Bæredygtighed i den kommunale praksis

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed Organisation af og deltagelse i konference

Beskrivelse

Medarrangør samt vært for seminar i regi af Foreningen for bæredygtige byer og bygninger, afholdt på Arkitektskolen Aarhus.


Målgruppe:
kommunalt ansatte der arbejder strategisk med bæredygtighed.
Inspireret af arkitektforeningens netværksgrupper for kommuner inviterer Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger til netværksmøde, hvor udfordringer og erfaringermed implementering af bæredygtighed i den kommunale praksis kan udveksles og diskuteres frit blandt kommunale medarbejdere på tværs af faggrupper. Det stigendefokus på og håndfaste krav om CO2-reduktion i kommunerne som følge af blandt andet DK2020 skaber helt nye udfordringer og stiller helt andre krav til både denkommunale organisation, men også til borgere og interessenter. De erfaringer og udfordringer skal deles tværkommunalt, så vi får de bedste løsninger på kompliceredeog næsten aldrig entydige problematikker landet over.
På dagen diskuteredes og belystes to temaer:
- Intern organisering
- Partnere og interessenter

INTERN ORGANISERING
Det første tema belyser, hvordan man i forskellige kommuner organiserer sig i forhold til det strategiske arbejde med bæredygtighed. Hvordan skaber man de bedstebetingelser i den kommunale praksis for samspillet imellem den politiske prioritering og klimamålsætningerne, og hvad er udfordringerne i det samspil? Desudendebatteres det hvilke målsætninger, der opstilles for arbejdet. De flertydige men også bredt appellerende verdensmål er måske nemmere at kommunikere overforborgere og politikere, mens det håndfaste krav om CO
-reduktion formentlig er nemmere at forstå og arbejde med som kommunalt ansat.

PARTNERE OG INTERESSENTER
Det leder naturligt videre til det andet tema, der belyser hvordan man for eksempel får indarbejdet de bæredygtige principper i kommunale udbud på trods af manglende lovhjemmel? Hvordan kombinerer man markedsrealisme og bæredygtighed i samspillet med entreprenører og developere? Desuden diskuteres og belyses samspillet imellem kommuner og borgere om den bæredygtige udvikling som fælles projekt.
Begge temaer indledes med oplæg, der lægger op til debat i grupper. Denne faciliteres og ledes op til en opsamlende debat i plenum. Fokus er altså på erfaringsudvekslingen og diskussionerne imellem de deltagende kommunale medarbejdere på tværs af faggrupper og fra forskellige kommuner. På dagen drøftes det i øvrigt hvorvidt flere netværksmøder med andre temaer kunne have interesse for målgruppen.
Dagen arrangeres i samarbejde med DK2020 Midtjylland og Aarhus Kommune. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region, Realdania og Concito, hvor 96 af landets kommuner pt. arbejder med udvikling af ambitiøse klimahandlingsplaner og følger ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv.

Begge temaer indledtes med oplæg, der lagde op til debat i grupper. Disse ledte videre op til en opsamlende debat i plenum. Fokus var altså på erfaringsudvekslingen og diskussionerne imellem de deltagende kommunale medarbejdere på tværs af faggrupper og fra forskellige kommuner. På dagen blev det iøvrigt drøftet, hvorvidt flere netværksmøder med andre temaer kunne have interesse for målgruppen. Det var der i forsamlingen bred enighed om.

Dagen blev arrangeret i regi af FBBB af Thomas Birket-Smith, katrina Wiberg, Thomas Leerberg og Stehan Krabsen i samarbejde med DK2020 Midtjylland og Aarhus Kommune. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region, Realdania og Concito, hvor 96 af landets kommuner pt. arbejder med udvikling af ambitiøse klimahandlingsplaner og følger ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv.
Periode24 mar. 2022
BegivenhedstypeSeminar
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • bæredygtighed
  • bæredygtige byer og bygninger
  • verdensmål
  • kommunal praksis