Intet billede af Arne Høi
 • Margretheholmsvej 2, Vandflyverhangaren

  1432 København K

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UDDANNELSE 

Uddannet arkitekt på Arkitektskolen i Aarhus. 

Afgang fra Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje, marts 1990. 

 

ANSÆTTELSER

 • Kontorchef i Kulturstyrelsen. Ansvar for bl.a. bygningsfredning, verdensarv, Danmarks ruiner, Det Særlige Bygningssyn, den landsdækkende fredningsgennemgang samt sekretariatrsfunktion for Det Særlige Bygningssyn, Statens Kunstfonds udvalg for hhv. Arkitektur, Design- og Kunsthåndværk. (2014-2016)
 • Centerleder i Raadvad, Center for Bygningsbevaring. Overordnet ansvar for centerets arbejde med forskning, formidling, kurser samt for en række konkrete restaurerings- og udviklingsprojekter og konsulentopgaver for styrelser, kommuner, bygherreorganisationer. (2005-2014)
 • Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus 2011-2016
 • Studieleder ved den nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv NORDMAK (2008-2011)
 • Arkitekt i Kulturstyrelsen med ansvar for byggesager på de fredede bygninger (2002-2005)
 • Projektleder i Raadvad-Centeret med ansvar for bl.a. efteruddannelse, kampagner og udstillinger (1997-2002)
 • Adjunkt, Ekstern lektor ved Arkitektskolen i Aarhus – Ansvar for efter- og videreuddannelse i Restaurering, by og bygningspleje (1992-1997)
 • Arkitekt, H.Thule Hansens Tegnestue (1990-94)

 

FAGLIGE PUBLIKATIONER & UDVALGTE ARTIKLER 

 • ”Levende Bygningskultur – En essaysamling” (red.) Realdania, 2019
 • "Midtjydske Tæpper", Afsnittet om Klostermølle, Væveren Ane Mette Larsen, 2018
 • ”1940´erne og 1950´ernes murede boligbebyggelser – Bygningskultur og bevaringsværdier” (Medforfatter), Landsbyggefonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond, 2015
 • ”1940´erne og 1950´ernes murede boligbebyggelser – Renoveringsguide” (Fagredaktør og medforfatter) Landsbyggefonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond, 2015
 • Eftertanker – om enzymet i den arkitektoniske Kulturarv”, Forum for Arkitektonisk Kulturarv, 2013
 • ”Edlund; Strejftog i Arkitekturhistorien”, Redaktion Peter Olesen, 2011.
 • ”Mølleåen som nationalt industriminde” , Kulturstyrelsen, Lyngby-Taarbæk & Rudersdal Kommuner, 2011. 
 • ”Kulturstyrelsens SAVE Vejledning – Byer og Bygningers bevaringsværdier”, Kulturstyrelsen, 2011.
 • ”Ny fredning på tapetet – Linoleumshuset på Åboulevarden i København”
 • By&Land” December, 2007
 • “Ikke det der ligner”, Arkitekten nr. 8, 2007 - Temanummer om restaurering.
 • Lokal byggeskik i Vadehavsregionen: Den vestslesvigske Gård / Trempelhuse / Villaer i jugendstil / Gadehuse i landsbyer / Firlængede Gårde, Kulturarvsstyrelsen, 2008. 
 • ”Kulturarvsatlas for Vadehavet”, Afsnittene Bebyggede strukturer, bygningstyper og byggeskik. Kulturstyrelsen, 2007. 
 • ”Ny efteruddannelse for Håndværkere”, BY OG LAND – NO. 70, marts, 2006. 
 • ”Klitgårde i Holmsland og Ringkøbing Kommuner - Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse”, Kulturarvsstyrelsen & Naturstyrelsen, 2002. 
 • ”Erfaringer fra Raadvad-Centerets Efteruddannelse”, PostScript, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Konservatorskolen, 2001.
 • ”Den Vestjyske Klitgaard”, afsnittet ”Bevaring af den vestjyske Klitgård – Råd og vejledninger”, Poul Kristensens Forlag, 2000. 
 • ”Håndværksugen”, Danske Museer, No. 2, april, 1999.
 • ”Håndværk og Bygningsrestaurering”, By&Land, No. 42, marts, 1999. 
 • ”Kommuneatlas for Aarhus Kommune” , ”Landbebyggelsen” og ”Bevaringsværdige sammenhænge på landet”. Skov- og Naturstyrelsen, 1997. 
 • ”Kommuneatlas for Skive Kommune”, ”Landbebyggelsen” og ”bevaringsværdige sammenhænge på landet”. Skov- og Naturstyrelsen, 1996. 
 • ”Kommuneatlas for Middelfart Kommune”, ”Landbebyggelsen” og Bevaringsværdige sammenhænge på landet”. Skov- og Naturstyrelsen, 1993. 
 • ”Kommuneatlas for Aalborg Kommune”, ”Landbebyggelsen” og Bevaringsværdige sammenhænge på landet”. Skov- og Naturstyrelsen, 1993.
 •  ”Kommuneatlas for Faaborg Kommune”, ”Landbebyggelsen” og ”Bevaringsværdige sammenhænge på landet”. Skov- og Naturstyrelsen, 1992. 
 • ”Kommuneatlas for Sindal kommune”, For H. Thule Hansens Tegnestue, Planstyrelsen, 1991. 

 

UNDERVISNINGSFORLØB OG KONFERENCER / ARKITEKTUR OG KULTURARV 

 • ”Bygningsbevaring – Teori og Praksis”. Efteruddannelsesforløb for Arkitekter og Rådgivere. Undervisning og planlægning af etårigt kursusforløb, arrangeret af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Arkitekternes Efteruddannelse; Raadvad 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11. I 2013/2014 arrangeret som en del af Bygningskultur2015 (Internt arrangeret i samarbejde med Anne Lindegaard). 
 • Bygningskultur 2015. Kurser for de kommunale forvaltninger i udpegning og forvaltning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. 2010-2015.
 • ”Projekt gamle Håndværk”. Halvårligt efteruddannelsesforløb for håndværkere og arkitekter; Arrangeret af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Den Gamle By og Hjerl Hede; Raadvad 2006-2008.
 • Dansk Studieleder for NORDMAK; Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Planlægning og gennemførelse af studieprogram og semesteruger i samarbejde med de nordiske studieledere. Vejledning ved Semester- og Masteropgaver, modulleder, eksamination ved bedømmelse af Masteropgaver. Arrangeret af Arkitektskolen Aarhus, Göteborgs Universitet, Aalto universitetet i Helsingfors, Arkitektur- og designhøgskolen Oslo, 2008 – 2011. 
 • Byens Fornyelse; Planlægning og afholdelse af studieforløb på kandidatuddannelse for Socialministeriet i samarbejde med SBS og Arkitektskolen i Aarhus.
 • ”Bygningsfredning”; for Arkitekternes Efteruddannelse, 2002-2004 (Kulturstyrelsen)
 • ”SAVE - kursus for kommunerne”; for Kulturarvsstyrelsen 2006 & 2007. 
 • ”Den halvårlige efteruddannelse af håndværkere i bygningsrestaurering”, 1997 – 2000. Ansvarlig for opstart og gennemførelse
 • Kursusleder på Arkitektskolens etårige efteruddannelse i restaurering 1995-96. 
 • Gæsteforelæsninger på Arkitektskolen i Aarhus; bl.a. kildestudier, arkitekturhistorie, værdisætning 1996 – 2016. 
 • Specialtilrettelagte kursusforløb for: 

  • Skov- og Naturstyrelsen 
  • Socialministeriet 
  • Arkitektskolen i Aarhus 
  • Kulturstyrelsen 
  • Slots- og Ejendomsstyrelsen
  • Vordingborg Kommune
  • Fredericia Kommune 

 

