landskabsdannelse og naturtyper i&II

Majgaard Krarup, J. (Foredragsholder)

  Aktivitet: Tale eller præsentation Foredrag og mundtlige bidrag

  Beskrivelse

  Hvorfor ser landskabet ud som det gør?

  Det er et spørgsmål man nødvendigvis må stille sig selv, når man som arkitekt skal placere en bygning, en skov, arbejde med vandafledning eller omdanne et byområde.

  De geologiske processer der gennem millioner af år har formet det landskab vi idag betragter og agerer i, er en kontinuerlig process som vi i stadig større grad interagerer med. Både når vi placerer en bebyggelse, graver råstoffer til byggematerialer ud af en bakke, når vi regulerer vandløb og indvinder land til nye formål.

   

  Terrænnet og landskaberne udgør et fundament, der giver karakter og identitet – hvis man forstår at aflæse det og omsætte dets kvaliteter i den arkitektoniske forslagsstillelse.

  Tidligere placerede man i stor udstrækning byer og bebyggelser ud fra en forståelse og aflæsning af landskabstyperne og de muligheder og ressourcer der ligger potentielt og implicit i de forskellige landskabstyper. Senere frigjorde man sig så vidt muligt herfra og placerede bydele, infrastruktur og bygninger mere frit i landskabet og udfra andre parameter.

  Under indflydelse af de mærkbare klimatiske forandringer er en større forståelse af de geologiske forhold og processer i forbindelse med eksempelvis byomdannelsesprojekter, skovrejsning, regulering af vandafstrømning o.lign. igen aktualiseret og kommet i fokus.

   

  Kurset introducerer på en generelt niveau til Danmarks geologi, landskabsdannelse og kulturlandskaber, og mere specifikt til de sjællandske landskabstyper, ligesom der introduceres til hvordan driftsformer og andre  forhold indvirker på og medvirker til dannelsen af de danske landskaber af idag.


  Emneord: kulturlandskabsdannelse, produktion af landskab, geologiske forhold, arkitektur, klima, globalisering
  Periode10 sep. 2009
  Begivenhedstitellandskabsdannelse og naturtyper i&II: null
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringKunstakademiets Arkitektskole

  Emneord

  • kulturlandskabsdannelse, produktion af landskab, geologiske forhold, arkitektur, klima, globalisering