Forsknings-laboratorium 3: Radikal bæredygtig arkitektur

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Visionen i Forskningslab 3 er at bidrage til at formindske den voksende afstand mellem de globale og lokale samfundsudfordringer, der har med rum og arkitektur at gøre. Kulturelle, social og teknologisk bæredygtige tilgange, modeller og metoder undersøges og opspænder forskningsfeltet .

Forskningslab 3 fokuserer på forholdet mellem voksende og aktuelle samfunds- og miljøudfordringer i forbindelse med udformning af rum og de kompetencer, tankegange og metoder i den arkitektoniske profession, der skal adressere disse udfordringer.

Lektor Thomas R. Hilberth er fungerende koordinator i Forskningslab 3

Emneord

  • Proces og metode

Publikationssamarbejder i løbet af de sidste 5 år.

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller