Danmarks Akkrediterings Institution (Ekstern organisation)

Koch, M. (Medlem)

Aktivitet: Medlemskab Medlemskab af udvalg, råd og nævn

Beskrivelse

Vi arbejder med at sikre kvalitet og relevans på det videregående uddannelsesområde.

Det gør vi i Danmarks akkrediteringsinstitution gennem akkreditering af alle typer videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser og udbud. I akkrediteringerne har vi fokus på at understøtte institutionernes eget arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne.

Som helhed skal akkrediteringssystemet styrke uddannelseskvaliteten i den videregående uddannelsessektor og medvirke til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked til gavn for både de studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Vi formidler også relevant viden om akkreditering og kvalitetssikring i en lang række af analyse- og formidlingsprojekter. Det sker blandt andet i dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører.

Organisation
Organisationsdiagram

Vores organisation består af en direktør og fire enheder med følgende arbejdsopgaver:

Ledelsessekretariatet

Understøtter de andre sekretariaters arbejde.
Styrer økonomien.
Håndterer intern og ekstern kommunikation.

Område for Professions-, Erhvervsrettede og Maritime Institutioner (PEM)

Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser og udbud inden for området.
Forestår akkrediteringer af professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.
Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Område for Universiteter og Kunstneriske Institutioner (UNIK)

Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser inden for området.
Forestår akkrediteringer af universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Rådssekretariatet

Betjener Akkrediteringsrådet.
Forbereder rådets møder.
Står for rådets kommunikation med operatører.
Har kontakt til rådets interessenter.

Ekspert med speciale i pædagogik og didaktik

Body type: Evaluering og akkreditering af statsstøttede uddannelser
Periode2007 → …
Sted for afholdelseDanmarks Akkrediterings Institution, Danmark
Grad af anerkendelseInternational

Emneord

  • kvalitetssikring, kompetencer, vidensproduktion
  • evaluering,