Billede af René Kural

René Kural

Cand. arch, ph.d., Daglig leder af Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN), Lektor

20022020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

René Kural er lektor, ph.d., og daglig leder af forskningsenheden Activity- and Health-enhancing Physical Environments Network (APEN) og det internationale netværk Active Cities Network (ACN) på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. René er netop udpeget direktør for Union Internationale des Architectes (UIA), Sports and Leisure Group.Ved siden heraf er han selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. René Kurals forskningsinteresser ligger i synergien mellem det byggede miljø og sundhed med særlig fokus på spontan, fysisk aktivitet. 

René Kural var fra 2002-2015 leder af Center for Idræt og Arkitektur samt selvstændig praktiserende arkitekt. René formulerede Centrets profil og indsatsområder og havde siden Centrets start i 2002 medvirket i hovedparten af dets forsknings-, formidlings-, rådgivnings og udviklingsopgaver for danske og udenlandske kommuner, arkitekttegnestuer, styrelser og fonde. På hans egen tegnestue har han bl.a. udført visionsplanen omkring den ny super arena ved Messecenter Herning.

René Kural er forfatter til ti bøger, hvoraf den seneste Rådhuset i skovbrynet om Søllerød Rådhus af Arne Jacobsen og Flemming Lassen er udgivet af Forlaget Rhodos. Desuden har René bidraget med et stort antal artikler og kronikker om moderne arkitektur og byplanlægning til danske og internationale magasiner, antologier og aviser. Endvidere har han optrådt som forelæser i Asien og de fleste nationer i Europa.

René Kural modttog i 2013 Den Olympiske Komités IOC/IAKS bronze Award for sin deltagelse i udvikling af Herning Fodboldeksperimentarium sammen med GHB Landskabsarkitekter. Samme år modtog han Presidents Award fra Tokyo University of Science.

Endelig besidder René Kural en række faglige ombud og hverv ved bl.a. at være det danske medlem i Union Internationale des Architectes (UIA), Sports and Leisure Group, medlem af Idrættens Tænketank i Københavns Kommune, udpeget medlem af censorkorpset for universitetsuddannelserne i idræt samt reviewer for Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

 

Faglig profil

Ph.d. René Kural er leder af Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) og var frem tl 20015 leder af Center for Idræt og Arkitektur samt selvstændig praktiserende arkitekt. René har formuleret Centrets profil og indsatsområder og har siden Centrets start i 2002 medvirket i hovedparten af dets forsknings-, formidlings-, rådgivnings og udviklingsopgaver for danske og udenlandske kommuner, arkitekttegnestuer, styrelser og fonde. På hans egen tegnestue har han bl.a. udført visionsplanen omkring den ny super arena ved Messecenter Herning.

Uddannelse

2018: Består lederkurset Ledelse i Kreative Videnvirksomheder (LKVV)

2002: Lektorgodkendt.

1994: Tildelt ph.d. graden på Kunstakademiets Arkitektskole for forskningsprojektet Dynamikken og reglerne for formdannelse i verdensbyen.
1987: Tildelt den akademiske grad cand. arch., arkitekt, på Kunstakademiets Arkitektskole.
1978: Student fra Vallensbæk Statsskole.

Beskæftigelse

2016-2020:
Leder af det tværfaglige forskningsnetværk Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) og det internationale netværk Active Cities Network (ACN)

2019 Nyudnævnt direktør for Sports and Leisure Group under den Internationale Union af Arkitekter (UIA)

2002-15 Leder af Center for Idræt og Arkitektur og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole.

Selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue.

1999-2002:
Seniorforsker på Arkitektskolen i Aarhus med projektet Velfærdsstaden - betydninger i by, rum og arkitektur.
Udarbejdelse af udstillingen Fremtidens idræts- og kulturbyggeri, Meldahls Smedje.
Underviser på bygningskunstafdeling 8, Kunstakademiets Arkitektskole.
Forfatter ved Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon.

1998:
Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole med forskningsprojektet Spillerum - alternative steder til idræt, kultur og fritid
Timelærer på bygningskunstafdeling 8, Kunstakademiets Arkitektskole.
Visiting Scholar på Columbia University, New York, Faculty of Urban Planning, hos professor Saskia Sassen, 31. januar - 29. april.
Forfatter ved Den Store Danske Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon.

