”. Oplæg om akademisk teori og produktudvikling. Københavns Universitet Amager.

2004:
Fag: ”Situationistisk  Internationale hindsides kunst og politik”, v./Mikkel Bolt: Moderne kultur, Institut for Kunst- og  Kulturvidenskab, Købnehavns Universitet.
Phd seminar: ”Posthumanity and Technology” På IT – Universitetet, v./ Gert Balling mfl.

Curriculum vitae

ERHVERVSERFARING:


2008 -        
Ekstern Lektor på IT-Universitetet
Primære opgaver: Undervisning i Sociale Medier, med fokus på teoretisk forståelse og designfaglig anvendelse.

2007 -        
Undervisningsassistent på Danmarks Designskole
Primære opgaver: Underviser på kurset ”Kritisk Design”, efteråret 2008. Undervisning og vejledning i forskellige overbygningskurser under faget designteori. Desuden har jeg fungeret som intern censor og eksaminator.
Opnåede kompetencer: Udviklet mine  pædagogiske evner som underviser og vejleder indenfor et stort stofområde. Erfrainger med at vurdere og eksaminere studerende.

2006 - 2007:    
Projektleder ved Odense Filmværksted
Primære opgaver: Kunstnerisk udvikling og coaching, administation af filmproduktioner, koordinering af støtteuddeling, tilrettelæggelse af kurser, seminar mv. Samt etablering af faglige netværk. Opnåede resultater: Øget antallet af ansøgninger og kvaliteten af færdige film. Udbygget filmværkstedets netværk, gennem langsigtede samarbejdeprojekter. Gennemført landsdækkende filmkonkurrencer, og udbygget seminar og kursus aktiviteter. www.ofilm.dk  

2004 -        
Iværksætter med virksomheden CityNova R&D
Partner i mediebureau Citynova, der beskæftiger sig med konceptudvikling og formidling af morgendagens IT-baserede kulturprojekter med særlig focus på byudvikling og bykultur. Opnåede kompetencer: Indsigt i at omsætte akademisk viden til konkrete formidlings- og konceptudviklingsopgaver. Herunder erfaringer med strategi- og konceptdesign, projektledelse og virksomhedsudvikling. www.citynova.org

UDDANNELSE:


2001 - 2004:    
IT-Universitetet, København
Cand.it. fra linjen Design, Kommunikation og Medier(2004)
Uddannelsen har givet mig grundlæggende akademiske og analytiske færdigheder, og  udvidet mine designfaglige kundskaber til interaktionsdesign og koncept udvikling af digitale medier. Samtidg har jeg videreført min arkitektfaglige baggrund med særligt fokus mobile- og trådløse teknologier, virtuelle rum og     pervasive computing (IT i alting) i relation til urbanitet. Afsluttende speciale om digital urban kultur og byudvikling.

1996 - 2001:    
Kunstakademiets Arkitektskole
Uddannelsen udgør et fundament for min erfaring med, og viden om, at udvikle og gennemføre designprocesser. Samt teoretisk og praktisk kundskab inden for arkitektur og byplanlægning. Udannelsen er gennemført på Institut for byggekunst, Afdeling 2 (1996 – 2000) og Afdeling 6: forskningsprojektet ”Projekt 2 - Rummets konstruktion”, v./ Peter Bjerrum (2000 – 2001).

1995 -1996:
Den Europæiske Filmhøjskole
Hovedfag i filmhistorie, manuskriptskrivning og dokumentarfilms produktion mm.

1989 - 1992:    
GYMNASIUM
Matematisk student, Nyborg Amtsgymnasium.

Forskningsområder

 • By
 • Byrum og modernitet
 • offentlig rum
 • offentlighedsteori
 • urban design
 • urbanistik
 • Historie og kultur
 • hverdagsliv
 • Industriel design
 • Møbel- og rumdesign
 • hjemlighed og nomadisme
 • stedbegreber
 • Proces og metode
 • borgerdeltagelse
 • brugerdreven innovation
 • Designtænkning
 • research by design
 • Teknologi og digital design
 • digital aesthetics
 • interaktionsdesign
 • Teori og filosofi
 • Designteori
 • Æstetik
 • Æstetik og form
 • relationel æstetik