Billede af Lisbeth Gasparski

Lisbeth Gasparski

Cand. arch.

19902010

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Curriculum vitae

Uddannelse

Kunstkakademiets Arkitektskole. Elev hos prof. Gunnar Biilmann Petersen, og senere 

hos prof. Naur Klint. Afgang 1971

Ansættelser

Tegnestueansættelser 1962-1977 (deltids)

1970 timelærer paa Kunstakademiets Arkitektskole, fra 1990 lektor i grafisk design

Faglig virksomhed

Tilrettelægning af en lang række bøger og publikationer, bl.a.:

Kunstakademiets Arkitektskole: Nytårspublikationer og diplomer

Ny Carlsberg Glyptotek: udstillingskataloger, plakater og aarbøger

Brevpapir, tryksager 

Fast tilrettelægger af Architectura fra 2004

Tilrettelægger paa trebindsbogværket udgivet i anledning af Det kongelige danske 

Kunstakademis 250 aars jubilæum 2004 (udvalgt blandt aarets bedste bogarbejder af 

Foreningen for Boghaandværk)

Frimærker for Post Danmark:

Sønderjyske kniplinger, 3 frimærker i 1980

Byfornyelse 1981

Dronning Margrethe, dagligmærke 1982

Universitetsbiblioteket 1982

Chr. V Danske Lov 1983

Sindslidendes Vel 1985

Maleriserien, 20 frimærker 1984-97

Rekonstruktion af monumentale steninskriptioner: 

Skriftstav paa Slangerup Kirke - Skrifttavlerne paa Kongeporten, Frederiksborg Slot -

Sokkelinskriptioner paa skulpturerne i Nordmandsdalen, Fredensborg Slotspark

(i samarbejde med billedhuggeren Ove Bang Jørgensen) - 

Johs. Wiedewelts mindestøtter i Jægerspris Slotshave -

Augustinus-familiens gravsten ved Trinitatis Kirke -

Facadeinskription paa Kongens Nytorv 18 -

4 gravsten paa Mærsk Mc.Kinney Møllers familiegravsted paa Hellerup Kirkegaard

Andet:

Skriftformgivning

Skiltning

Inskriptioner til skulpturer, relieffer, mindetavler og medaljer

Udformning af gravsten for Kaspar Kynde, Mogens Bøggild, Curt von Jessen, Bøhm’s 

familiegravsted i Skt. Petri Kirkes Gravkapel

Grundstensplader til pavillonerne paa Marmorbroen samt Saly’s rytterstatue paa 

Amalienborg Slotsplads


Medlemsskaber og faglige hverv:

  Medlem af Akademisk Arkitektforening

Medlem af Kunstnersamfundet

Medlem af Kunstnerforeningen 18. november

Medlem af Selskabet for Arkitekturhistorie

Medlem af ICOMOS, dansk repræsentant i stenkomiteen fra 2005


Akademiraadets legatudvalg 1975-77

Foreningen for Boghaandværk, Komiteeen til udvælgelse af aarets bedste bogarbejder 1976-81

Arkitekternes Pensionskasse, bestyrelsesmedlem 1988-98

Fagdommer i konkurrencen om nye gravmindetyper 1990

Hovedstadens Forskønnelse, bestyrelsesmedlem 1991-97

Selskabet for Kirkelig Kunst, kunstnerisk leder og medl. af forr.udvalget fra 2000

Legater tildelt uden ansøgning:

Ludvig A. Fengers Legat

Firenzelegatet

Billedhuggeren Gotfred Eickhoffs og Hustrus Fond

Charles Christensens Legat

Knud V. Engelhardts Mindelegat 2006

Uddannelse

Undervisning og forskning inden for fagområdet grafisk design som en del af designuddanelsen på Kunstakademiets Arkitektskole.

Forskningsområder

  • Grafiske og visuelle medier
  • Grafisk design