1997:
Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole. Udarbejder det generelle studieprogram for ph.d.-studiet på KA: Forskeruddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole. Desuden udarbejdes 15 års forskeruddannelse på Kunstakademiets Arkitektskole. Analyse af licentiat- og ph.d.-uddannelsen 1983-97.
Udpeget medlem af redaktionen for tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning.
Leder af Efteruddannelsessekretariatet på Kunstakademiets Arkitektskole.

1996-97:
Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole. Koordinator for udstillingen og det internationale seminar The City Now. Signs of Presence / Signs of Dynamics.
Redaktør af antologien Antydninger af nye Byscener - Storbyer på kanten af det 21. århundrede

1994-96:
Tildelt European Communities Science and Technology Post Doctor Fellowship for to års forskning i Tokyo. Stipendiet tildeltes af Directorate General for Science, Research and Development. Under opholdet forskedes i emnet Architecture,Urbanism på Tokyo Institute of  Technology, Sakamoto Laboratory.

1993-94:
Videnskabelig medarbejder på Kunstakademiets Arkitektskole, forskningssekretariatet. Udarbejder studieprogrammet for institutionens ph.d.-studerende.

1989:
Immatrikuleret som ph.d.-studerende på Kunstakademiets Arkitektskole med forskningsprojektet Dynamikken og reglerne for formdannelse i verdensbyen.

1988-89:
Ansat på Yamashita Sekkei Inc., Architects and Planners, Tokyo, Japan.

1988:
Ansat på professor, arkitekt Nils Fagerholt Tegnestue.

1987:
Tildelt den akademiske grad cand. arch., arkitekt, på Kunstakademiets Arkitektskole.
Ansat på Holm & Grut, Arkitekter A/S.

1986:
Ansat på Thorup og Bonderup Tegnestue.

1984-85:
Ansat på David Bretton-Meyer Tegnestue.

Konkurrencer, priser og præmieringer (et udvalg)

Priser 2013

Tildelt Den Olympiske Komités IOC/IAKS Award 2013 bronze for HerninFodboldeksperimentarium sammen med GHB Architects.

Tildelt Presidents Award, Tokyo University of Science.

2009:
1. præmie i arkitektkonkurrence:Rådgiver for tegnestuen Aart ved udvikling af Spejder- og Fritidscenter i Herlufmagle. 
1. præmie i arkitektkonkurrence:Rådgiver for KHR Arkitekter ved udarbejdelse af konkurrenceprojektet Ørestad Skole.

2008:
1. præmie i arkitektkonkurrence:Rådgiver for Tegnestuen Vandkunsten ved udarbejdelse af konkurrenceprojektet Kløvermarken.

2005
Schmidt, Hammer & Lassen k/s. Rådgiver ved udarbejdelse af konkurrenceprojektet Nordkraft.
Tegnestuen Schul & co. samt Svend Algren & Bruun Landskabsarkitekter. Rådgiver ved udarbejdelse af konkurrenceprojektet Stige Ø
Peter Holst Tegnestue: Udarbejdelse af idrætspark til HUR-Grunden, Nord-Vest. Rådgiver ved udarbejdelse af parallelopdrag.

Faglige ombud og tillidshverv

2018

Medlem af ekspertpanelet for International Sport and Culture Association (ISCA Awards 2018).

2017

External Referee for International Doctorate in Architecture and Urban Planning,

University of Ferrara, Elena Doratos ph.d. afhandling The Active City.

 

2016

Gæsteprofessor på Tokyo Institute of Technology med designprojektet Shaping

activity- and health-enhancing physical environments for multi generations.

Medlem af bedømmelsesudvalget til stillingen som adjunkt inden for området

Integrated Food Design (201545), AAU.

2015

Inviteret gæstekritiker på TU Dresden, Fakultät Architektur, Lehrstuhl Grundlagen des Entwerfens hos professor Jörg Joppien, 6.-7. august.

Formand for bedømmelsesudvalget på KADK ved Ofri Earons ph.d.-afhandling Liv-ing Edge - The Prospect of Architectural and Urban Dimensions of the DomesticBorder.

2014

Fagdommer i projektkonkurrencen Masterplan Kalvebodkvarteret Vest, Ørestad Syd. By & Havn.

Medlem af bedømmelsesudvalget til stillingerne som forskere i Universelt design ogtilgængelighed (224-00678), SBi/AAU.

Moderator for sessionen Open City – Active City and Urban Planning/Cities with-

out Barriers. Move Congress 2014 Facoltà di Architettura Roma Tre, 23. oktober.

