Billede af Lars Nicolai Bock

Lars Nicolai Bock

Arkitekt m.a.a.

 • Nørreport 20

  8000 Aarhus C

  Danmark

1983 …2020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

 

Lars Nicolai Bock, født d. 03.04.54. - søn af Inga Ruth Bock og Lauge Bock

 

Har sammen med Jane Kruse Andersen sønnen Nicolai

 

Uddannelse

 • Studier ved Arkitektskolen i Aarhus 1976-82 - Afgang fra Afd. for Restaurering, By- og Bygningspleje – ved Johannes Exner
 • Uddannet bygningstekniker ved BTH, Horsens – 1974-76
 • Uddannet tømrersvend – 1971-74

 

Ansættelser - praksis

 • Ansat hos landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l. Preben Skaarup, 1987-92
 • Ansat hos arkitekterne m.a.a. Jorsal, Bech og Thomsen, 1984-86
 • Ansat hos arkitekterne m.a.a. Inger og Johannes Exner, studietid1979-80-81, fuld tid 1982-83 og 1986-87

 

Ansættelser - pædagogisk virke, udvikling af undervisning og forskning

 • Vejleder ved nordisk master i arkitektonisk kulturarv, NORDMAK 2011
 • Vejledning og bedømmelse i forbindelse med Ph.d.-stipendiater
 • Underviser ved tilbagevendende kurser på Center for Bygningsbevaring, Raadvad
 • Censor ved Kunstakademiets Arkitektskole
 • Censor ved Århus Universitet, Afdeling for Middelalder og Renæssancearkæologi
 • Lektor ved Afd. for Restaurering, By- og Bygningspleje fra 1994 – senere Institut for Arkitektonisk Kulturarv - nuværende Platform for Arkitektonisk Kultuarv, Arkitektskolen Aarhus.

Medansvarlig for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning.

Fokusområder: Fagdiscipliner knyttet til transformation og restaurering – dvs. by- og bygningsundersøgelser, dokumentation, værdisætning, programmering, skitsering og projektudarbejdelse.

 • Ansat i forskellige stillinger ved Afd. for Restaurering, By- og Bygningspleje ved Arkitektskolen i Aarhus – fra 1987

 

 

Egen tegnestue fra 1992

Arkitektkonkurrencer - projekter

 • Modtaget 1. præmie i konkurrence om ”Bispetorv” i Århus – resultat af 4 workshops i samarbejde med Bue Beck, Johannes Exner og Exners Tegnestue – 2008
 • Modtaget 1. præmie i Realdania-konkurrencen ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer” – 2. fase, 2004, http://www.bondegaarde.dk/
 • Modtaget præmie i Realdania-konkurrencen ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer” – 1. Fase, 2004
 • Udarbejdet by- og landskabsanalyser til konkurrencen om Århus havn sammen med Johannes Exner, 1999
 • Modtaget 2. præmie i konkurrencen om Torvet i Ringsted - i samarbejde med Rikke Martinusen og Arne Høi, 1996
 • Modtaget 1. og 2. præmie i konkurrencen "Billedkunst og Arkitektur - 4 byrum i Århus” - i samarbejde med Ellen Braae, 1992
 • Modtaget 1. præmie i arkitektkonkurrencen "Nyt i gammelt" i Tønder, 1987
 • Modtaget 1. præmie i konkurrence om Torvet i Esbjerg (Lars Nicolai Bock et al), 1984

 

