Habitatdirektivet

Odgaard, M. (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed Deltagelse i workshop, seminar og kursus

Beskrivelse

'Habitatdirektivet er ikke implementeret i en enkelt lov eller bekendtgørelse, men derimod på tværs i noget der hurtigt får karakter af et uoverskueligt lovkompleks: – Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Planloven. På dette kursus får du overblik over habitatdirektivets implementering i dansk lovgivning.Vi sætter fokus på habitatbekendtgørelsens § 7 og 8 og hvordan administration og planlægning kan ske under størst mulig hensyntagen til beskyttelse af Natura 2000 områdernes naturtyper og de plante- og dyrearter, som området er udpeget for, når der skal gives tilladelser og vedtages planer m.v. Vi kikker nærmere på habitatprocedurens forskellige trin: screening, habitatkonsekvensvurdering og godkendelsen og artsbeskyttelsens implementering i dansk lovgivning samt på arternes aktuelle status. Endelig ser vi lidt nærmere på rammerne og indholdet i Natura 2000 planerne, de opfølgende handleplaner og Bilag IV-arternes beskyttelse.-
Periode14 nov. 201215 nov. 2012
BegivenhedstypeKursus
PlaceringSilkeborg

Emneord

  • Planlægning
  • Natur
  • Lovgivning