• Nørreport 20

  8000 Aarhus

  Danmark

 • Nørreport 20

  8000 Aarhus C

  Danmark

20172019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

              Publikationsliste – Anders Troelsen

                  

 

              Monografier

 

 1. Et barn af vor tid. En undersøgelse af en ideologisk forestilling om barnet. Børn & Bevidsthedsproduktion nr. 2, Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet 1976. 69 s.
 2. Billedmedier og indholdsanalyse, C.A. Reitzel, Kbh. 1979 (Skrifter fra Institut for Filmvidenskab). 205 s.
 3. Mod modernismen. Analyser af moderne kunst. Aarhus Universitetsforlag, Århus 1994. 208 s.
 4. Billedrefleksioner. Søren Elgaard: Arbejder 1973-1993. SE-forlaget 1994. S. m. Søren Elgaard. Heri afsnittet: »Vinduet, spejlet og gitteret. Visuelle motiver i Søren Elgaards maleri«, s. 38-107. 120 s.
 5. Filmen som verdensteater – omkring Peter Greenaway, Forlaget Klim, Aarhus 1995. Skrevet sammen med Carsten Thau. 350 s. Heri: »Forord« (s.m. Carsten Thau, 4 s.) »I barokkens spejl: Nymanierisme, nybarok – og Peter Greenaway« (98 s.). »Kunstneren som kurator. Greenaway og udstillingsvæsenet« (48 s), »Med en arkitekt i maven« (s. m. Carsten Thau, 16 s.) Fælles 20 s., eneforfatter på 146 s.
 6. Thomas Bang. Apparatur til en ustabil verden, Ny Carlsberg Glyptotek, København 2009. Heri: »Indledning« (s. m. Mikkel Bogh og Anne Ring Petersen) samt »Gådefuldt grej og underlige gerninger. Om billedlighed i Thomas Bangs objektkunst«. Hhv 6 s. og 89 s.
 7. Kunstværk og udenværk i den visuelle kulturIntroduktion til billedanalyse.Forventes udgivet af Aarhus Universitetsforlag 2017. Manus ca. 370 s.

 

Antologier

 

 1. Levende billeder af Danmark. Analyser af danske spillefilm fra Anden Verdenskrig til i dag, Medusa, Kbh. 1980. Red. af Anders Troelsen. Heri eneforfatter: »Forord« (2 s.), »Ungdom, utilpassethed og utopi. Om danske ungdomsfilm efter anden verdenskrig« (113 s.), »Der var så dejligt på landet. Om Korch og Cavling på film« (31s.) »Socialdemokratisk surrealisme. Om ›Harry og kammertjeneren‹« (22 s.). I alt: 168 s.
 2. Ord og handling i kommunikationssamfundet. Red. s.m. Kaj Asmussen, H.H. Arndt, Jørgen Bang, Bo Fibiger, Inge Knudsen. Herning 1983. Heri: »At tale med og om billeder«. S. m. André Wang Hansen. 13 s.
 3. Kulturarbejde og tværæstetik, red. s. m. Morten Kyndrup, Århus 1985. Heri artiklen: »Introduktion til institutionsanalyse«. 18 s.
 4. Grænser. Red. s. m. Frederik Stjernfelt. Kulturstudier15, Aarhus Universitetsforlag 1992. Heri: »Kunstværkets grænser«, 44 s.
 5. Berlin. Red. Anders Troelsen. Kulturstudier 21, Aarhus Universitetsforlag 1993.Heri: »Billedet af byen« (6 s) og »Berlin: billede og betydning. Byen koreograferet, filmet og fortolket« (31 s.). I alt: 37 s.
 6. Synsvinkler på skulpturen. Antologi om skulpturanalyse. Red. Anders Troelsen. Heri: »Forord« (2 s.), »Skulpturen, stedet og soklen. Synsvinkler på skulpturen – konceptuelt og konkret« (102 s.) og »Tilbage til fremtiden. Thomas Bangs trofæer som tidens tegn« (13 s.) Aarhus Universitetsforlag 2002. 364 s. Forf. til ialt 117 s.
 7. Ironi i kunsten. Red. s. m. Maria Fabricius Hansen. Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. Heri: »Ironisk indledning« (12 s.), »Ikonisk ironi« (13 s.).
 8. Ekfrasens former. Billedet i teksten. Red. s.m. Cecilie Harrits, Aarhus Universitetsforlag 2007. Heri: »Forord« (s. m. Cecilie Harrits) samt »At få billeder i tale«. Hhv. 8 s. (s. 7-14) og 31 s. (s. 233-264)
 9. Museumsarkitektur. Passepartout 28. Red. s. m. Simon Pedersen og Tina Lerke Nielsen, Aarhus 2009. Heri »Museumsarkitektur« (s.m. SP) og »Bybilledet, museet og metaforen – om situering af kunstmuseer«. Hhv. 9 s. og 34 s.
 10. Kunsthistoriografi. Red. s. m. Hans Jørgen Frederiksen og Maria Fabricius Hansen. Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, 2009. Heri: »Kunsthistoriografi – en indledning« og »Historier om høje huse. Skyskraberen i kunsthistoriografisk perspektiv« Hhv. 70 s. og 32 s.