2013

Inviteret gæstelærer med emnet Bike Town Tokyo

Tokyo University of Science, Japan, 9.-23. december.

2012

Inviteret gæsteprofessor med emnet Theory of Architectural Space and Planning.

Tokyo Institute of Technology, Japan, 15.-26. oktober.

Genudpeget repræsentant for forskerne i Biblioteksudvalget på Kunstakademiets

Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Leder af forsvaret på Kunstakademiets Arkitektskole ved Flemming Overgaards ph.d.-forsvar Paradokser i byggeriets tidlige faser.

2011

Formand for bedømmelsesudvalget på KADK ved Kasper Sánchez Vibæks ph.d.-afhandling System Structures in Architecture, 2011-12.

Moderator for sessionen It’s all about Participation: Reversing the Trends and tackling Challenges of Physical inactivity. Move 2011 konference, Paris, 19.-21. oktober.

 Inviteret gæstekritiker på Department of Architecture and Building Engineering.

 Tokyo Institute of Technology, Japan, 27. maj.

Inviteret Guest og Honor for fremlæggelse af egen forskning for internationalt panel.

Tokyo Institute of Technology, Japan, 18. maj.

2010

Inviteret gæstekritiker på Sports City Yokohama.

Kanagawa University, Yokohama, Japan, 26. juli.

Udpeget medlem af bestyrelsen for Christianshavn Gymnasium, 2010-2014.

Rådgiver for dommerkomiteen i arkitektkonkurrencen KU.BE – et kultur og bevægelseshus på Frederiksberg.

2009:
Formand for bedømmelsesudvalget ved Sidse Grangaards ph.d.-afhandling Med mennesker i rammen.

2007-:
Reviewer for Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.
Opponent i parallelopdraget om Israels Plads.

2006-:            
Medlem af Idrættens Tænketank, Københavns Kommune.
Udpeget medlem af censorkorpset for universitetsuddannelserne i idræt.
Udpeget medlem af Forskeruddannelsesrådet (FUR), Kunstakademiets Arkitektskole.     Fagdommer i konkurrencen Kultur- og Fritidscenter i Spraglehøjområdet
Fagdommer i konkurrencen Favrholm kursuscenter, Novo Nordisk.

2005:
Fagdommer i konkurrencen Gentofte Sportspark, Gentofte Kommune.

2002:
Udpeget censor ved Kristina Fridhs doktorafhandling Japanska rum: en diskussion kring tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur. Chalmers Tekniska Högskola.

Netværk

2004-:
Den danske repræsentant i Union Internationale des Architectes (UIA), Sports and Leisure Group.
Inviteret medlem af European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research, COST.

Publikationer: Bogudgivelser

Kural,R. Rådhuset i skovbrynet. Om Søllerød Rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Rhodos – Internationalt forlag for videnskab og kunst, 2018, ISBN 978779990203.

Kural,R. The Town Hall at the Edge of the Forest. About Søllerød Rådhus designed by Arne Jacobsen and Flemming Lassen.

Rhodos – International Publisher for Science and Art, 2018, ISBN 978779990173.

Lamm,B., Kural,R., Wagner,A. Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum

Rhodos – Internationalt forlag for videnskab og kunst, 2015, ISBN 9788779990074

Kural,R. Building the Bicycle City. René Kural x TUS.

Tokyo University of Science, 2014, ISBN 978-4-907045-10-1

Tsukamoto,Y. & Kural,R. Bike Town Tokyo.

Tokyo Institute of Technology, 2013.

Kural, R. OUT! – Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing.

Forlaget Rhodos, 2012, ISBN 978-87-72459-91-2.

Kural, R., et al. (red.) AproPOS – Arkitektur, Pædagogik og Sundhed.

Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2010, ISBN 978-87-87136-95-2

Kural,R. Velfærdsstaden - betydninger i by, rum og arkitektur. Manuskript under udarbejdelse, 1999-2013, knapt 200 sider.
Kural, R. Architecture of the Information Society. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2000, ISBN 87-87136-29-5.
Kural, R. Fremtidens idræts- og kulturbyggeri - mellem vision og virkelighed. Lokale- & Anlægsfonden, 2000, ISBN 87-986579-3-3.
Kural, R. Spillerum - alternative steder til idræt, kultur og fritid. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1999, ISBN 87-87136-34-1.
Kural, R. Playing Fields - Alternative Spaces for Sports, Culture, and Recreation. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1999, ISBN 87-87136-36-8. 
Kural, R. (red.) Antydninger af nye Byscener - Storbyer på kanten af det 21. århundrede. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1997, ISBN 87-87136-22-8.
Kural, R. (Ed.) Traces of New Cityscapes - Metropolis' on the Verge of the 21st Century. School of Architecture Publishers, 1997, ISBN 87-87136-23-6.
Kural, R. Informationssamfundets Arkitektur. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1995, ISBN 87-87136-12-0.
Kural, R. Dynamikken og reglerne for formdannelse i verdensbyen. (ph.d.-afhandling).  Kunstakademiet, 1993.

Publikationer: Artikler, manuskripter og bidrag til antologier

2019

Kural, R. Platform eller indhegning [originale titler: Platform for ægte demokrati og Når vandene deles].

Arkitekten, 121. årgang (1), p. 38.

2017

Kural,R. Shaping activity- and health-enhancing physical environments for multi generations.

ka design journal 041, department of architecture and building engineering, Tokyo Institute of Technology, pp. 29-31.

Kural,R. Females are Surfing Activity Spaces  Males Conquer Them.

[Full paper in writing, will be submitted for peer reviewing].

Skau Pawlowski,C. et al. Move the Neighbourhood: Study design of a community-based participatory public open space intervention in a Danish deprived neighbourhoo to promote active living. (Peer review).

BMC Public Health. 17:481. DOI 10.1186/s12889-017-4423-4.

2015

Kirkeby,I.M., Bruun Jensen,B. & Larsen,K., Kural,R. (2015). Designing for Health in School Buildings. (Peer review). Scandinavian Journal of Public Health, Article no. 569378.

2014

Kural,R. et al. (2012-14). Sundhedsfremmende Arkitektur.

Resultater af observationsstudier i Haraldsgade 2012-13.

2013

Kural,R. Out-standing!

Forum for idræt, historie og samfund, december 2013.

Kural,R. Japansk ”nyklassicisme”.

Arkitekten, 115. årgang (10), pp. 18-19.

2012: 

Kural,R., Wagner,A., Sørensen,K., Larsen,G. Udvikling af Maribo Hallerne.

Kunstakademiets Arkitektskole, rapport for Maribo Hallerne, 2012.

2011:

Kural,R. Genfødt til idræt og kultur.

I: Transformation. Arkitektens Forlag, 2011, ISBN 978-87-7407-409-0, pp. 76-81.

Kural,R. Byer til sund levevis, tak!

Kronik skrevet til Morgenbladet, Norge.

Kural,R. Yokohama Fit.

Kanagawa University, Yokohama, Japan.

2010:

Kural,R. Changing Spaces for Sports.

In: Sport in Society. Routledge, vol. 13, no. 2, March 2010, pp. 300-313.

2009:
Kural,R. Fri havn. Antologi af Danmarks IdrætsForbund, pp. 14-17..                   

2008:
Kural,R. Bevægende Arkitektur - Om Fuji børnehaven i Tachikawa, Japan.I:Arkitektur DK, 52. årgang (7), A16-A22. 
Kural,R. Stadens Arena: Idrott och city marketing.I: Gunnarsson,F. Idrott i planering - idrott för utvickling. Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, pp. 43-51. ISBN 978-91-7164-396-4.
Kural,R. Stadens Arena: Odense Idrottsplats och dess stadsplanering.I: Book,K. & Carlsson,B. Idrott & City-Marketing. Idrottsforum.org, 2008, pp. 167-183. ISBN 978-91-85645-05-3. ISSN 1652-3180.
Nyt liv i bykirken. Konkurrenceprogram, juli, pp. 4-24.
Kural,R. Aktiverende idrætsrum.I: Nye Bislett Stadion. Akilles Forlag, 2008, pp. 76-79.
Kural,R. Arkitektur der bevæger: Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence. Arkfokus, 4, 10-13.
Kural,R. Arkitektur der bevæger: Futsal - Fodbold på storbyjapansk. Arkfokus, 4, 4-9. 
Kural,R. Arkitektur der bevæger: Kritiske rum til idræt, sundhed og indlæring. Arkfokus, 4, 20-23.
Kural,R. Fri Havn. Antologi af Danmarks Idrætsforbund, pp. X-X (udsat til 2009).
Kural,R. Nye mutationer - UIA møde, konference og messe i Köln.Arkitekten, 110. årgang, pp. 20-21.

