Possible Greenland

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed Deltagelse i workshop, seminar og kursus

Beskrivelse

Deltagelse i Future Greenland workshop i Ilulissat, Grønland Projektet FUTURE GREENLAND: Grønland står på kanten af en udvikling der vil ændre landets fremtid radikalt. Det er nu op til det grønlandske folk at træffe de rigtige beslutninger for at skabe en bæredygtig samfundsmæssig, kulturel og miljømæssig udvikling, der bedst muligt realiserer landets og folkets potentialer. Projektet sætter fokus Grønland, der i disse år skal træffe en række afgørende valg for landets fremtid. FUTURE GREENLAND sætter fokus på de udfordringer og løsninger, som Grønland står overfor i takt med, at isen smelter, enorme råstofressourcer bliver tilgængelige og nye erhverv og bykulturer opstår. Afsæt for projektet er den udvikling der foregår netop nu i Grønland indenfor tre områder: politisk, klimamæssigt og erhvervsmæssigt. Politisk er Grønland drevet af en øget selvstændighed, hvor overgangen fra hjemmestyre til selvstyre i 2009 markerer begyndelsen på en ny æra, hvor landet i højere grad står på egne ben og er ansvarlig for egen udvikling. Klimamæssigt oplever Grønland en række både positive og negative ændringer som følge af klimaforandringer; i det sydlige Grønland bliver landbrug pludselig muligt, på vestsiden af landet skaber afisning af Polarhavet nye sejlruter og placerer Grønland meget centralt mellem stormagterne USA/Canada, Rusland og Kina. Erhvervsmæssigt præges Grønland af enorme forekomster af råstoffer i den grønlandske undergrund. Udfordringen er på den ene side profitere på ressourcerne og på den anden side at skabe kontrakter med internationale virksomheder, der sikrer grønlandsk råderet over undergrunden. Endvidere skal det sikres at overskuddet fra udvindingerne kommer det grønlandske folk til gode og er skånsom overfor naturen. Disse forhold sætter Grønland overfor at skulle træffe en række svære valg. Hvordan den lille befolkning i det enorme land vælger at handle nu, kommer til at have afgørende betydning for landes udvikling de næste mange generationer. Udstilling FUTURE GREENLAND er et samfundsorienteret videns- og debatprojekt, der griber fat i en højaktuel dagsorden og udvikler nye visioner for Grønlands fremtid. Dansk Arkitektur Center ønsker at skabe et kvalificeret og visionært indlæg i denne proces og gennem et bredt perspektiv at kigge på de potentialer, der præger Grønlands fremtid. Projektets foreløbige kulminationspunkt bliver på Arkitekturbiennalen i Venedig, august 2012. Hertil vi en gruppe af grønlandske og danske arkitekter og andre aktører under ledelse af projektets kuratorteam v. professor Minik Rosing og NORD Architects præsentere pragmatiske visioner for Grønlands fremtid. 2/2 Målet er at udstillingen skaber debat og at projektet bliver uundgåeligt i Grønland samt opleves som en succes i Venedig. Det planlægges at FUTURE GREENLAND vises i Nuuk i Grønland i løbet af foråret 2013 i forbindelse med Grønlands Arbejdsgiverforenings konference FUTURE GREENLAND og i DAC i København omkring sommer 2013. Andre mulige udstillingssteder er under udarbejdelse. Projektets formidlingskanaler Projektet formidles via: - Udstilling i den danske pavillon på den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig september 2012 - Publikation/ katalog - arc.tic.log - Web – www.dac.dk/futuregreenland - World tour – 1. Stop: Katuaq Kulturhus i Nuuk i 2013 – 2. stop: DAC i København I tillæg til projektet er en række mediesamarbejder undervejs. Et med DR der planlægger en programrække der via projektet belyser forskellige tematikker i Grønland og kulminerer i en temaaften på DR2 i forbindelse med Venedigbiennalen. Et samarbejde med Politiken om via artikelrækker, indlæg og anmeldelser at sætte fokus på Grønlands aktuelle situation og det konkrete projekt FUTURE GREENLAND. Projektets parter Kommissær for projektet: Dansk Arkitektur Center ved adm. dir. Kent Martinussen Hovedkurator: Minik Rosing, professor i geologi ved Københavns Universitet Med-kurator: NORD architects Udstillere (deltagende arkitektvirksomheder og aktører): TNT Nuuk, Tegnestuen Nuuk, KITAA Arkitekter, Qarsoq, Clement & Carlsen Arkitekter og Thomas Riis BIG+ Superflex, David Garcia Studio+ Henning Larsen Architects, Elkiær & Ebbeskov + Hausenberg, Vandkunsten Conditions+ Terroir + Boris Brorman Jensen, CEBRA + Transform + Arkitektskolen i Aarhus. Øvrige samarbejdspartnere: Grønlands Selvstyre, Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlands Turist- og Erhvervsråd samt Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq og Kujalleq Kommune. Projektet støttes af: Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg samt fonde og sponsorer
Periode6 feb. 201210 feb. 2012
BegivenhedstypeWorkshop
PlaceringIlulissat, Grønland

Emneord

  • Grønland
  • samfundsudvikling