Billede af Steen Allan Bötcher Høyer

Steen Allan Bötcher Høyer

arkitekt

19932012

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Faglig profil

Professor i landskabs- og havekunst, med særlig vægt på forholdet mellem landskab og bebyggelse.

Uddannelse

1963:Student fra Ordrup Gymnasium.
1972: Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Beskæftigelse

1972:
Medindehaver af I/S Landskabsarkitekterne.
1973-74:
Forskningsstipendium på Liverpool Polytechnic University, arch.dept.
1975-76:
Ansat på Peter Brogaaard's tegnestue, Landskrona- Sverige
1976:
Egen tegnestue.
1985-86:
Sagsarkitekt hos ark.prof. Johan Otto von Spreckelsen, Kuben, Paris.
1986-94:
Faglig assistent på Kunstakademiets Arkitektskole.
1994:
Lektor på KA.
1994:
Professor på KA, med landskabsarkitektur og havekunst som særligt ansvarsområde.

Konkurrencer

1968-74:
Medarbejder ved div. præmierede konkurrencer for prof. Sven-Ingvar Andersson.
1977:
Skive Kommune, bebyggelsesplankonkurrence, præmieret.
1982:
Parc de la Villette, Paris, parkkonkurrence i samarbejde med Sven-Ingvar Andersson og Johan Otto von Spreckelsen, delt 1.præmie.
1983:
Østeråker begravelsesplads, inkl. ceremoni- og materialgård, i samarbejde med Sven-Ingvar Andersson, 1.præmie. udført 84-90.
1985:
Ballerup Kommune, parklandskab i samarbejde med l-ark. Jeppe Aagaard Andersen - præmieret.
1987:
Planstyrelsen, idékonkurrence om søfortet Trekroner, 1.præmie.
1988:
Københavns Amt, Kunstmuseum i Ishøj - Præmieret.
1989:
Staten Ægypten, Biblioteket i Alexandria, i samarbejde med ark. Søren Robert Lund, omtale.
Fondation Bouduin, Belgien, idékonkurrence om Waterloo-området, - Præmieret. 
Göteborg Kommune, havnekonkurrence, omtale.
1992:
Statens Kunstfond og Aarhus Kommune, 4 pladser - Præmieret.
1993:
Akademiets guldmedaljekonkurrence, Paradishaven - Præmieret.
Havekulturfonden, fremtidens bypark, 1.præmie.
1996:
Ringsted Torv, Ringsted Kommune, idékonkurrence - Præmieret.
1997:
Københavns Universitet, KUA - Præmieret.
Herlev Stationsplads, idékonkurrence - Præmieret.
1998:
Aalborg byudviklingsmodel, idékonkurrence - 1.præmie.
Svendborg, bolig- & fritidsområde - præmieret.
1999: 
Byens fremtid, Statens Kunstfond og DAL - præmieret.
Utterslev Torv, Københavns Kommune - 1.præmie.
2000:
Paradgatan, Malmø Kommune - (EBD).
Bjørvika, Oslo Kommune, strategiplan m. AHO og PHL - 1 præmie.
2001:
Drejens - Bolig- & landskabsplan - Kolding Kommune, præmieret.
2003:
Porten til Rønne - Real Dania Fonden og Rønne Kommune i samarbejde med Ingvar Cronhammar.
Rønde Nord - boligområde for Rønde Kommune, 1. Præmie. 
2004:
Nørrebro Park, Københavns Kommune, 1. & 2. præmie.
2005:
Stige Ø, Landskabsplan, Odense Kommune, 3.præmie.
2007:
7 pladser i Ørestaden, Kbhn. Kommune, sm Kristine Jensen, 2. præmie.
2008:
Gråbrødre Plads, Odendse Kommune, sm. GHB-Landskab, 1. præmie.

Priser og præmieringer:

1996:
Kulturministeriets Arkitekturpris.
2005:
Akademirådets Eckersbergmedalje.
2007:
Kunstfondens livsvarige ydelse.
2008:
Ridder af Dannebrog. 
Dreyerfondens Hæderspris.