Undersøgelser og forskning

 • Leder af forskningsprojektetBæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv på by- og bygningsniveau”, AAA og Realdania (Bygningskultur 2015), 2012-
 • Manuskript og arbejdspapirer til kompendiet/bogen ”Restaurering – indføring i en bygningskunstnerisk arbejdsmetode”, 2007
 • Udviklingsarbejde: Eksperiment med metoder og systematik i.f.m. værdisætning, Rapport: ”Bevaringsvurdering af Trævarefabrikken Bastian”, for Kulturarvsstyrelsen 2005
 • ”Handlingsplan for Bidstrup avlsgård” - Delprojekt under forskningsprojektet ”Gårdens bygninger – rehabilitering og revitalisering af fredede gårdbygninger” ved Ebbe Keld Pedersen, Kulturarvsstyrelsen, 2000. http://www.gaardensbygninger.dk (delprojekt af ”Det agrare landskab”)
 • Deltaget i udarbejdelsen af forundersøgelser og endeligt Kommuneatlas Århus med afsnittet "Bebyggelse og landskab", 1996-97
 • Bygningsundersøgelse af Torvald Køhls AstronomiskeObservatorium (i samarbejde med Nikolaj Hyllestad), 1993
 • Fredensdal på Samsø, bygningsundersøgelse af husmandssted fra 1904, for Samsø Museum, 1992
 • Udarbejdet alle forundersøgelser, byanalyser og Kommuneatlas for købstaden Varde - for Planstyrelsen og Varde Kommune sammen med arkitekt m.a.a. Gert Bech-Nielsen og mag. art. Poul H. Moustgaard, 1991
 • Undersøgelser vedr. bygningsfredninger i Århus Kommune - udført for Planstyrelsen og Århus Kommune, 1989
 • Vejledning og undervisning i forbindelse med kandidatstuderendes opmålinger og bygningsundersøgelser i Danmark og udlandet siden 1987 til i dag.

 

Formidling og debat

 • Arrangør af Restaureringsseminar 2013, "Hverdagens Arkitektoniske Kulturarv", AAA 2013 - http://rum1.aarch.dk/index.php?id=158127 
 • Medarrangør af Restaureringsseminar 2011, ”Arkitektonisk kulturarv i diskurs”, AAA 2011 - http://rum1.aarch.dk/index.php?id=142566
 • Arrangør og keynote-speaker ved symposiet ”Bygningsstudier – tværfaglighed/flerfaglighed”, samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Nationalmuseet og Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet og Kulturarvsstyrelsen, 2010 - http://rum1.aarch.dk/index.php?id=134352
 • Arrangør og keynote-speaker ved Kulturarvsstyrelsens, KA´s og AAA´s restaureringseminar 2009 – ”Æstetik versus Kulturhistorie” - http://rum1.aarch.dk/index.php?id=restaureringsseminar2009
 • Oplægsholder for ”Udvalget om bygningsbevaring” nedsat af det danske Folketing, 2007
 • Keynote-speaker ved det internationale bevaringsseminar ”Fourth Dimension”, Dog-A Oslo, 2007
 • Opponentindlæg (Christiansborg Slotskirke) på Kulturarvsstyrelsens, KA´s og AAA´s restaureringseminar i Bellevueteatret, 2006
 • Bygningskulturens dag 2005 – ”Modernismens huse” – arrangør, forelæser og ekskursion
 • Opponentindlæg (Vandflyverhangaren) på Kulturarvsstyrelsens, KA´s og AAA´s restaureringseminar på Holmen, 2004
 • Undervisning i forbindelse med Arkitekternes Efteruddannelse, Kbh. i 2004. Emne: Bygningsundersøgelser - metoder
 • Foredrag om arkitektur, by- og bygningskultur for Folkeuniversitetet, bevaringsforeninger, museer, arkiver etc., 1990-2010

 

Projekter

 • Skonnings Mølle; projekt til genskabelse og formidling af en papirmølle fra renæssancen – projektleder lektor, cand. mag., arkæolog Jens Vellev, 2008 (uafsluttet)
 • Restaurerings- og ombygningsprojekt udført for Geert Honnens de Lichtenberg til den fredede svinestald på Bidstrup Hovedgård – i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue, 2000-03
 • Projekt til Heerups Have i Esbjerg i samarbejde med billedkunstneren Marianne Hesselbjerg for Statens Kunstfond og Esbjerg Kommune, 1994
 • Fredensdal på Samsø, Bygningsundersøgelse og skitseforslag til restaurering af husmandssted fra 1904, for Samsø Museum, 1992
 • Genopbygningsprojekt (med kolleger) af ”Alter Markt i Rostock” i en såkaldt ”Variantenvergleich” i Rostock. Projekterne var udarbejdet af unge arkitekter fra lande omkring Østersøen/Baltikum, 1983