2007:
Kural,R. Fyrtårne - frække drømme om sportsarenaer (ikke originaltitel).Politiken, 25.11.2007, 2. sektion, p. 10. 
Kural,R. Feber - Sportens nye arenaer. Udstillings- og konferencekatalog, pp.3-5. 
Kural,R. NACT-Kultur. Arkitektur DK, 51. årgang (5), A66-A80.
Kural,R. Flacon Avenue. Arkitektur DK, 51. årgang (3), A30-A41.
Kural,R. Mere liv i kirkerne. Vil idræts- og kulturaktiviteter i vore kirker kunne give dem en ny renæssance?
Kural,R. The Metro. Om Københavns metro set i et planlægningsmæssigt perspektiv. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, (252), Spanien, pp. 74-79.

2006:
Kural,R.Byen som Arena.I: Ud i byen. Realdania.
Kural,R. Genstridige gadehjørner. Arkitektur DK, 50. årgang (8), A- A.
Kural,R. Tid til forandring? Kruisheren Hotel i Maastricht. Arkitektur DK, 50. årgang (7), A- A. 
Kural,R. Sport giver plads til fantasi og drømme.Danske Ark Byg, 09, 16-19. (Tema idrættens arkitektur).
Kural,R. Parkitektur - Hanamidori Bunka Center.Arkitektur DK, 50. årgang (3), A34- A42.
Kural,R.Forkert dans tillades ikke. Anmeldelse: Velkommen i Forsamlingsbygningen.Arkitekten, 108. årgang, (7), 10. 
Kural,R. Nyt liv i kirkerne? Arkitekten, 108. årgang, (6), 43-49.

2005: 
Kural,R. Velfærdsstaden - betydninger i by, rum og arkitektur. Manuskript under udarbejdelse, 1999-2005, knapt 200 sider.
Kural,R. Et pust af storhed. Europarådets udstillingspris 2005. Arkitektur DK, 49. årgang (6), A138- A143.
Kural,R. Gudernes Arenaer. Udviklingstendenser i de olympiske anlæg. I: Som ringe i Vand - en antologi i anledning af Danmarks Olympiske Komités 100-års jubilæum. Danmarks Idrætsforbund. ISBN: 87-984141-1-9. 
Kural,R. Skole, idræt, kultur, Sydhavn.Antologi over forskning og undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole
Kural,R. Stuttgart 21 - redefinering af tid og rum. Arkitektur DK, 49. årgang (4), A66-A74.
Kural,R. War Games. Arkitektur DK, 49. årgang (2), A18-A23.
Kural,R. Japansk design: Økonomi, fantasi og vovemod. Mitsubishi, 22-23.
Kural,R. Svævende elegance. Arkitektur DK, 49. årgang (1), A2-A10.

2004:
Kural,R. Hvorfor byer? Arkitektur DK, 48. årgang (7), A90-A94. 
Kural,R. Idrættens generobring af byen. Folkeoplysning, november (3), 6-7 & 22.
Kural,R. Intelligent idrætsscene: TheBasket. Arkitektur DK, 48. årgang (6), A78-A81. 
Kural,R. Aktiv kultur. Arkitektur DK, 48. årgang (5), A66-A68.
Kural,R. ICE cool. Arkitektur DK, 48. årgang (5), A70.
Kural,R. Erfaringer gennem kroppen. Arkitektur DK, 48. årgang (3), A34-A40.
Kural,R. Tradition og fornyelse. Tribune, 1. årgang, p. 26.
Kural,R. Idrætten som katalysator for byudvikling. (Tema idrættens arkitektur). Arkitekten, 106. årgang, (4), 8-13. 
Kural,R. Reurbaniseringen af idrætten. (Tema idrættens arkitektur). Arkitekten, 106. årgang, (4), 14-17.

2003
Kural,R. Brændstof i byudviklingen. Arkitektur DK, 47. årgang (8), 520-524. 
Kural, R. Musée National d'Histoire et d'Art. Arkitektur DK, 47. årgang (6), A82-A86.
Kural, R. Med havet som indgang ... Arkitektur DK, 47. årgang (6), A88-A92. 
Kural, R. Udfordringen til idrættens arkitektur. RUM, nr. 3, 2003. (Svensk udgave, udgivelsesdato uvis)

2002:
Kural, R. Idrætten som social generator. Arkitektur DK, 46. årgang (7), A 114 - A 116.
Kural, R. En sund sjæl i et smukt legeme. Anmeldelse af: Idrettsanlegg og estetikkArkitekten, 104. årgang, (02), 21.