2013:

Nationalbankens Jubilæumsfonds hæderlegat

Tillidshverv:

1973:
Statens Kunstfonds arbejdslegat.
1975: 
Medlem af Kunstnersamfundet, billedhuggersektionen.
1982-88:
Medlem af Akademirådets udvalg for kirkekunst.
1988-89:
Medlem af Akademirådets udvalg for by- og landskab.
1990:
Medlem af Akademirådets prisopgaveudvalg og jury. 
Bikubens rejselegat.
1991:
Medlem af sammenslutningen Transit.
1994:
Dommer i Ørestadskonkurrencen.
Censor på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole.
1996-2000:
Formand for Akademirådets udvalg for by- og landskab.
2000-06:
Vejprisjuryen, Vejdirektoratet.
2001-02:
Akademirådets udvalg for Kunst og design.
2002:
M.a. professoratsbedømmelse, KA, Byplan.
2001-04:
Medlem af Statens Kunstfond, Udvalget for kunst i det offentlige rum.
2003:
M.a. professoratsbedømmelse, KVL, Landskab/anlæg. 
M.a. professoratsbedømmelse, AHO, Oslo, Landskab/Urbanisme.
2005: 
M.a. proffessoratsbedømmelse, KVL, Landskab/Teori & Historie.
2007: 
M.a. Akademirådets udvalg for kirkekunst.
M.a. Ny Carlsbergfondens bestyrelse for 'Danmarksprojektet'.

m.a. bedømmelsesudvalg for div. proffesorater i norden

M.a. 'Det Særlige Bygningssyn', Kulturstyrelsen, 2012-15

Netværk:

Københavns Universitet, Life Sience, Kbhn.
AHO-arkitektskolen Oslo, Norge.
Alnarp og Lunds Universitet, Sverige.
MIT, Boston, USA.

South University, Changsha, Hunan, Kina

Værker:

1996:
Jord og Lyshøj i Esbjerg.
1999:
Utterslev Torv, København.
2003:
Bebyggelsesplan i Rønde.
2007:
Nørrebro Park, København.
Gårdanlæg i Stormgade, København.
2009:
Gråbrødre Torv, Odense.

Publikationer: (bøger og hæfter):

1972:
Roman I, tomatbogen, Jysk Kunstgalerie.**
Herfra og hvorhen, Borgens Forlag.
1973:
Landbog, Borgens Forlag.
1976:
Hvedekorns 50 års jubilæumsnummer, Borgens Forlag.
North nr.:1, Forlaget North.
1977:
Text & Photo, Forlaget North.**
1992: 
Modern Park Design, Thoth, Holland.
1993:
C.Th. Sørensen- en havekunstner, m. Sven-Ingvar Andersson, Ark.Forlag.**
1994:
Sven-Ingvar Andersson, et festskrift, redaktør, Arkitektens Forlag.**
1997: 
Arkitektskolens Nytårsskrift 1998.
1998:
Scandinavia - Luoghi, figure, gesti. Benetton / Canova, 1998.
1999:
Danmarksbillede, katalog, Arkitektskolens Forlag 99.**
Overgang, Statens Kunstfond / Arkitekturtidsskriftet B**
Recovering Landscape, Princeton Architectural Press. 
Perspektiv på rum, SBI-Byplanlægning 76.
2000:
Dialogprojekt - North, forlag: Basilisk**
Plan 2000, privat. 
Vestlig vind, privat** 
Arkitekturmodel, antologi - 5 - 00, KA**
Transitions - Venedigbiennalen 00, Forlaget B**
Carlsbergfondet Årsskrift 2000.
2001:
Integration af kunst i byggeriet, DCA, Arkitekskolens Forlag 2001.
Kunst i veganlegg, Statens Vegvesen, N, 2001.
C.Th. Sørensen - Landscape Modernist, Arkitektens Forlag, 2001.
2002:
Sven-Ingvar Andersson - 2002, udstillingkatalog, Ark.Forlag 02*.
Udveksling - udstillingskatalog Afd.1., 01, Ark.skolens Forlag 02.
2003: 
Landskab og landskabsarkitektur, antologi, Biofolia 2003*.
2004:
Leap Across the Elbe, projekt, Stadt Hamburg, 2004. 
Kunstakademiet 1754-2004, 250 år, K- og Ark.Forlag 04**.
2005: 
Den Globale Have, Arkitektskolens Forlag 2005.
2006:
Landskabskunst - Steen Høyer, Arkitektskolens Forlag, 2006.
2007:
Metode, KA - kompendie, 2007.
Havekunst, KA _ Kompendie, 2007.
2008:
Landskabskunst 2, Arkitektskolens Forlag, 2008.
2009:
Arkitektursyn, manifester 1901-2008, Arkitektskolens Forlag 2009.
2007-09: 
19 landskabsarkitektoniske kompendier, Arkitektskolen.