 

Realiserede arbejder og projekter

 • Bygningsundersøgelse, restaurerings- og rekonstruktionsprojekt til Torvald Køhls AstronomiskeObservatorium (i samarbejde med Nikolaj Hyllestad). 1993-2007
 • Tegnet realiseringsprojekt (hovedansvarlig) til Torvet i Esbjerg - som opfølgning af konkurrenceprojekt fra 1984, 1994
 • Tegnet og bygget ny bestyrerbolig for elværket Gudenåcentralen ved Tange sø, 1986

 

 

Legater og fonde

 • Ophold i Jørn Utzons hus Can Liz med studerende 2012 og 2013 på opfordring fra Utzon Fonden
 • Ophold på "Det Europæiske Center for Bygningsrestaurering" på S. Servolo i Venezia (legat fra Statens Kunstfond) 1994
 • Udpeget af Statens Kunstfond og som arkitekt på projekt til Heerups Have i Esbjerg i samarbejde med kunstneren Marianne Hesselbjerg, 1995

 

 

Studierejser

Studierejser/ophold i Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Mocambique, Frankrig, Tyskland, Polen, Holland, England, Irland, Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Grønland.

 

Internationale aktiviteter

 • Undervisning og planlægning i forbindelse med byanalyser, transformations- og byprojekter i Pistoia, Norditalien, 2011
 • Undervisning og planlægning i forbindelse med opmålinger, bygningsarkæologi og restaureringsprojekter i Flensburg, Tyskland, 2011
 • Deltaget med indlægget ”Time in Architecture” i det internationale symposium ”Fourth Dimension”, Oslo, 2007
 • Undervisning og planlægning i forbindelse med byanalyser, kulturmiljøprojekter, bygningsopmålinger, restaurerings- og transformationsprojekter i Plomari på Lesbos, 2005
 • Undervisning og planlægning i forbindelse med byanalyser, transformations- og kulturmiljøprojekter i Ventimiglia, Norditalien, 2002 og 2007
 • Deltaget med indlæg i "Nordisk Seminar - Objektets kontekst", Oslo, 1993
 • Deltaget med indlæg i det nordiske symposium "ROMA OG NORDEN" i Rom, 1992
 • Undervisning og planlægning i forbindelse med by- og bygningsundersøgelser / restaurerings- og transformationsprojekter i Stralsund, Kzrezow, Görlitz, Brandenburg an der Havel, Vorpommern, og Baltikum, 1992-2000
 • Opmålinger på herregården "Bogstadgård" ved Oslo - med et hold af arkitektstuderende - for Norsk Folkemuseum, 1991
 • Opmålinger af 2 pakhuse i Quartok, Grønland (med Per Kruse, Gert Bech-Nielsen, Mogens Brandt Poulsen og Aage Lund Jensen), 1989
 • Deltaget med infill- og byrumsprojekt i Europæisk / Baltisk symposium vedr. det krigsskadede Alter Markt i Rostock, 1984
 • Deltaget som lærer i forbindelse med Arkitektskolens opmålinger, by- og bygningsundersøgelser på Ilha de Mocambique i Afrika, 1983-84

 

Udstillinger

 • Udstillet på udstillingen ”Tegning – et værktøj” – Arkitektskolen Aarhus, festugen 2007 - http://rum1.aarch.dk/index.php?id=97814
 • Deltaget i planlægning og tilrettelægning af udstillingen ”Fragmentariske fortællinger” – Arkitektskolen Aarhus, festugen 1999
 • ”KdF-seebad Prora på Rügen”, en udstilling af projektforslag til belysning af bevaringsstrategier for det kolossale nazistiske ferieanlæg på Rügen, 1999
 • Udstillet på udstillingen ”Hvad ser de på – en udstilling om studierejser” - Arkitektskolen Aarhus, 1995
 • Vejledning, planlægning og tilrettelægning af udstillingen ”Dänische Studenten sehen Stralsund” 1992