ORDSTYRER, MODERATOR OG ARRANGØR AF WORKSHOPS OG KONFERENCER 

 • ”Levende Bygningskultur”. Forskersymposium, arrangeret og afholdt for Realdania, 2019
 • ”Kunst og arkitektur i den regionale udvikling”. To dages symposium arrangeret i samarbejde mellem Statens Kunstfond, DAC AAA, KADK og Benesse-Artsite Naoshima i anledning af 150 året for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Afholdt på KADK og AAA, 2017.
 • ”Kunst, arkitektur og Natur”. Fire dages Symposium arrangeret i samarbejde mellem Statens Kunstfond, DAC AAA, KADK og Benesse-Artsite Naoshima i anledning af 150 ret for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Afholdt på Benesse Artsite  Art Site, Naoshima Japan, 2017.
 • ”Hverdagsarkitektur”. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar, Arkitektskolen Aarhus, 2013. 
 • ”Værdisætning af kulturarven”. Kursusforløb for Slots- og Ejendomsstyrelsens medarbejdere og udvalgte medarbejdere fra Kulturarvsstyrelsen. 5 workshops og afsluttende symposium, Eremitagen, Frederiksberg Have, Kongens Bryghus, Nyborg Slot, Raadvad, 2010. 
 • Workshop for Kulturarvsstyrelsens medarbejdere med forberedelse af den kommende fredningsgennemgang. Raadvad, 2010. 
 • ”Revitalisering af fredede bygninger”. Moderator, Kulturstyrelsens Restaureringsseminar, Radiohuset, 2009. 
 • ”Johannes Exner på Koldinghus”. Moderator, seminar for Slots- og Ejendomsstyrelsen og de kongelige bygningsinspektører i samarbejde med Inger og Johannes Exner; Koldinghus 2009. 
 • ”Værdisætning af Kulturarven”. Seminar for Slots- og Ejendomsstyrelsen og de kongelige bygningsinspektører; Raadvad 2008. 
 • ”Æstetik versus kulturhistorie”. Moderator, Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Arkitektskolen i Aarhus. 2008, 

 

TILLIDSHVERV, STYRE- OG FØLGEGRUPPER 

 • Faaborg Museum. Medlem af bestyrelsen, udpeget af arkitektforeningen, 2018 -
 • Byens Netværk. Medlem af bestyrelsen, 2008 -2015 og 2018 -
 • ”Rudersdal Rådhus – fredningsværdier og tekniske installationer”. Medlem af den faglige styregruppe (Rudersdal Kommune og Realdania), 2014. 
 • ”Byggefilm” Medlem af den faglige styregruppe (Realdania og GI) fra 2010-2014. 
 • Christiansfeld-Centeret. Medlem i den faglige Styregruppe fra 2010-2015
 • Beskikket censor ved Arkitektskolerne fra 2005 - 
 • Kandidatkontakten - Arkitektskolen i Aarhus 2006 -2012. 
 • Center for Byrenovering – planlægningsgruppen 1998 – 2002. 
 • Nationalkomiteen for Bygningskultur 1996 – 2001.
 • FORUM AAA 1992-1996. 

 

KONKURENCER, PRISER & LEGATER 

 • Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens Danske Europa Nostra Pris; 2014
 • Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus; 2011
 • Arkitekt, Professor Chr. L. Thurens Mindelegat, 2011. 
 • Litteraturrådet under Statens Kunstfond, Arbejdslegat; 2003. 
 • BG Bank - Fondene¸ Arbejdsophold , Legatbolig; 2001. 
 • Autor Kontoen, Dansk Forfatterforening. Arbejdslegat 1998.
 • Torvet i Ringsted. 2. præmie i Byrumskonkurrence, Ringsted. Udarbejdet i samarbejde med Lars Nicolai Bock og Rikke Martinussen 1996.
 • Premi VI International Catalònia D´illustraco. 5 tegninger optaget på international censureret udstilling; Barcelona 1995.
 • Autor Kontoen, Dansk Forfatterforening. Arbejdslegat 1998.
 • 2´quadrinale, Faenza, Italien; Prisbelønnet projekt ved international byrumskonkurrence, udarbejdet i samarbejde med keramiker Rie Toft 1988

Yderligere oplysninger - Se Kraks Blå Bog