Bygherrenetværket vedr. rammeudbud af energifacaderenovering (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemskab Medlemskab af bedømmelsesudvalg

Beskrivelse

Rammeudbud til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering og fremtidssikring af almene etageboligafdelinger opført 1960 - 1976

Rammeudbuddet formulerer bygherrekrav til nyindustrialisering af energifacaderenovering i relation til Arkitektur, optimering og innovation

bedømmelseskomiteen bestod af Claus Poulsen AL2bolig, Torben Gade GBL, Søren Hygum Langkærparken og undertegnede

Body type: totalentreprisekonkurrence
Periodefeb. 2013 → …
Sted for afholdelseBygherrenetværket vedr. rammeudbud af energifacaderenovering, Danmark

Emneord

  • Sustainable Renovation
  • Industrialized Architecture