 

Publikationer

 • "Arkitektonisk Kulturarv - Uddannelsen og forskningen", indledende artikel til antologien "Eftertanker - enzymet i den arkitektoniske kulturarv", FORUM sepember 2013
 • ”Bygningsarkæologien i arkitektfagets teori og praksis”, det arkæologiske fagtidsskrift HIKUIN nr. 38, 2011 (under udgivelse)
 • ”Transformation”, Arkitektur DK 3, Arkitektens Forlag, 2011
 • "Transformation”, KÅRK nr. 23, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole, 2011
 • ”Skolens arkitektur”, artikel til skriftet ”N.J. Fjordsgades Skole i Aarhus 1910-2010 – Det er utroligt hvad vi kan”, red. Gudmund Auring, 2010
 • ”Tiden i arkitekturen”, Tid i arkitektur – om å bygge i fire dimensjoner, red. Peter Butenschøn, Oslo 2009
 • ”Restaurering og Bygningskunst”, Arkitekten nr. 8, 2007 – temanummer om restaurering (undertegnede var både initiativtager, gæsteredaktør og bidragyder).
 • Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer: Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager, Fase 1, Bock, Lars Nicolai - et al, Fonden Realdania - 2004
 • Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer: Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager, Fase 2, Bock Lars Nicolai, Fonden Realdania – 2004
 • Torvald Køhls Observatorium, Bock, Lars Nicolai og Hyllestad, Nikolaj, By og Land - 2002
 • Efterskrift til Eugene Viollet-le-Ducs artikel ”Restaurering”, Bock Lars Nicolai, Arkitektskolens Forlag - 2000
 • Handlingsplan for Bistrup avlsgård, Bock, Lars Nicolai, Skov- og Naturstyrelsens Bygningsrestaureringskontor – 2000 http://www.gaardensbygninger.dk
 • Bygninger og helheder, Bock, Lars Nicolai, Konferencepapir, Nordplus intensiv kurs innom Conservation Net, Maj - 1998
 • Bebyggelse og landskab, Bock, Lars Nicolai - et al, Kommuneatlas Århus: Bd. 1. Byens og landsbyens bevaringsværdier, Miljø- og Energiministeret, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Århus Kommune -1997
 • Forundersøgelse til kapitel " Bebyggelse og landskab", Kommuneatlas Århus, Bock Lars Nicolai - et al, Miljø-og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Århus Kommune -1997
 • Kommuneatlas Varde, Bock, Lars Nicolai - et al, Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Varde Kommune -1992
 • Forundersøgelsen til Kommuneatlas Varde, Bock, Lars Nicolai - et al, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Varde kommune – 1991
 • Bidraget med studieakvarel til bogen ”Italien og Danmark – 100 års inspiration”, kapitlet ”Danske arkitekter i Italien” af Kjeld de Fine Licht, Gad 1989
 • Bidraget med opmålinger og fotos til ”Ilha de Mocambique, Relatório - Report” udgivet efter Arkitektskolen Aarhus opmålinger, by- og bygningsundersøgelser på Ilha de Mocambique i Afrika, 1982-85

 

Se i øvrigt Arkitektskolen Aarhus forskningsdatabase:

http://www.re-ad.dk

 

Direkte link:

http://www.re-ad.dk/da/persons/lars-nicolai-bock(4767c06c-0cbd-4e9b-b74a-81e68b2526cf).html

 

 