Udstillinger

2012
Genfødt til kultur og bevægelse. Teater Nordkraft, Aalborg, 1. juni - 24. juni.

2011

Genfødt til kultur og bevægelse. Kunstakademiets Arkitektskole, 15. april - 15. maj.

2010:

Kaltes Klares Wasser. Kunstakademiets Arkitektskole, 15. november - 5. december.

Udflugt. Kunstakademiets Arkitektskole, 12. marts - 11. april.

2009:

Basketball Arena 2020. Kunstakademiets Arkitektskole, 4. november - 20. november.

Nyt liv i bykirken.. Akademisk Arkitektforening, 19. januar - 2. februar.

Nyt liv i bykirken.. "Slottet”, Carlsberg, 17. januar - 18. januar.

2008:
Nyt liv i bykirken.. Gethsemane Kirke, 17. december - 24. december.

Arkitektur der bevæger. Center for Idræt og Arkitektur, 13. november - 7. december.

2007:
Feber - Sportens nye arenaer. Center for Idræt og Arkitektur, 23. november - 12. december.

2006:
Playspots. Center for Idræt og Arkitektur, 10. november - 10. december.

2005:
MOveMENT. Unge bud fra arkitekt- og designskolerne i Danmark.Center for Idræt og Arkitektur, 18. november - 18. december.

2004:
Adræt Arkitektur. Unge bud fra Arkitektskolen i Aarhus, Arkitektskolen i Delft og Kunstakademiets Arkitektskole. Center for Idræt og Arkitektur, 26. november - 19. december.

2003:
Kropumuligt Unge bud fra Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Center for Idræt og Arkitektur, 29. november - 14. december.
Bygning til sport og bevægelse i Holmbladsgade. Center for Idræt og Arkitektur, 24. marts - 16. april.

2002:
Idrætsscener - 12 unge bud fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus. Center for Idræt og Arkitektur, 29. august - 26. september.
Byforskningens rum. Kunstakademiets Arkitektskole, 25. oktober - 8. december.

1990:
Antaget på Charlottenborgs Forårsudstilling fra 24. marts til 16. april med arkitektur projektet Project in a Futuristic City. Arbejdet var delresultat af et knapt 1-årigt studieophold på Tokyo Institute of Technology.
Genudstillet 11.- 22. september i Galleriet, Vimmelskaftet 35, og Københavns Hovedbibliotek, 27. oktober - 17. november.

1987: 
Antaget på Københavns Bymuseums særudstilling med projektet Et kulturhusved Sct. Jørgens Sø i København.

Konferencer og symposier 2008-19 (i udvalg)

2018

The city of wellbeing. Arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv.

1. internationale symposium i ACN/APEN, København, 29. august.

2016

Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer – Handling på lokalt plan for

bedre byplanlægning, fødevarer og sundhed.

2013

Kural,R. Kirke: ret ind! Konference arrangeret af Byens Netværk, Dansekapellet, 22. november.

Kural,R. How do we activate Girls, Women and Seniors? Sustainability in ecologic, economic, and social terms. IAKS Konference, Köln, 24. oktober.

Kural,R. Making Healthy Cities – Preventing Obesity through Urban Design. Healthy Cities Konference i Bukarest, 18. oktober.

Kural,R. Monitorering af bevægelse i byudvikling. Konference arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, 25. september.

Kural,R. (Fuld) drøn på skolegården. Styrkelse af børns og unges bevægelsesmuligheder. Workshop på Kongshøjsskolen, Aabenraa 18. september.

Kural,R. Learning from Denmark. Planering och utformning av miljöer för aktivitet, kultur och mötesplatser. Konference arrangeret af Kommunförbundet Skåne, Landskrona 3. september.

Kural,R. Healthy Cities. Konference arrangeret af The Economist, Zürich, 20. juni.

Kural,R. Fremtidens Anlegg - Hva er en hensiktsmessig utvikling? Konference arrangeret af Høgskolen i Telemark, afdelingen i Bø, Norge 15. marts.

Kural,R. Moderna lösninger för ombyggnation av äldre idrottsanläggningar. Ability conferences, Stockholm 13. marts.

