Det Særlige Bygningssyn (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemskab Medlemskab af udvalg, råd og nævn

Beskrivelse

Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturarvsstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Kulturarvsstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Kulturarvsstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturarvsstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.


Navn: Medlem

Body type: udvalg
Periode1 aug. 200731 jul. 2011
Sted for afholdelseDet Særlige Bygningssyn