Billede af René Domine Villaume

René Domine Villaume

Arkitekt

19902010

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

René Domine Villaume, lektor, arkitekt.
Født den 30. august 1944 i Århus.

1965            Matematisk studentereksamen.
1965 - 66     Militærtjeneste i Livgarden.
1966 - 69     Arkitektstudium på Arkitektskolen i Århus.
1966 - 68     Ansat på arkitekterne Ib Møller og Sv.E. Wichmanns tegnestue.
1969 - 70     Tilknyttet på Kunstakademiets Arkitektskole, Belysningslaboratoriet ved Institut for Byggeteknik.
1969 - 72     Arkitektstudium på Kunstakademiets Arkitektskole.
1971 - 73     Tilknyttet Dagbladet Politiken, og ugebladet Hjemmet.
1972            Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole.

1972 - 91     Ansat som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Byggeteknik.
1972 - 91     Medlem af Institut for Byggetekniks forretningsudvalg,
                   flere år som stedfortræder for institutbestyreren.
1978 - 85     Selvstændig tegnestue.
1982 - 83     Institutbestyrer for Institut for Byggeteknik.
1980 -          Medlem af Sekretariatet for Arkitektklubben ved Kunstakademiets Arkitektskole.
1982 - 83     Institut for Visuel Kommunikation, på deltid.
1983 - 84     Institut 2’s fagrådsrepræsentant.
1985 - 86     Institut for Design, afdelingen for Industriel Design, på deltid.
1986            Medlem af Skolens AV-udvalg.
1989 -          Lærer på flere grund- og efteruddannelses kurser, specielt i IT som redskab.
1990            Lektorbedømt, kvalificeret.
1991 -          Ansat som lærer på Institut 3G nu Studieafdeling 8 ” Arkitektur, Eksperiment og Teknologi”.
1991 -          Forsknings og udviklingssamarbejde med lektor Finn Ørstrup Studieafdeling 10.
1992 -          Medlem af Arkitektskolens efteruddannelsesudvalg nu Arkitekskolens udvalg for "Kompetanceudvikling, Læring og Medarbejderuddannelse".
1993 -          Medlem af Kunstakademiets efteruddannelsesudvalg.
1993 - 96     Fagrådsmedlem valgt af lærerforsamligen.
1993 - 09      Medlem af den fagrådsnedsatte edb-projektgruppe senere IT-udvalg.

2009 -10      nov.09 -jun.10 Studieleder for Studieafdeling 8 "Arkitektur, Teknologi og Eksperiment"

Uddannelse

Projekttitel:
Digital Form, Computeren som redskab i arkitektstudiet
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Igangværende
Projektvarighed: Start dato 01.09.1993 -
Forskningsart: Anvendt forskning

Projektet er og har været ramme for en række afsluttede og igangværende forsknings og undervisningsaktiviteter og ud over af Arkitektskolen og Kulturnet Danmark støttet af flere private fonde.
Herunder specielt: ”Direktør E. Danielsen og Hustrus fond” og ”Margot og Thorvald Dreyers Fond.”

Igangværende delprojekter: ”Arkitekter i Spil” og ”IT som redskab til bæredygtig idéudvikling”


Projekttitel:
Digitale modeller af danske arkitekturværker
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Igangværende
Projektvarighed: [09/1998 - ] 12/2001 --
Finansiering: [Kulturnet Danmark] Kunstakademiets Arkitektskole
Forskningsart: Anvendt forskning

Slutrapport: Publiceres løbende på internettet.:
WWW.DIGITALMODEL.KARCH.DK


Projekttitel:
Digitale modeller af danske arkitekturværker
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Afsluttet
Projektvarighed: 09/1998 -12/2001
Finansiering: Kulturnet Danmark
Forskningsart: Anvendt forskning
Statusrapport: September 2001
Hjemmeside for projektet: WWW.DIGITALMODEL.KARCH.DK


Projekttitel:
Digital Form, ”Udsigtstårn i Lynettehavnen”
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Afsluttet
Projektvarighed: 10/1997 - 06/98
Finansiering: Direktør E. Danielsen og Hustrus fond
Forskningsart: Anvendt forskning
Slutrapport: Juni 1998


Projekttitel:
Digital Form
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Afsluttet
Projektvarighed: 04/1994 – 10/1997
Finansiering: : Direktør E. Danielsen og Hustrus fond
Forskningsart: Anvendt forskning
Statusrapport: Oktober 1996

Projekttitel: :
Digitale Form
Projektansvarlig:  Finn Ørstrup og René Villaume
Projektstatus: Afsluttet
Projektvarighed: 01/1991 – 02/1994
Finansiering: Direktør E. Danielsen og Hustrus fond / Margot og Thorvald Dreyers Fond
Forskningsart: Anvendt forskning
Statusrapport: Februar 1994

Projekttitel:
Idé katalog for det Murede Byggeri
Projektansvarlig: En gruppe forskere på Institut for Byggeteknik
Projekttype: Forskningsprojekt
Projektstatus: Afsluttet
Finansiering: Murefagets Oplysningsråd (MURO)
Forskningsart: Udviklingsarbejde
Slutrapport: 1991

Projekttitel:
En redegørelse for  “- hvorledes Rosenkjærhallen ud fra såvel byggetekniske som driftmæssige forudsætninger vil kunne bevares til udstillinger og andre aktiviteter.”
Projektansvarlig: Bo Andersen, Jesper Engelmark, Ole Vanggaard og René Villaume
Projektstatus: Afsluttet
Finansiering: Statens Kunstfond
Forskningsart: Anvendt forskning
Slutrapport: januar1990

Forskningsområder

  • Bygningskunst
  • Kommunikation
  • Proces og metode
  • Teknologi og digital design