 

Artikler

(Artikler indgående i antologier redigeret af forfatteren er anført under disse – avisartikler ikke medtaget)

 

 1. »Bergmans ›Ulvetimen‹« IN Kosmorama137/1978. 3 s.
 2. »Bergmans trilogi«. IN Kosmorama137/1978. 3 s.
 3. »Eksistentialisme for børn - om Maria Gripes forfatterskab«. IN Meddelelser fra dansklærerforeningen3 / 78, Gyldendal, Kbh 1978. 12 s.
 4. »Den splintrede og monterede virkelighed. Fra ›Caligari‹ til ›Kuhle Wampe‹«. IN Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog1980, C.A. Reitzel, Kbh. 68 s.
 5. »Reklame og reklameanalyse«. IN Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog1981, C.A. Reitzel, Kbh. 36 s.
 6. »Die Rezeption von Holocaust in Dänemark«. IN Friedrich Knilli (red.): Holocaust. Anatomie eines Massenmediums, Elephanten Press, Berlin (W), 1982. 6 s. (dansk version 19 s.).
 7. »Ungdomskultur og billedpædagogik. Om vesttysk billedpædagogik og Helmut Hartwigs ›Jugendkultur‹«. IN Bidrag17/1983, Odense. 41 s.
 8. »Billedformidling - dansklærere og kunsthistorikere imellem«. IN Kursiv2/ 83, Dansklærerforeningen / Skov. S.m. André Wang Hansen. 11 s.
 9. »Om uddannelsesforsøget Æstetisk Kulturarbejde«. IN Kunsthistoriker-bulletin1 / 1983. 7 s.
 10. »Det synliges kunst - en introduktion til Arnheims ›anskueligheds-lære‹«. IN Argos - tidsskrift for kunstvidenskab, visuel kommunikation og kunstpædagogiknr. 1. Odense Universitetsforlag 1985. 27 s.
 11. »To bøger om billeder«. Anmeldelser af Jorunn Veiteberg og Robert Øfsti (red.): Med og utom rammer; Ingamaj Beck: Kring bilden. IN Argos2, Odense 1985. 3. s.
 12. »Mediesprog mellem montage og modernisme. Om filmens og fjernsynets æstetik«. IN Massekultur & Mediernr. 12, 1985. 18 s.
 13. Anmeldelse af Ralf Pittelkow (red.): Analyser af TV, 1985. IN Mediekultur 3 / 86. 3 s.
 14. »Myte og montage. Fascisme og modernisme mellem land og by«. IN Jørn Guldberg (red.):Tema: Funktionalisme, Odense Universitetsforlag 1986. 29 s.
 15. »Hvem ejer billedanalysen?« IN Argos4/86. S.m. André Wang Hansen. 17 s.
 16. »Vanviddets modernisme. Et essay om kunst og psykose«. IN Agrippa - psykiatriske tekster12. årg. nr. 8, FadL, Kbh. 1986. 24 s.
 17. »Æstetik på tværs«. IN Jørn Guldberg (red.): Kunst - Samfund - Kunst. En hilsen til Broby, Odense Universitetsforlag 1987. 18 s.
 18. »Dette er (ikke) et billede - rammer for en analyse af et Roy Lichtenstein-maleri«. INKonsthistorisk tidsskrift. Årgang LVII, Häfte 2, Stockholm 1988. 10 s.
 19. »Film og rum«. ACTS nr. 2, Center for Tværæstetiske Studier, Århus 1987. 55 s.
 20. »Film og rum«. IN Tryllelygten nr. 4 / 1988 - nr. 5 / 1989. 
 21. »Lovens labyrint. Om rettens rum i Orson Welles' Kafka-filmatisering«. IN B45("Blød by - temanummer om film og arkitektur"), Arkitektskolen i Århus 1988. 6 s.
 22. »Abstraktionens analyse. Strejftog i abstraktionens former og fortolkninger«. IN Argos 7/8, 1990. 28 s.
 23. »Filmprojektioner. Om modtagelsen af et nyt medium«. IN André Wang Hansen (red.): Synspunkter på kunsthistorien, Århus Universitetsforlag 1991. 29 s.