Ikke trykte arbejder

 • Manuskript og arbejdspapirer til kompendiet/bogen ”Restaurering – indføring i en bygningskunstnerisk arbejdsmetode”, Bock, Lars Nicolai, 2007 (er tilgængeligt for alle digitalt)
 • Udviklingsarbejde: Eksperiment med metoder og systematik i.f.m. værdisætning, Rapport: ”Bevaringsvurdering af Trævarefabrikken Bastian”, for Kulturarvsstyrelsen, Bock, Lars Nicolai, 2005 (er tilgængeligt for alle digitalt)
 • Deltaget i udarbejdelsen af forundersøgelser og endeligt Kommuneatlas Århus med afsnittet "Bebyggelse og landskab", Bock, Lars Nicolai – et al, 1996-97
 • Bygningsundersøgelse af Torvald Køhls AstronomiskeObservatorium (i samarbejde med Nikolaj Hyllestad), 1993 (kan lånes via bibliotek)
 • Undersøgelser vedr. bygningsfredninger i Århus Kommune - udført for Planstyrelsen og Århus, Bock, Lars Nicolai, 1989
 • Rapport: forundersøgelser, byanalyser og Kommuneatlas for købstaden Varde - for Planstyrelsen og Varde Kommune, Bock, Lars Nicolai – et al, 1991 (kan lånes via bibliotek)

 

 

Forelæsninger – typiske titler

 • Nyt i gammelt
 • Rum og form – konstruktion og materialer
 • Tiden i arkitekturen
 • Bevaringsteoriernes historie
 • Bygningsforståelse
 • Opmålingens historie
 • Konstruktion i kontekst
 • Tradition og fornyelse
 • Historiske kort og fotos – læsning af byarkæologiske spor
 • Renæssancen
 • Industriens bygninger – restaurering og transformation
 • Byens elementer og rum
 • Byanalyse
 • Vinduet - dets historie og bygningskunstneriske betydning
 • Trapper - deres historie, materialer, teknik og projektering
 • Egne arbejder (div. forelæsninger)

 

Tillidshverv og medlemskaber

 • Formand for styrelsen for ICOMOS DK, 2013-
 • Medlem af styrelsen for ICOMOS DK
 • Medlem af bedømmelsesudvalg i forbindelse med et nyt konkurrenceudbud under Realdanias kampagne "Fremtidens Herregård", 2013
 • Medlem af bestyrelsen for Center for Dansk Herregårdsforskning, 2012- http://www.herregaardsforskning.dk/
 • Medlem af bestyrelsen for Europa Nostra, 2010- http://www.europa-nostra.dk/
 • Medlem af bestyrelsen for DoCoMoMo, 2010-
 • Medlem af styregruppen i Fonden Realdanias projekt ”Fremtidens herregård”, 2008-2013 www.fremtidensherregaard.dk
 • Medlem af udvalg til evaluering af Fonden Realdanias filantropiske strategi og aktiviteter, 2007
 • Medlem af Idégruppen for projektet ”Industrisamfundets Kulturarv” – Kulturarvsstyrelsen, 2005-07
 • Medlem af Udvalget for bygnings- og miljøbevaring – Århus Kommune 2006-
 • Medlem af bestyrelsen for arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, 2006-2010
 • Medlem af DoCoMoMo
 • Medlem af ICOMOS
 • Akademisk Arkitektforenings repræsentant i præmieringsudvalget i Odder Kommune, 2003-05
 • Medlem af fagkyndigt udvalg i.f.m. besættelse af lektorat i bygningsarkæologi ved Kunstakademiets Arkitektskole, 1998
 • Medlem af Skolerådet samt Forretnings- og budgetudvalget ved Arkitektskolen i Aarhus, 1996-97
 • Medlem af Foreningen FORUM, en forening af arkitekter uddannet med Arkitektonisk Kulturarv som særligt kompetencefelt, se: http://www.aaa-forum.dk/

 

Netværk:

Kulturarvsstyrelsen: http://www.kulturarv.dk/

Nationalmuseet: http://www.natmus.dk/sw4509.asp

ICOMOS: http://www.icomos.org/

Europa Nostra DK: http://www.europa-nostra.dk/

DoCoMoMo: http://www.docomomo.com/

Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet: http://www.conservation.gu.se/