2012

Kural,R. At skabe et sted, ikke en ting … Sundhed med kultur konference, Alsion Sønderborg, 11. september.

Kural,R. Kropskultur som vækstskaber. Workshop i Grøndalscentret, 21. juni.

Kural,R. Building a Place not a Thing – A new Body Culture in Urban Space? Metropolis Laboratory, 9. juni.

Kural,R. Sports and Cultural Buildings of the Future. Stadium 2012 Confrence in Liége, Belgien, 29. marts.

Kural,R. Kropskultur som vækstskaber. Workshop i Maribo Hallerne, 18. januar.

2011

Moderator for sessionen It’s all about Participation: Reversing the Trends and tackling Challenges of Physical inactivity. Move 2011 konference, Paris, 19.-21 oktober.

2010

Sport, Architektur, Form. Medarrangør af den internationale konference og workshop i Dresden, 28.-30. oktober

APropOS. Konference på Kunstakademiets Arkitektskole, 18. maj.

2009
Chairman for sessionen Sport and Leisure Infrastructure Education and Training Programme på 21st IAKS Congress, Köln, 30. oktober.

Paneldeltager i den afsluttende debat og perspektivering ved Move 2009 World Congress on Active Cities, 23. oktober.                          

Chairman for sessionen City Profiling: What are the Net Gains for Cities? Move 2009 World Congress on Active Cities, 22. oktober.

Kural,R. Kampen om pladsen. Keynotespeaker ved Dansk Byplanlaboratoriums 59. konference, 1.-2. oktober. 
Kural,R. Det blå rum - En attraktiv idrætsfacilitet.Keynotespeaker ved Danmarks IdrætsForbunds konference i Vejle, 16. september.
Kural,R. Tænker Vejle og Fredericia på bevægelse? Oplæg ved Byliv, byrum, bevægelse konference i Vejle og Fredericia, 16. juni. 
Kural,R. Fremtidens idrætsfaciliteter - I byplanlægning, landskab, byrum, arkitektur. Oplæg for Høgskolen i Telemark, København 28. april. 
Kural,R. Fremtidens idrætsfaciliteter. Konference i Helsingør Kommune, 25. april. 
Kural,R. Idrotten som tilväxtskapara - Idrott och City Marketing. Konference i Tärnaby Kommune, Sverige 21. april. 
Kural,R. Genstridige gadehjørner - Om aktiverende mellemrum i by og landskab. Sund By Netværksdage, Vejle 9. marts. 
Kural,R. Bevægelse i byen. Oplæg ved Kreative Byer Konference, Køge 26. februar. 
Kural,R. Idræt og byplanlægning. Oplæg ved konferencen Idrættens rum og rammer i Frederikshavn, 24. februar. 
Kural,R. Kort om CIA och hur vi kopplar idrott med samhällsplanering. Oplæg for Sveriges kommuner og landsting, Stockholm 19. februar. 
Kural,R. Idræt i byen. Konference i Horsens Kommune, 28. januar. 
Kural,R. Idrætsrum for Preben og Elin. Oplæg for Velfærdsministeriet, 20. januar.
Kural,R. World Village of Women Sports. Oplæg for Malmö Högskola, 11. januar.

2008
Kural,R. Odense Strandpark. Workshop for Odense Kommune, 4. december.
Kural,R. Planlægningen i den sunde skole? RealDania konference Sundhed i byplanlægningen, 26. november.
Kural,R. Idrott - Resurs i Samhällsbygget.IDA konference Göteborg, 11. november.
Kural,R. Byen bevæger sig. Konference arrangeret af  DIF og Velfærdsministeriet, 15. oktober.
Kural,R. Marias Plads. Konference i Vejle Kommune, 6. oktober.
Kural,R. Nyt liv til Folkekirken? Forum konference, Arkitektskolen i Aarhus, 19. september. 
Kural,R. Multihallen i dag - en tulipan med torne? Konference i Vejle Kommune, 15. august. 
Kural,R. Idræt i kirken? Billige boliger? Modeopvisning? Forskningens Døgn 2008, 25. april. 
Kural,R. Sportens nye arenaer - spontanitet, kreativitet og overskridelse. Høgskolen i Telemark, Norge, 14. april. 
Kural,R."Multiarenafeberen" - sygdom eller big business? Høgskolen i Telemark, Norge, 14. april. 
Kural,R. Bevægende arkitektur. Konference arrangeret af Idræt over Sundet, 12. marts.
Kural,R. Arkitekturens sociale potentiale.Copenhagen X konference, 12. marts. 
Kural,R. Idrott och Arkitektur. Platsens betydelse -  från erfarenhet till framtid. Stockholm, Sverige, 31. januar.