 24. »Triers topografi. Barok billedstil, rumgestaltning og tematik i Lars von Triers film«. IN Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog, Institut for Film, Tv & Kommunikation, Københavns Universitet 1991.  23 s.
 25. »Paragone og paradigme. Tolkninger af forskydninger i kunstarternes indbyrdes forhold fra 60erne til i dag«. IN Nyt fra Center for Kulturforskning 29 , marts 1991. 12 s.
 26. Anmeldelse af Edvin Kau: »Dreyers filmkunst«. IN Mediekultur 16, 1991. 3 s. 
 27. »Der Spiegel, der verschwand. Über Niels Strøbeks Neo-Realismus«. Arbejdspapir nr. 92, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet 1992. 28 s.
 28. »Opstigning til modernisme. Bjergbilleder: tårne, tinder og flyvefantasier«. Arbejdspapir nr. 98. Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet 1992. 33 s.
 29. »Billedsamfundet i barokkens spejl. Om nybarok og nymanierisme«. Arbejdspapir nr. 106, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet 1992. 36 s.
 30. »Bryson og billedets betydning. En introduktion til Norman Brysons forfatterskab«. IN CfK-Nyt 40, Sept. 1992. 14 s.
 31. »Lynch-læsninger«. Anmeldelse af Anne Jerslev: David Lynch i vore øjne. IN Mediekultur 18, 1992. 3 s. 
 32. »Om formel omgang med billeder«. IN Fransk-Nyt 187, November 1992, 14 s.
 33. »Kunstkomparation. Introduktion til Wendy Steiner«. IN CfK-Nyt 42, nov. 1992. 13 s.
 34. »Dette er (ikke) et billede - rammer for en analyse af et Roy Lichtenstein-maleri«. INEST II: Grunnlagsproblemer i estetisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Oslo 1992, 10 s.
 35. »Syn og synæstesi. Kunstarternes sammenkomst«.IN EST IV: Grunnlagsproblemer i estetisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Oslo 1993, 29 s.
 36. »Mondrian: Abstraktionen som jämviktens utopi«. IN Jan-Gunnar Sjölin (red.): Att tolka bilder, Studentlitteratur, Lund 1993 (oversat af Sven-Erik Torhell). 10 s.
 37. »Motivets selvfortæring - kannibalisme, kogekunst og kosmisk komik« IN Profil / ARR. Idéhistorisk tidsskrift 4 / 1993, Oslo 1993S. m. Carsten Thau. 12 s.
 38. »Med en arkitekt i maven. Om Peter Greenaway's Rom-film« IN Arkitekten, nr. 5 / april 1994.S. m. Carsten Thau. 8 s.
 39. »Kunstvidenskabens ›Wunderkammer‹. Udstillingsæstetik som udfordring til den kunsthistoriske identitet«. IN Morten Kyndrup og Carsten Madsen (red.): Det forskudte. Æstetikstudier 1, Aarhus Universitetsforlag 1995. 40 s.
 40. »Operaens arkitektur. En analyse og nogle overvejelser i anledning af et samspil mellem Mozart, Losey og Palladio«. Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning 37-96, 1996. 52 s.
 41. »Tilbage til fremtiden. Thomas Bangs fremtidstrofæer som tidens tegn / Back to the Future. Thomas Bang's trophies as signs of the times«. IN Thomas Bang. Katalog, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1995. 13 s.
 42. »Lyset og linjen / Light and Line«. IN: Andreas Schmid, Stefan Becker: To historier om tid, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1996. 14 s.