NORDPLUS

Kunstakademiets Arkitektskole http://www.karch.dk

Kunstakademiets Konservatorskole http://www.karch.dk 

Realdania: http://www.realdania.dk/

Bygningsarv DK: http://www.bygningsarv.dk/

Center for Bygningsbevaring I Raadvad: http://www.bygningsbevaring.dk/

Foreningen FORUM: http://www.aaa-forum.dk/

Slots- og Ejendomsstyrelsen: http://www.ses.dk/

Exner Arkitekter: http://www.exn.dk/Default.aspx

Erik Møller Arkitekter: http://www.ema.dk/

Netværk om bygningsarkæologi: http://www.buildings-archaeology.net/

Samsø energiakademi: http://www.energiakademiet.dk/

Linkedin.com: http://dk.linkedin.com/pub/lars-bock/2a/94a/733

Danske godser og herregårde: http://www.d-g-h.dk/

Bygningsfredningsforeningen BYFO: http://www.byfo.dk/visForside.asp?artikelID=1566

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur: http://www.byogland.dk/

Kalkforum: http://www.kalkforum.org/

Fremtidens Herregård: http://www.fremtidensherregaard.dk/

Dansk Center for Herregårdsforskning: http://www.herregaardsforskning.dk/

Gårdens bygninger: http://www.gaardensbygninger.dk/

Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer: http://www.bondegaarde.dk/

Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet: http://aal.au.dk/midald/enhed/kontakt/

Akanthus Stenkonservering: http://www.akanthus.dk/

Konservator Lars Vester Jacobsen: http://www.restaureringslaboratoriet.dk/

 

 

Se evt. kort personprofil på Arkitektskolen Aarhus hjemmeside:

http://aarch.dk/skolen/personsoegning/personale/persondata/lars-nicolai-bock/?no_cache=1

 

 

Uddannelse

Tilknytning
Institut for Arkitektonisk Kulturarv

Ansvarsområder
Restaurering - undervisning og forskning
Ph.d.-vejledning

Arbejdsområder
Restaurering og bygningskunst
Dokumentation af den bygningskulturelle arv
Undervisning i helhedsorienterede bygningskunstneriske arbejdsprocesser omfattende dokumentation, bygnings- og landskabsopmåling, bygningsarkæologi, arkitekturhistorie, analysemetoder og analytisk tegning, kildesøgning, tilstandsvurdering, bevaringsvurdering, bevaringsteoriernes historie, programmering, skitsering og projektering.

Aktuelle publikationer og projekter
"Handlingsplan for Bidstrup avlsgård" - delprojekt under forskningsprojektet "Gårdens bygninger" - http://www.gaardensbygninger.dk/

"Sejersgård i Bjerager" - 1. præmieprojekt i konkurrencen "Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer"
- http://www.bondegaarde.dk/

Faglig/pædagogisk profil
Mit udgangspunkt for arbejdet med restaurering er bygningskunsten. I forbindelse med bevaring og udvikling af bevaringsværdige og fredede bygningsmiljøer er både praktisk kunnen og teoretisk dannelse grundlæggende forudsætninger. Det at skabe sammenhæng mellem bevaret originalsubstans og fremadrettet ny brug er et hovedmål.

Forsknings- og udviklingsprojekter
"Modernismens bygninger - teoretiske og praktiske problematikker i forbindelse med bevaring og udvikling" "Restaurering - om fagområdets placering i forhold til bygningskunsten"

Tillidshverv
Medlem af Udvalget for bygnings- og miljøbevaring - Århus Kommune

Medlem af Idégruppen for Industrisamfundets Kulturarv - Kulturarvsstyrelsen

Medlem af styregruppen for Realdanias udviklingsprojekt "Fremtidens herregård"

Medlem af bestyrelsen for refugiet Ørslev Kloster

Medlem af bestyrelsen for Docomomo

Medlem af bestyrelsen for Europa Nostra

Interesseområder
Bevarings- og udviklingsproblematikker - restaureringsteori
Restaurering og ny formgivning i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg
Analyse og dokumentation
Historisk og nutidig byggeteknik

Bevarings- og udviklingsproblematikker - restaureringsteoriRestaurering og ny formgivning i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger og anlægAnalyse og dokumentationHistorisk og nutidig byggeteknik

Forskningsområder

 • Historie og kultur
 • Proces og metode
 • Restaurering og transformation
 • Æstetik og form