Udstillinger: (billedkunst):

1967:
Sommerudstillingen i Aarhus.
Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie.
1968:
Jysk Kunstgalerie, (separat udst.)(s). 
Kunstnernes Efterårsudstilling, den Frie. 
Lunds Konsthall, Lund.
1969:
Charlottenborg, Blik på dansk nutidskunst.
1971:
Jysk Kunstgalerie.(s)
1972:
Danergaleriet.(s)
1973:
Jysk Kunstgalerie.(s).
1975:
Galerie A-Gruppen.(s).
1976: 
Tønder Museum.
Galerie Sct.Petri, Lund.(s).
1977:
Konsthistorisk Institut, Lunds Universitet.(s).
Skive Museum.
Tranegården, Gentofte Kommune, (s).
1978:
Tårnby Rådhus, Tårnby Kommune, (s). 
Galerie Sct.Petri, Lund. (s). 
Den Fries forårsudstilling.
1979:
Heines og Onstads Stiftelse, Oslo museum.
Galerie Nemo, Kiel, (s).
1981:
Charlottenborg, Blik på dansk nutidskunst. 
Galerie A-Gruppen, (s).
1983:
Charlottenborgs fredsudstilling.
1984:
Leifsgadekollektivet, (s). 
Galerie Riis & Givskov, Horsens.(s).
1985:
Galerie Sct. Agnes, Roskilde.(s).
1987:
Den Fries udstillingsbygning, M 59.
1988:
Kulturministeriets udstillingsbygning, Chr.havn.
1989: 
Transitgruppen, Odense, Randers, Esbjerg og Maribo Kunstmuseer.
1990: 
Ringsted Galeriet, (s).
1991:
Charlottenborg, Transit.
1994:
Charlottenborg, Transit.
1996:
Hedelandsprojektet, Kulturby 96.
1997:
Balticum, Stettin, Polen.
Charlottenborg, Transit, samarbejde med Eva Koch.
1998:
Ringsted Galeriet, (s) blomsterudstilling.
Vejleådalen, landskabsprojekt, Albertslund Kommune.
Århus Kunstforening, Transit.
1999:
North-udstillingssted, København.
Trondheim Kunstmuseum, Transit, Norge.
2000:
Duende, Rotterdam, samarbejde med Eva Koch.
2003:
Charlottenborg, Transit - CPH, København.
2006:
Charlottenborg, Transit - København. 
Landskabskunst, Smedjen, Arkitektskolen.
2007:
Konceptfotografi fra 60erne, Diamanten og Brandts Klædefabrik.

Udstillinger: (landskabsarkitektur):

1991:
Architecture danoise du paysage, europæisk vandreudstilling.
1994:
Strejf i dansk havekunst, Køge Skitsesamling.
1996:
Dansk arkitektur triennale, Gl.Dok. og Koldinghus.
1999:
Danmarksbillede, de store landskabsprojekter i det 20. Årh. KA, Homen, Helsingør, Århus. 
2000:
Arkitekturbiennalen i Venedig 2000.
2001:
Arkitekturbiennalen 2000 på Ålborg Kunstmuseum.

2011:

'Den globale Have', DAC, april 11

Biografier:

1993:
Weilbachs kunstnerleksikon.
1996:
Danske Kunstnersammenslutninger, Gyldendal. 
Ny dansk kunsthistorie, Chr.Ejlers forlag

 

 

 

/Steen Høyer, februar 2014

Uddannelse

Landskabskunst-steen Høyer

Landskabskunst - 2

kompendieserie om landskab og arkitektur i 19 hæfter

Forskningsområder

  • Landskab
  • Kunstneriks udviklingsarbejde