• PostadresseVis på kort

    Philip de Langes Allé 10

    1435 København K

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Centerleder: Jens Kvorning

Center for Byplanlægning fungerer som videncenter for planlægning i relation til Arkitektskolens forskning og normaluddannelse, men i tæt samarbejde med planlægningsfaget udenfor skolen og med danske og internationale forskningscentre. Centret indsamler, strukturerer og distribuerer aktuel international viden om byplanlægning og byforskning. Centret udfører desuden selvstændige forskningsprojekter.

Centrets formål er at indsamle, strukturere og formidle den mest aktuelle danske og internationale viden om byplanlægning og byforskning samt at udføre større, selvstændige forskningsprojekter.

Arbejdet sker i samarbejde med danske og internationale forskningscentre og i temporære forskningsnetværk.

Forskningen er organiseret indenfor to hovedfelter:  1) Globalisering og byernes restrukturering 2) Strategisk planlægning.

Under disse forskningsfelter er der en række forskningstemaer:

Events og strategisk planlægning  Igangværende projekt: Katrine Østergaard: Brugen af OL og Vinter OL som katalysatorer for byomdannelse

Turisme og strategisk planlægning  Igangværende projekt: Jens Christian Pasgaard: Studiet af turisme og byudvikling i 5 danske cases

Pilotprojekt: Turismedrevet byudvikling knyttet til lavprislufthavne

Informations og kommunikationsteknologier og urban restrukturering  Igangværende projekt: Vanessa Carlow: ICT’s and urban change

Globaliseringen effekter i Nordiske storbyer  Igangværende projekter: Pilotprojekt: Vesterbro

Urban restrukturering og strategisk planlægning  Igangværende projekt: Jens Kvorning: 12 europæiske cases. Igangværende projekt: Lisbeth Poulsen, Jens Kvorning og Bo Grönlund:

Strategisk havneomdannelse i Danmark Udviklingsstrategier – databasebaseret eksempelsamling (Jens Kvorning, Bo Grönlund, Leif Jønsson i samarbejde med EUKN)

Organisationens forskning

Om forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Center for Byplanlægning

Centrets formål er at indsamle, strukturere og formidle den mest aktuelle danske og internationale viden om byplanlægning og byforskning samt at udføre større, selvstændige forskningsprojekter.

Arbejdet sker i samarbejde med danske og internationale forskningscentre og i temporære forskningsnetværk.

Forskningen er organiseret indenfor to hovedfelter: 
1) Globalisering og byernes restrukturering
2) Strategisk planlægning.