Forelæsninger 2015-19 (i udvalg)

2019

Kural,R. Arkitekturen som en krop. Farbar, fit eller fed?

Århus, 27. Februar.

2018

Kural,R. Burn calories, not gasoline – About Activity- and Health-enhancing

Physical Environments Network (APEN). Moving People – Moving Europe.  Conference and ISCA awards 2018, Paris, 23. november.

Kural,R. APEN: Hvem er vi, hvorfor, hvordan og hvor?

Konference Kulturen som livsforlænger, Arkitektforeningen, 3. maj.

Kural,R. En bygning til kropskultur i Tokyo.

Oplæg på IBBL, 16. april.

Kural,R. Fra rampe til pavillon.

Tranehavegård, 15. februar.

2017 (Orlov/ferie i fem måneder):

Kural,R. En ny kompleksitet i det uordnede. En bygning til kropskultur i Agger, Honjima og Maputo.

Oplæg for IBBL E17, 20. november 2017.

Kural,R. Urban Planning and Physical Activity. About Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN)

Oplæg for Den Europæiske Kommission og WHO/Europe i Zagreb, 13. november.

Kural,R. From cure to care. About Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN).

Union International des Architectes (UIA) møde i Køln, 7. november.

Kural,R. Rethink - Byen som motivator for et sundere liv.

Deltager i paneldebat på Danske Parkdage, Kulturby Århus 2017, 6. september.

Kural,R. Cyclehagen  Copenhagen an active city designed for two wheels.

CIOI International Conference on childhood obesity, Lissabon, 6. juli.

Kural,R. Slip de gamle løs.

Oplæg for seniorudvalget i Hillerød Kommune, 31. marts.

2016

Kural,R. Active Cities: Design that moves you.

Tokyo University of Science (TUS), 10. november.

Kural,R. Shaping Activity- and health-enhancing physical environments for multi

generations. Tokyo Institute of Technology (ToKoDai), 11. oktober.

Kural,R. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er at opfinde den.

Dansk Arkitektur Center (DAC), 15. september.       

Kural,R. Activity- and health-enhancing physical environments Network (APEN).

APEN 1. konference, København, 1. september.

Kural,R. The best way to predict the future is to invent it.

Elverdal, 18. August.

Kural,R. More intelligent City Planning, Please!

Building the Future of Health Conference, Groningen, 1. juni.

Kural,R. Sport in the City  Mobility, Urbanity and Social Change. (Keynote

speaker). EASS Conference, Københavns Rådhus, 4. maj.

Kural,R. Hvordan man overlever i Japan.

Oplæg for Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Rådhus, 2. maj.

Kural,R. Det opløste idrætsrum.

Idræt og læring kursus, DGI-Huset, Århus, 24. april.

Kural,R. Kan krop og kunst integreres?

Gentofte Kommune, Øregaard Museum, 19. april.

Kural,R. Et hus til kropskultur i en urban kontekst.

IBBL Bachelorprogram, 18. marts.

2015

Kural,R. Women are Shopping the City  Men Conquer its Public Spaces.

Dipartimento de Architettura, Universita de Ferrara, Italien, 25. september.

Kural,R. Et aktivitetslandskab  Udvikling og udvidelse af Maribo Hallernes

udearealer. Maribo, 1. september.

Kural,R. Activating and including dogma architecture in urban space.

20th ECSS Congress, Malmø, 25. juni.

Kural,R. Out! Om tennisspilleren Leif Rovsing og seksualpolitikken

Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet), Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 29. januar.

Kural,R. Strategisk planering av idrotts- och fritidsmiljöerAnpassade för moderna former för fysisk aktivitet och idrott. Konference Stockholm, 28. januar.

Forskningsområder

 • By
 • Byplanlægning
 • tilgængelighed
 • Urban Medicine
 • Byggeri
 • Bygningskunst
 • Institutionsbyggeri
 • kulturbyggeri
 • skoler
 • ældrehjem
 • hospitaler
 • arkitektur
 • rum og rammer for kropskultur
 • rum og rammer for seniorer
 • sundhed
 • japansk arkitektur og byplanlægning
 • Teori og filosofi
 • Arkitektur- og byteori, idrætsvaner
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.