Metodeudvikling i forbindelse med kortlægning af fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer: Landsbyer under pres

Aktivitet: Andre aktivitetstyperVejledning og eksaminator

Beskrivelse

Forundersøgelse Thy 47 sider
kortlægning af landsbyerne:
Hundborg 29 sider
Morup Mølle 19 sider
Skyum 22 sider
Ydby-Tvolm 24 sider
Øsløs 25 sider
Forundersøgelse Roskilde 43 sider
kortlægning af landsbyerne:
Hvedstrup 21 sider
Snoldelev-Hastrup 21 sider
Vindinge 19 sider
Periode20092010