Billede af Per Møldrup

Per Møldrup

arkitekt

19972012

Research output per year

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Faglig profil

Lektor i arkitektur med visuel kommunikation som særligt fagområde. Ansvarlig for undervisningen og forskningen angående afbildningslære, projektionslære, tegning, maling, farvelære og farvebeskrivelsessystematik på fænomenologisk grundlag.

Arbejder endvidere såvel forskningsmæssigt som undervisningsmæssigt med disse 'tegnefag's implementering i de digitale arbejdsprocesser med henblik på optimering af  'udbyttet' af 'fletningen' af digital, manuel og maskinel visualisering og diagrammatisering som støtte for arkitektmæssige formgivningsprocesser.

 

 

Uddannelse

Matematisk studentereksamen 1962

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole januar 1970.

 

Kursus: farvebeskrivelse ved Skandinavisk Färginstitut 1976.

Kursus: Synectics, 1977.

Kursus: Synectics avanceret, 1979.

Kursus: forestillingsbillede/erkendelsesbillede, Strømnes 1981.

Kursus: ph.d.-vejledning (KAF) 2005

Kursus: Visuel Viden? (KAF) 2006

Kursus: Semiotik (KAF) 2007

Kursus: Semiotik (KAF) 2008

Kursus: ph.d.-vejledning (KAF) 2008

 

Beskæftigelse

  Tegnestueansættelser:

Theisen: ombygninger, 1965 og 66

Hoff og Winninge: tilbygning, skole i Præstø; indretn. skoler i Gladsaxe, 1967.

Dal, P.: Rådhus (konkurrence); eksperiment-enfamiliehuse, elementbyg; bidrag til KM-betænkning                       517, Teater, Roskilde, 1968-70.

KBI: plejehjem, Vanløse; boligbyggeri, Avedøre stationsby og Lille Birkholm, Herlev. 1970-71.

Grut, P.: Hotel, kongrescenter og forlystelsespark, Spanien; bomærke. 1971-72.

Jensen, P. og Müller, S.: Centerbyggeri, Brabrand. 1972.

  Free-lance virksomhed:

Illustrator for Politikens Forlag: Pennetegninger til bogen 'Fritidshuset', 1969.

Illustrator for Fogtdals Blade, primært BoBedre: rejse- og arkitektur-reportager (fotos) + planer og perspektiver af haver, huse og boligindretning (malte/tegnede) + rentegning af særlige,                       komplicerede opgaver. 1976-94.

Mindre konsulentjobs i farvesætning, fra 1977.

Konsulent i farveforståelse og kartografisk/diagrammatisk farvebrug: Dafolo og DSB 1997.

 Ansættelse i undervisningsvirksomhed m.v. ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Ansat som timelærer, Institut for Visuel Kommunikation: Kursusundervisning og tilrettelægning af 1.-årsstudier, februar 1972.

Ansættelsen udvidet med funktionen som afdelingsassistent ved kursusafdelingen: koordinering af økonomi og af bestillingskursus- og konsulentvirksomheden, max. timetal, okt. 1972-74.

Kontraktansat timelærer på max. timetal 1974-78

Bedømt kvalificeret til stilling som videnskabelig assistent i arkitektur med visuel kommunikation som særligt fagområde, 1974.

Overenskomstansat som faglig assistent på 4/5 af fuld tid, 1979-80.

Overenskomstansat som faglig assistent på 9/10 af fuld tid, 1980-86.

Overenskomstansat efter bedømmelse som lektor på fuld tid, fra december 1986.

  Bedømmelser:

Licentiat KA 1996.

Professorat KA 1999 og 2000.

Ph.d. KA 2002.

  Bedømmelser, eksternt:

Speciale, Byggeteknisk Højskole 1978.

Magisterkonferens, Kunsthistorie, Københavns Universitet 1987.

Speciale, Byggeteknisk Højskole 2003.

  Ekstern undervisningsvirksomhed:

Introkursus perspektiv, Aarhus Arkitektskole, 1974.

Sommerkurser: 'Billedmedier i museumsformidlingen', Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1978-79.

Formidlingskurser, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1979 og 1986.

  Bidrag til efteruddannelseskurser:

Farvelære, ved Byggeteknisk Højskole 1980-82.

Farvelære, for KA m.v. 1986-2003.

 

Konkurrencer, priser og præmieringer (udfyldes snarest)

 

Tillidshverv

  Eksterne, kommunale:

To valgperioder i Karlebo Kommune: Medl. Skolenævn, nævnets repr. i Skolekommission. Komm.-repr. i Skolebyggeudvalg (næstformand i 1. periode) 1978-82 og 1982-86.

  Kunstakademiets Arkitektskole, Institut:

Medl. Institutråd, fra 1979

Medl. Forretningsudv. under IR, 1979-83 og 1984-96.

