Der skal kaos til at få en dansende stjerne: Pædagogisk praksis på Danmarks Designskole og dens kontekstuelle rammer i lyset af en omstillings tid

Kjølsen, T. (Foredragsholder)

    Aktivitet: Tale eller præsentation Foredrag og mundtlige bidrag

    Beskrivelse

    I de seneste år har der med en stigende omverdenspåvirkning af politisk og økonomisk karakter været sat et øget fokus på skolens kerneydelse; undervisning i designfagene. Nedskæringer og krav om øget effektivitet og fleksibilitet i en neoliberal tidsalder sætter sig igennem, bla. ved en halvering af undervisningstimer pr. studerende siden 1995. Med en stadigt stigende kompleksitet i og omkring uddannelsen, dens indhold, erhvervsorientering, politisk-økonomiske styring fra Kulturministeriet og krav om akademisering skal den nutidige undervisning afvikles på den halve tid uden tilførsel af yderligere undervisningsmidler. Styringsrationalet på skolens ledelsesniveau har primært været kvantitativ styring af designundervisningen, og mere rationelle indlæringsmetoder.
    Periode1 maj 200425 maj 2004