 43. »Stories with gaps. Reinbothe and Bang as storytellers«. IN Jytte Høy (red.): Apartment One, 1996. 5 s.
 44. »Vindue mod vest« IN Tegl (katalog til Statens Byggeforskningsinstituts jubilæumsudstilling på Aarhus Kunstmuseum), København 1997. 6 s.
 45. »Mytologisk maleri« IN Dansk-Noter, Dansklærerforeningen 1997. 7 s.
 46. »Kunstarternes sammenkomst. Om kunstkomparation« IN Ny poetik 7 / 1997, Odense Universitetsforlag. 16 s.
 47. »Bord 5« / »Table 5« IN: Lars Kiel Bertelsen: Bord 5, Ark, Aarhus 1997. 11 s.
 48. »Filmbyer. Byrum som filmisk scenografi«. IN: Palle Schantz Lauridsen (red.): Filmbyer, Forlaget Spring / Æstetik og Urbanitet, København 1998. 36 s.
 49. »Tilbage til fremtiden. Thomas Bangs fremtidstrofæer som tidens tegn« IN: Lena Björkqvist & Anna Vihervaara (red.:) Konsten efter 1945. Nordiks konsthistorikersymposion i Åbo 1996, 1998. 5 s.
 50. »Byen på højkant. Perspektiver på skyskraberen«. IN:  Gregers Algreen-Ussing, Lise Bek, Jens Schjerup Hansen (red.): Perspektiv på rum, SBI-Byplanlægning 76 · Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1999. 28 s
 51. »Tre bidrag til billedforståelsen. Bryson, Bal og Barthes om forholdet mellem tekst og billede«. IN: Hans Dam Christensen, Anders Michelsen og Jacob Wamberg (red.): Kunstteori. Positioner i nutidig kunstdebat,Borgens Forlag, Kbh. 1999. 41 s.
 52. »Ankomst til Århus« IN Søren Elgaard (red.): Reflex Århus, Kunstforeningen af 1847, 2000. 4 s
 53. »Objekt og optik. Om perspektiver i nyere kunsthistorisk forskning«. Upubliceret manus. 37 s.
 54. »At bevare foranderligheden – en skitse til byanalyse«. S. m. Gregers Algreen-Ussing, Lise Bek, Christer Bengs, Jens Schjerup Hansen og Hans Ovesen. IN Hans-Jørgen Frederiksen og Anne-Louise Sommer (red.): Kunsthistoriske kontakter,Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2003. 27 s.
 55. »Som i et spejl – et hjemsøgt paradis på Sophienholm. Om Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingemanns udstilling: »Spejlet, instrumentet, gyngen og genkomsten««. Katalog, Sophienholm, 2003. 30 s.
 56. »Et andet bud på »Det andet bud«. Om et »ikonoklastisk« maleri af Vilhelm Lundstrøm«. IN Mikkel Bolt / Jacob Wamberg (red.): Ikonoklasme, Aarhus Universitet, Afd. for Kunsthistorie 2004. 4 s.
 57. »Sans og samling. Om forholdet mellem musik og billede«. Manuskript, 2004. 43 s.
 58. »Bybilledet, museet og metaforen – om situering af kunstmuseer«. INValör. Konstvetenskapliga Studier 2-3, Uppsala Universitet, 2004. 21 s.
 59. »Århus år 2004. Nogle byrefleksioner« IN Niels Lehmann m.fl. (red.): Kulturliv i Aarhus. Fra bjerget til byen I. Årbog fra Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitetsforlag 2005. 15 s.
 60. »Stor bog om storbyens billeder«. Anmeldelse af Anne Ring Petersens »Storbyens billeder«. IN: Periskop. Forum for kunsthistorisk debat nr. 12, København 2005. 4 s.                               
 61. »Udenværker. Strategier for udstillingsanalyse«. IN: Ane Hejlskov Larsen og Bruno Ingemann (red.): Ny dansk museologi, Aarhus Universitetsforlag 2005. 21 s.