Medl. Forskningsudv. 1979-1996 (formand)

  Kunstakademiets Arkitektskole, styrelsesmæssige, skoleniveau:

Inst.repr.: Fagråd + BFU 1976-77

Medl. Valgudvalg fra 1977 - formand fra 1997

Lærerrepr.: Fagråd + BFU 1981-83

Inst.repr.: Studienævn, formand 1986-90

Lærerrepr.: Fagråd og Forskningsudv. 1986-87

Lærerrepr.: Fagråd + BFU 1990-95

Lærerrepr.: Fagråd og Forskningsudv 1995-96

Medl. Forskningsudvalg 1996-2007

Institutleder 2000-04

  Kunstakademiets Arkitektskole, andre udv.

Medl. Specialinstitutternes kontaktudvalg 1973-76

Medl. Stillingsstrukturudvalg 1976

Medl. Skolestrukturudvalg 1991-92

Medl. Styrelsesstrukturudvalg 1993-95

Medl. af it-pilotprojet-udvalg/ it-'implementeringsudv.' 1994-97

 

Netværk (udfyldes snarest)

 

Værker (udfyldes snarest)

 

Publikationer (udfyldes snarest)

 

Udstillinger (udfyldes snarest)

 

Konferencer

Forskningskonference, Favebeskrivelsessystematik, Forsa, Sverige 1976.

Forskningskonference, Favebeskrivelsessystematik, Stockholm, Sverige 1978, papers.

Forskningskonference, Favekombinatorik, Leksand, Sverige 1981, arb.gr.planer og fremlæggelser.

Konference: Grafik i proceskontrol, DaU, Dansk automationsselskab, 1991 (papers, 2 diaspræsent.).

Konference: Färgkommunikation inom industrin, Skandinavisk Färginstitut, Stockholm, besøg: Beckers farvefabrik og 'Steiner-centret' , Järna, 1992.

Konference: Designing for Simplicity, 4th European Conference on Cognitive Science Approaches to Process  Control, 1993.

Symposium: Färgläre i Skandinavien, Gerlesborg, Sverige 1993 (præsent. U.progr. -materiale, FoU)

Konference: Skandinavisk Färginstitut, Stockholm, nye svenske FoU-muligheder og -tiltag, 1993.

Institut-FoU-konference, Omø 1994 (arr. + 4 papers, foredrag+dias/OHT)

Konference: ‘Kortdage ’95, ‘kartografisk visualisering af geodata’, 1995, arr: Dansk Kartografisk Selskab og Dansk Selskab for Fotogrammetri Og Landmåling, (komp.blade+lysbilledforedrag)

Institut-FoU-konference, Hørby 1996 (arr. + 4 papers, foredrag+dias/OHT)

Konference: AIC - Colour and Psychology, Göteborg 1996.

Konference: DaU-regie på KA, medarr.+bidrag: Farve i diagram- og kartografi (digital præs.) 1996.

Konference: eCAADe Paris 1997.

Konference: R&D Form&Colour, Bergen 2000, for 3 norske arr. + 10 inviterede internat. gæster (digitale fremlæggelser).

Konference: EAAE/AEEA Research by Design, Delft 2000.

Høringskonference: Boligudvalget, Christiansborg 2002 (paper).

Konference: EAAE, Four Faces, Stockholm-Helsinki 2003.

Konference: eCAADe København 2004.

Konference: AIC Colour 05, Granada 2005.

Konference: eCAADe Lissabon 2005.

Konference: EAAE/ARCC,  Changes of Paradigms in the Basic Understanding of Architectural                       Research, 2008

Forskningsområder

 • Kommunikation
 • visuel kommunikation
 • afbildning
 • fænomenbeskrivelse
 • beskrivelsessystem
 • farve
 • lys
 • stoflighed
 • figur og form
 • afbildningsformer
 • projektionsarter
 • ret projektion
 • axonometri
 • perspektiv
 • afbildningslære
 • farvelære
 • tegning og maling

Projekter

Farvekombinatorik

Møldrup, P.

Intern finansiering

01/10/200530/06/2012

Projekter: ProjektForskning

Publikation

 • 2 Andet bidrag
 • 1 Kompendium/lecture notes
 • 1 Udstilling
 • 1 Working paper

Mønsterdannelser i fire farver: kombinatoriktavle

Møldrup, P., 12 mar. 2011

Publikation: Bidrag der ikke har en tekstformUdstillingFormidling

Åben adgang
Fil

Lampelysregistrering

Møldrup, P., aug. 2010.

Publikation: Working paperUndervisning

Fil

Californien 1997

Ørstrup, F. R., Dahl, T. (red.), Møldrup, P. (red.) & Villaume, R. D. (red.), 1997, København: Arkitektskolens Forlag. 80 s.

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportKompendium/lecture notes

Aktiviteter

 • 1 Organisation af og deltagelse i konference

Color and Light in Architecture Conference, Venezia 2010

Per Møldrup (Deltager)

11 nov. 201012 nov. 2010

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed Organisation af og deltagelse i konference