• PostadresseVis på kort

    Fabrikmestervej 90

    1435 København K

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Udgangspunktet for Center for Codesign Research er, at design er en social proces, og at der er et kraftfuldt kreativt potentiale for nytænkning og innovation ved aktivt at involvere potentielle brugere og andre interessenter aktivt i designprocessen.

Det overordnede mål er både at producere viden om designarbejdets grundlag og praksis og at bidrage til en stadig forbedring af feltet gennem udvikling af designtilgange, metoder og værktøjer, hvor deltagernes viden og erfaringer bringes i spil, og designaktiviteterne samtidig understøtter læringsprocesser for alle involverede.

Helt centralt er en eksperimenterende forskningstilgang, der dels tager udgangspunkt i eksisterende praksis, dels udforsker nye muligheder ved, at deltagerne 'øver sig på fremtiden'. Ny viden produceres hermed gennem samspillet mellem personer, artefakter og kontekster. Center for Codesign integrerer - og er i dialog med - viden fra flere forskningsområder f.eks. participatory design, design antropologi, science and technology studies, performance studies og interaktionsdesign.

Samarbejde med virksomheder
Forskningsprojekterne gennemføres typisk i samarbejde med virksomheder, offentlige organisationer, bureauer og/eller andre vidensinstitutioner. Eksempler er profesionnelle inden for sundhedssektoren, Vestforbrænding A/S, Københavns Kommune, Arkitema, 1508, 3PART, Mindlab, Workz, Designit, ITU, DTU og KU.