 62. »Det urbane rum som udstillingsramme« IN Elisabeth Bodin og Johanna Lassenius (red.): Udstillinger – mellem fokus og flimmer, Multivers, København 2006. 20 s.
 63. »Skulpturen som sted« IN Pia Andersen (red): Guttormsen,Sophienholm, Lyngby 2007. 20 s.
 64. »Maleriets materie. Anselm Kiefers Dein goldenes Haar, Margarethe« IN Lisbeth Bonde og Maria Fabricius Hansen (red.): Hvorfor kunst?, Gyldendal 2007. 9 s. 
 65. »Materiens modstand. Om substans i visuelle kunstarter«. IN Maria Fabricius Hansen og Hans-Jørgen Frederiksen (red.): Materialitet,Institut for Æstetiske Fag, Afd. for Kunsthistorie, Aarhus Universitet 2007. 31 s. (s. 95-125)
 66. »Talende arkitektur. Om sprog og bygningskunst«. IN Sproget og de ordløse kunstarter,Modersmål-Selskabets Årbog 2007, C. A. Reitzels Forlag, København 2007. 15 s. (s. 103-117) 
 67. »Genstridige stole. Om Poul Ingemans møbelkunst.«. Katalog til udstillingen Nu da tiden er inde, Kunstindustrimuseet, København 2007.   (s. 98-103). 6 s. 
 68. »Frandsens Flora. Omkring Erik A. Frandsens blomsterbilleder / Frandsen’s Flora. Concerning Erik A. Frandsen’s Flower Paintings« IN Jens Erik Sørensen (red.): Erik A. Frandsen. De dobbelte rum / Erik A. Frandsen. The double Space, Aros 2008. (s. 166-181). 15 s.
 69. »Borgerhjem og alladins-hule. Om Davids Samling i ny skikkelse« IN Danske Museer. Årgang 22. Nr. 6, December 2009 (s. 5-8) 4 s.
 70. »Affaldets forvandlinger« IN Ingvar Cronhammar m.fl. (red.): Landet i bevægelse. Hvorfra vi står 2. Danmark under forvandling. Et fotografisk øjebliksbillede, Gyldendal, København 2010 (s. 124-127). 4 s.
 71. »Rum og indbo hos Kaspar Bonnén – bogstaveligt og billedligt«. IN The Room Can Never Be Closed – Kaspar Bonnén, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2010, (s. 129-136) 8 s.
 72. »Byens grænser. Undervejs fra Salzburg til Los Angeles«. IN Gregers Algreen-Ussing, Lise Bek, Claus Bech Pedersen (red.): Arkitektur på grænsen, Sandbjerg 2005, Statens Byggeforskningsinstitut / Aalborg Universitet 2011:03, Hørsholm 2011 (s.70-84) 15 s.
 73. »Mord, giftermål og intermedialitet. Fortælling og genfortælling hos Sandro Botticelli og Alfred Hitchcock« IN Hans Henrik Lohfert Jørgensen / Astrid Bryder Jeppesen / Camilla Skovbjerg Paldam (red.): All Media Are Mixed Media. Intersensorisk og intermedial analyse i kunsten, Scandinavian Book, Aarhus. 32 s.
 74. »Forfatterens portræt« (Anmeldelse af Steen Klitgård Povlsen: Forfatterens billede. Portræt af en genre, 2010) IN Standard, 25. Årgang, nr. 22011. 2 s.
 75. »Ingvar Cronhammar – mellem klassicisme og manierisme«. IN Morten Stræde og Ingvar Cronhammar: Ideal – Ein Gespräch, Niels Stærk Galleri, Vendsyssel Kunstmuseum. Fyns Kunstmuseum 2011. (s. 36-56) 21 s.
 76. »Morten Stræde – mellem konstruktion og dekonstruktion«. IN Morten Stræde og Ingvar Cronhammar: Ideal – Ein Gespräch, Niels Stærk Galleri, Vendsyssel Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum 2011. (s. 66-86) 21 s.
 77. »Dialog eller duel? En skulpturel samtale mellem Ingvar Cronhammar og Morten Stræde« IN Morten Stræde og Ingvar Cronhammar: Ideal – Ein Gespräch, Niels Stærk Galleri, Vendsyssel Kunstmuseum. Fyns Kunstmuseum 2011. (s. 12-25) 10 s.
 78. »Skyskraberkomplekser. Den vertikale verdensby«. IN New York(»videverden-serien«), Aarhus Universitetsforlag 2012, 21 s.
 79. »Erindringsbyen. En hovedstads omgang med historien«. IN Berlin (»videverden«-serien), Aarhus Universitetsforlag, 2012, 19 s.
 80. »Nærvær og atmosfære. To begreber« IN Birgit Eriksson, Jacob Lund, Henrik Kaare Nielsen og Birgitte Stougaard Pedersen (red.) Æstetisering – forbindelser og forskelle. Festskrift til Morten Kyndrup,Forlaget Klim, Aarhus 2012, 12 s.
 81. »På hjemmefronten. Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingeman i grænselandet«. IN Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingeman: Langsomt hen mod udkanterne af det forgangne, Sønderborg Slot, Sønderborg 2012. Katalogtekst, 101 s.
 82. »Mediernes mellemrum. Om Jean-Luc Godards filmiske billedgalleri«. IN Peter Ole Pedersen (red.): Billedkunst og film, Passepartout 34, 2013. 44 s.
 83. »In the Wake of Wagner.On Anders V. Munch’s doctoral thesis From Bayreuth to Bauhaus. The Gesamtkunstwerk and the modern art forms«, Officiel disputatsopposition, Journal of Nordic Aesthetics,no 46, 2013. 12 s.
 84. »Tingenes tavse samtale: Punktnedslag i stillebengenren« / »The silent conversation of things: Salient points in the still life genre« IN Folke Kjems, Anders Gaardboe Jensen (red.) Det stille liv : Illusion & virkelighed,Holstebro Museums Forlag, Holstebro 2015. 45 s. / 12 s.
 85. »Andreas Huyssen, Miniature Metropolis: Literature in an Age of Photography and Film« Anmeldelse. IN Critical Inquiry 43, no. 1 (Autumn 2016), 2 s.
 86. »1905. Arkitektur.« IN: Danmark bliver moderne 1900-1950, Aarhus Universitetsforlag 2016, 2 s.
 87. »Veje til arkitektur og byrum« Anmeldelse af Klaske Havik:Urban Literacy. Reading and Writing Architecture.Rotterdam: nai010 publishers, 2014 og Iain Borden, Murray Fraser, Barbara Penner (ed.): Forty Ways To Think About Architecture. Architectural history and theory today,Chichester: Wiley, 2014, IN Periskop nr. 16,2016. 3 s.
 88. »Den totale transvisualitet.« Anmeldelse af Tore Kristensen, Anders Michelsen, Frauke Wiegand (ed.): Transvisuality: The Cultural Dimension of Visuality. Volume I: Boundaries and Creative Openings/ Volume II: Visual Organizations,Liverpool University Press, 2013 / 2015 IN Kultur &Klasse 122, 2016
 89. »Willumsen, vitalismen og lyset« / »Willumsen, Vitalism and the Light« IN Jeanne Rank Schelde / Lise Pennington (red.):Den vilde vovede og sene Willumsen / Wild, Bold, and Late Willumsen, Aros Aarhus Kunstmuseum, 2016(s. 12-33)22 s.
 90. »1998. Arkitektur.« IN Danmark i Europa 1950-2000, Aarhus Universitetsforlag 2017, 2 s.
 91. »Søjle, cirkel og centrum Om skala og symmetri i Ingvar Cronhammars kunst og design«. Horsens Kunstmuseum 2017. 30 s.

