Intet billede af Rikke Munck Petersen

Rikke Munck Petersen

Master of Landscape Architecture

20002010

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Uddannelse

2000      

Afgangsdiplom som landskabsarkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole, Afd.1, bygning, by, landskab.

1999              

Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, Dept. of Landscape

Architecture and Regional Planning, Philadelphia, USA

1998              

Semesterstudie: Planteanvendelse på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KU Life

1997              

Praktikophold hos Leif Damgaard Associates, Diani Beach, Kenya

1993              

Skolen for hverdagskunst - Den danske husflidshøjskole, Kerteminde

1992              

Matematisk student, Helsingør Gymnasium

 

Nuværende stilling

2004 -            

Ph.D.- studerende, Kunstakademiets Arkitektskole, projekt: Landskabets transformation

2003 -            

Egen tegnestue mupLA

 

Arbejder

2008

"Landskabssyn og planreform - et memorandum", Akademiraadet,2007, medskribent Allan de Waal             

Portamento: Portamento II - balkonen, nyt byrum og bystruktur i Fredericia havn og by; sm. Christoffer Harlang, Poul Ingemann og Søren Jensen.

2006              

Bog og udstilling Steen Høyer : Landskabskunst sm. Marianne Levinsen, Steen Bisgaard, Jacob Fischer og Jens Bertelsen.

2005              

Konsulent/rådgivning på 1. præmieforslag til nyt boligområde Trylleskoven i Solrød Kommune; Elkiær & Ebbeskov Arkitekter

2004              

Valby - et krydsfelt. Udviklingsstrategi for Valby, bidrag til Valby bydelsplan, Københavns Kommuneplan 2005; Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune, sm. Lisbeth Nørskov Poulsen

2003              

Konsulent/rådgivning på konkurrenceforslag til besøgscentrum for Lunds Domkirke, Harlang & Steffensen Arkitekter.

2003              

Portamento, udviklingsplan for Fredericia havn og by; Statens Kunstfond. Samarbejde med Christoffer Harlang, Poul Ingemann og Søren Jensen.

2003              

Konsulent/rådgivning på 2.præmieforslag til nyt boligområde Rønde Nord, Elkiær & Ebbeskov Arkitekter.

2002              

Oplægsholder ved generalforsamling i Danske Landskabsarkitekter: Udfordringer og muligheder som landskabsarkitekt og planlægger iht. udvikling i det åbne land

2000-2004      

Projekter i Græsted-Gilleleje Kommune:

  • Projektleder på Græsted - den gode by, helhedsorienteret byudviklingsprojekt og modelprojekt for udvikling af involveringsprocesser og tværfaglige projekter.
  • Projektleder på Søborg kanal - kobling mellem by og land, landskabsudvikling og delprojektering af byrumsprojekt: kanalen i Gilleleje
  • Nøgleperson, projektdeltager på Breddam, byudvikling med 240 boliger, ansvarlig for strukturplan og lokalplaner i samarbejde med Niras Konsulenterne
  • Nøgleperson, projektdeltager på byggemodning Kringelholm, nyt boligområde syd for Gilleleje, ansvarlig for landskabs- og beplantningsplan.
  • Diverse dialogprocesser, tværgående opgaver, projekteringsopgaver, lokalplanudarbejdelse og myndighedsbehandling.

 

Ansættelser

2000-2004      

Græsted-Gilleleje Kommune, plankonsulent, projektleder i kommunens konsulentnetværk,

2000              

Stig L. Andersson Landskabsarkitekter, projektmedarbejder

Søren Robert Lund Arkitekter, projektansvarlig for renovering af gårdrum Entreprenørskolen, Ebeltoft, projektmedarb., diverse konkurrencer

2000-2004

Løbende forelæsninger på Kunstakademkiets Arkitektskole, ref. Steen høyer, Bo Grønlund

1997-1998      

Tivoli Udvikling v/ Søren Robert Lund . Stud. Ark. Projektansvarlig for fugleø til Tivoli søen, medarbejder på udviklingsplan o.a.

 

 

Hverv

2006-2007      

Illustrationsudvalg,  "Landskabssyn og planreform - et memorandum", Akademiraadet, sm. Jesper Rasmussen, Steen Høyer

2006-2007

Phd repræsentant i FUR, Forskningsuddannelsesrådet, Kunstakademiets Arkitektskole

2006              

Member of Scientific Comitee,Workshopleader, Symposium Architect - Agents of Change, 2006. Anual Symposium Nordic Association for Architectural Research.

2006-             

Fagdommer Akademisk Arkitektforening

2005-2006      

Deltager og faglig sekretær i Akademiraadets arbejdsgruppe om perspektiver ved strukturændringerne i det åbne land, udm,øntet i "Landskabssyn og planreform - et memorandum"

2004 -            

Deltager i Akademisk Arkitektforenings netværk 'Det åbne land(øst)'

2004-2005      

Medlem i Netværk for Plan & Strategi: Skaarup & Jespersen, Lars Jensen, Lisbeth Nørskov Poulsen og Rikke Munck Petersen

2000-2006      

Bestyrelsesmedlem i Foreningen Danske Landskabsarkitekter. Arrangør af konferencer og kurser, indsigelsessvar m.m.

2000-2003      

Danske Landskabsarkitekters repræsentant i Byplanlaboratoriet

1995-1996      

Stud. rep. i Studienævnet, Kunstakademiets Arkitektskole

 

Legater

2005-2006      

Støtte fra Fonden Realdania, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Bergia Fonden og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg til bog og udstilling Steen Høyer : Landskabskunst.

2003              

Fritz Schlegels Hæderslegat

2000              

Vola rejselegat for afgangsprojekt: Attraktioner og relationer - en landskabelig strategi for Øresundsregionen

1998-1999      

Margot og Thorvald Dreyers fond, Knud Højgaards Fond, Arkitekt Fr. Borup og

families Legat til USA-ophold

1997              

Fr. Marie Månssons Legat, til studie af haver, landskab i Japan

 

Anden publicering

2002              

Videnblad 8.1-3, Forskningscenteret Skov/Landskab, om dialogproces, borgerinddragelse, projekt Græsted den gode by

2001              

Indlæg " Mulighedernes land" om det åbne land i Landskab nr. 8

2000              

Afgangsprojekt i Landskab nr. 6, Arkitekten nr. 11, Jyllandsposten 5. feb.

 

Tillæg

2002              

Arbejdsprocesanalyse, træning i LIPOK-metoden med aktuelle arbejdsprocesser, Græsted-Gilleleje Kommune og Bulow Management

2001-2004      

Coaching undervisning/træning Græsted-Gilleleje Kommune

2001              

Projektlederuddannelse, 1 års varighed: Græsted-Gilleleje Kommune

Forskningsområder

  • By
  • Landskab
  • Proces og metode
  • Teori og filosofi
  • Æstetik og form