 

Rapporter

 

1.      Midtvejsrapport. Æstetisk Kulturarbejde, 1983. 72 s. 

2.      Semesterrapport. Æstetisk Kulturarbejde, 1983. 29 s.

3.      Foreløbig rapport. Æstetisk Kulturarbejde, 1984. 28 s.

4.      Endelig rapport. Æstetisk Kulturarbejde, 1985. 18 s. Rapporterne (1-4), som den ›endelige rapport‹ omfatter, er skrevet sammen med Erik Exe Christoffersen, Morten Kyndrup og Ansa Lønstrup.

5.      Evaluering af forskningen på Arkitektskolen i Aarhus 1994-97,Kulturministeriet, jan. 1998 (formand; s.m. Bodil Due, Mats Edström, Jerker Lundequist), 48 s.

6.      Evaluering af forskningen ved Kunstakademiets Arkitektskole 1996-98,Kulturministeriet, marts 1999 (formand; s.m. Birgit Cold, Morten Kyndrup, Tom Simons). 55 s.

 

 

CV

CV – Anders Troelsen

 

1973            

Exam. art. i filmvidenskab, KU

Deltidslærer ved Gladsaxe Seminaret (børnelitteratur)

Leder af gruppe vedr. filmsociologi under Nordisk Sommeruniversitet

1976            

Mag. art. i litteraturvidenskab, KU

1977

Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi, KU (litteraturforskningens metoder)

1978            

Ekstern lektor, Kunsthistorie, AU (-81) (visuel kultur)

Gæsteforelæser ved Institut für Skandinavistik, Freie Universitât, Berlin

1979            

Ekstern lektor, Filmvidenskab, KU (-81)

1980            

Ekstern lektor, Litteraturvidenskab, KU (-81)

1981            

Seniorstipendiat, Litteraturvidenskab, KU

1982            

Midlertidig adjunkt AU (tværæstetik)

1984            

Lektor, Kunsthistorie, AU (siden 2003 m.s.k.)

1985

Gæsteforelæser ved Tromsø Universitet, Norge

1986

Gæsteforelæser ved Trondheim Universitet, Norge

Medlem af Fakultetsråde, AU

1987-90        

Institutbestyrer, AU

Censor i Litteraturvidenskab, KU (88-) og Kulturformidling, OU

Studieophold i Budapest (Kulturministeriets udvekslingsaftaler)

Gæsteforelæsninger i Budapest og Wien

Studierejse til Tyskland, Schweiz og Østrig

Formand for Det humanistiske Fakultets publikationsudvalg

Censor i Kunsthistorie, KU (-06)

1991            

Forskningsstipendium (SHF) ved Center for Kulturforskning (91-93). Herunder medarrangør af flere symposier

1992                     

Gæsteunderviser, Bergen Universitet

Studieophold, Udenrigsministeriets legatbolig i Paris

Bestyrelsesmedlem i Nordisk Kunsthistorikersammenslutning (-04)

1993

Studieleder ved Institut for Kunsthistorie, AU

Freelance kunstkritiker, dagbladet »Information« (-98)

Ekstern lektor, KU (Moderne Kultur)                                                                                                         

Gæsteforelæsninger, Kunstakademiet i Oslo

1994     

Ophold på Det danske Akademi i Rom

Gæsteforelæsninger i Sverige (Stockholm, Lund, Malmø) 

1995

Bedømt professorkompetent (Æstetik og Kultur, AU)

1996

Bestyrelsesmedlem i Nordisk Selskab for Inter-Art Studier

Forskningsstipendium, Center for Kulturforskning, AU (kortere ophold i USA)

Medarrangør af Word & Image-kongres i Dublin, Irland

Gæsteforelæsning, Universitetet i Trondheim

Forelæsning ved Foreningen af danske Kunstmuseers årsmøde

1997

Bedømt professorkompetent (kunsthistorie AU, stillingen blev ikke besat)

Formand for nordisk udvalg: Forskningsevaluering af Arkitektskolen i Aarhus (rapport til Kulturministeriet)

Foredrag, internationalt seminar i Paris, arr. Netværket for Litteratur og Billedmedier

Leder af seminargruppe i.f.m. »Urban Space«, Det danske Akademi i Rom

1999

Førsteopponent, Bergens Universitet (disputats om byarkitektur)

Konsulent ved Oslo Universitet (ph.d.-stipendier)

Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. professorat i kunsthistorie ved Trondheim Universitet

Formand for nordisk udvalg: forskningsevaluering af Kunstakademiets Arkitektskole (rapp. Kulturministeriet)

2000

Orlov og forskningsophold i Bruxelles, Belgien

2001

Medlem af ledergruppen for »Colli Albani«-projekt

Stipendium fra Dansk Center for Billedkunst (Kulturministeriet): to måneders ophold i Los Angeles 

2003

Fakultetsopponent, Lunds Universitet

Hovedansvarlig for Nordisk Kunsthistorikerkongres 15.-17.8 (»Udstillingsæstetik«)

Sagkyndig mht. professoropnormering ved Uppsala Universitet

Gæsteprofessorat,Uppsala Universitet (Konstventenskap)

Bedømt professorkompetent til stilling i Kunsthistorie, AU

2004

Medarrangør af symposium om "Kunst og ironi"

Medlem af bestyrelsen for Ph.D.-programmet "Kunst, litteratur og kulturstudier"

2005

Leder af forskningsgruppen "Rum og æstetik", AU

Medarrangør af nordisk symposium: »Ekfrasens former«

2007

Formand for disputatsudvalg, Lunds Universitet.

Formand for disputatsudvalg, AU (installationskunst)

Keynote, supervision, ph.d.-seminar, Universitetet i Oslo

2008

Formand for disputatsudvalg, AU (arkitektonisk rumopfattelse)

Censor, Arkitektskolen. Aarhus                         

Key-note,  supervision ved ph.d.-seminar på Sandbjerg Slot  

Foredrag på Willumsen-museet og Louisiana (om kunstmuseer)

2009

Formand for disputatsudvalg, AU (Gesamtkunstwerk’et)

Medlem af arrangementskomitéen for Sandbjerg-seminarer (arkitektur og urbanisme) (-12)

2010

Studierejse til Singapore 

Visiting Fellow, Lingnan University, Hong Kong

2011

Studierejse til Dubai

2013

Medlem af bedømmelseskomité for disputats ved Växjö Universitet

2014

Medlem af ansættelseskomité vedrørende MSO-professorat ved Arkitektskolen i Aarhus

Studieophold i Det danske Kulturinstituts legatbolig i Skt. Petersborg

2015

Studieophold på det Danske Institut i Athen

2016

Studieophold i Udenrigsministeriets legatbolig i Paris

2017

Ved fratrædelse fra AU tilegnet seminar og festskrift (»Visuelle tilgange«, Passepartout)

Tildelt Investigator's Grant fra Novo Nordisk Fonden (projekt: »Byen på højkant. Urbanistiske perspektiver på skyskraberbyen«)

Professor ved Arkitektskolen i Aarhus

2018

Studierejser til Malaysia (Kuala Lumpur), Australien (Sidney, Melbourne), USA (Chicago, Seattle), Canada (Vancouver)

Projekter

Publikation

 • 2 Bidrag til bog/antologi
 • 1 Tidsskriftartikel

En hval til Vesterbro Torv?
: Ingvar Cronhammar, Jørgen Kreiner-Møller og Erik Nobels projektudkast til et byrum i Aarhus

Troelsen, A., 2019, Ad Acta: Arkiverede visioner. Pedersen, P. O. (red.). Køge: KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, s. 50-52 3 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Sans og samling: Om sammenligninger mellem musik og billede

Troelsen, A., 2019, I : K&K: kultur og klasse. 127, s. 91-110 20 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Spil med spejle / Deflected Reflections: Kontrast, symmetri og tid i Gordon Douglas’ videokunst / Contrast, symmetry and time in the video art of Douglas Gordon.

Troelsen, A., 2019, In My Shadow. Douglas Gordon. Lise, P. (red.). AROS Aarhus Kunstmuseum, s. 50-99 50 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review